Kategoriarkiv: Alfa Laval

Verkstad: Svenska bolag överlag igång i Kina

Det framgår av kommentarer från några stora svenska verkstadsbolag till Nyhetsbyrån Direkt efter att den ökade virusoron på måndagen fått världens börser på fall.

Kullagerföretaget SKF, med runt 6.000 medarbetare i Kina, uppger sig inte ha något nytt att rapportera från den 10 februari när fabrikerna återstartade efter den förlängda nyårsledigheten.

”Fabrikerna kom igång som planerat och man fortsätter ta de säkerhetsåtgärder som krävs för att medarbetare ska skyddas, såsom möjlighet att jobba hemifrån och så vidare”, uppger SKF:s kommunikationschef Theo Kjellberg för Nyhetsbyrån Direkt.

Sandvik uppger övergripande att den gradvisa öppningen av bolagets verksamheter i Kina har fortsatt.

”Efter den förlängda nyårsledigheten i Kina påbörjade vi den 10 februari en gradvis öppning av våra verksamheter som har fortsatt sedan dess. Det ser dock lite olika ut i våra olika divisioner beroende på bland annat reserestriktioner inom Kina och lokala myndigheters regler, och personalens säkerhet är förstås prioriterad”, säger Sandviks presschef Martin Blomgren.

”Vi har restriktioner på resor till, från eller via Kina, samt icke-kritiska affärsresor inom Kina och personal i Kina som har möjlighet att jobba hemifrån uppmanas att göra det. Affärsmässigt är det för tidigt att säga vad situationen innebär. Våra divisioner följer och planerar verksamheten utifrån sina förutsättningar”, tillägger Sandvik-företrädaren.

Atlas Copco uppger sig ha öppnat de flesta av sina Kinaenheter, men tillägger att det fortfarande finns osäkerheter och att bolaget givetvis följer de lokala myndigheternas rekommendationer.

”De medarbetare som kan arbeta hemifrån har ombetts att göra så. Vi har också vidtagit en rad åtgärder med bland annat dagliga hälsokontroller och att det är obligatoriskt för medarbetarna att bära masker”, säger Gisela Lindstrand vid Atlas Copcos kommunikationsavdelning till Nyhetsbyrån Direkt.

Epiroc, som tillhandahåller gruv- och infrastrukturutrustning, uppger att produktionen är i gång och att det inte är någon stor dramatik för bolagets del.

”De flesta av våra underleverantörer i Kina har flera veckors lager av de komponenter som vi behöver, därför upplever vi inga stora förseningar än. Vi ser vissa förseningar från vissa underleverantörer, men det är alltså inget stort problem för oss än. Vi följer självklart situationen noga och tittar på potentiella alternativa underleverantörer som kan komma att behövas”, säger Epirocs presschef Ola Kinnander.

”Vår produktion i Kina är framför allt för den inhemska marknaden, så exporten därifrån är inget jättebekymmer för oss”, tillägger han.

Alfa Laval uppger att bolaget med viss oro följer coronaviruset i Kina och andra länder, inklusive eskaleringen i Sydkorea and i norra Italien.

”Vi följer både de centrala och lokala rekommendationerna från de kinesiska myndigheterna, och även från myndigheterna i andra länder. Samtliga produktionsenheter i Kina öppnades igen den 10 februari och vi är nu tillbaka i produktion. I Sydkorea och Italien kör affären som vanligt”, säger Alfa Lavals informationsdirektör Peter Torstensson.

När Sandvik delårsrapporterade redan den 21 januari hade virusutbrottet ännu inte blivit så stort. Atlas Copco, som rapporterade den 28 januari, uppgav att verkstadsföretaget i sina utsikter för det närmaste kvartalet inte hade beaktat eventuella risker kopplade till coronaviruset.

SKF uppgav dock vid sin bokslutsrapport den 4 februari att coronavirusutbrottet hade tyngt SKF:s utsikter för första kvartalet 2020 och påverkat den guidning som bolaget gav.

Epiroc uppgav den 31 januari att bolaget följer situationen kring virusutbrottet. Bolaget hade då en anställd i Kina som hade påverkats av viruset och som återhämtade sig.

Alfa Laval uppgav sig i början av februari att bolaget påverkas ungefär på samma sätt som andra verkstadsföretag.

 

Barclays spår fler vinstvarningar i spåren av coronaviruset

Analytikerna noterar att vinstvarningar hänvisade till Covid har börjat trilla in från ett flertal högprofilerade bolag.

Tillväxten i börsbolagens vinster har varit bättre än väntat i det fjärde kvartalet. I Europa har vinsten per aktie av de rapporter som hittills lagts till handlingarna stigit med 1,5 procent i Europa och 4,7 procent i USA och fler än vanligt har överträffat analytikerkonsensus.

Det har dock varit märkbart i såväl Europa som USA att de mer defensivt präglade bolagen, som inte är lika beroende av stark konjunktur som exempelvis verkstadsbolag, gått starkast i det avslutande kvartalet.

En eventuell konjunkturinbromsning som en följd av virusutbrottet, som fått delar av Kina att sättas i karantän och hämmat viktiga logistikrutter för bolagen, kan således komma att skina igenom mer tydligt i upptakten till nästkommande rapportsäsong för första kvartalet 2020.

I Europa är det finans- och techbranschen som stått ut från mängden i fjärde kvartalet. Techbolagen har enligt en sammanräkning hos banken stått i särklass med en vinsttillväxt på i snitt 34 procent jämfört med det avslutande kvartalet 2018. De konjunkturberoende bolagen har samtidigt stått för en vinstminskning på i snitt 18 procent i kvartalet.

Analytikerna noterar även att trots att investerarna hittills verkar ganska tillfreds med utfallet i rapportsäsongen så har aktier hos bolag som sänkt sin guidning straffats obönhörligt.

 

Alfa Lavals resultat bättre än väntat

Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat om 2.250 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av elva analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat ebita-resultat på 2.133 miljoner kronor.

Den justerade ebita-marginalen blev 17,4 procent, jämfört med ett prognossnitt på 17,4 procent.

Försäljningen uppgick till 12.964 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 12.232 miljoner kronor.

Alfa Lavals orderingång uppgick till 11.153 miljoner kronor i fjärde kvartalet, en organisk minskning med 4,5 procent från motsvarande kvartal året innan. Analytiker hade i snitt räknat med 11.350 miljoner kronor, enligt Infront.

Utdelningen för helåret 2019 föreslås bli 5:50 kronor per aktie, jämfört med snittestimatet på 5:66 kronor.

Alfa Laval förväntar sig att efterfrågan under det första kvartalet 2020 kommer att bli ungefär samma som i det fjärde kvartalet 2019.

I förra delårsrapporten spådde Alfa Laval att efterfrågan i det fjärde kvartalet skulle bli ”något högre” än under tredje kvartalet.

”De positiva marknadstrenderna fortsatte under det fjärde kvartalet och de flesta av Alfa Lavals slutmarknader växte jämfört med föregående år. Serviceaffären var särskilt stark och avslutade året med en 10-procentig organisk ordertillväxt under kvartalet”, skriver Alfa Lavals vd Tom Erixon i bokslutsrapporten.

Han framhåller att faktureringen nådde en ny rekordnivå på 13 miljarder kronor under kvartalet, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år.

”Då förberedelserna för ett mer osäkert affärsklimat under 2020 framskred under kvartalet hölls kostnadsnivån inom försäljning och administration oförändrad jämfört med föregående år. Följaktligen förbättrades ebita-marginalen och rörelseresultatet ökade med 26 procent till 2,2 miljarder kronor, vilket också är en ny rekordnivå för Alfa Laval”, fortsätter Tom Erixon.

Han uppger vidare att den höga tillväxttakten under de senaste åren har varit krävande från ett operativt perspektiv, framförallt avseende hanteringen av försörjningskedjan.

”Efter en period med ökat rörelsekapital, vände trenden under kvartalet. Lagerminskningen var signifikant under kvartalet och kassaflödet från rörelseverksamheten förbättrades med 900 miljoner kronor jämfört med föregående år. Koncernen går in i 2020 med en stark balansräkning”, skriver Alfa Laval-chefen.

”Även om vi har en försiktig attityd avseende både fasta kostnader och nya kapacitetsutbyggnader just nu, så är utsikten på kort sikt totalt sett fortsatt stabil för Alfa Lavals kärnmarknader. För det första kvartalet 2020 förväntas efterfrågan att fortsätta på ungefär samma nivå som under det fjärde kvartalet 2019, med vissa variationer mellan divisionerna”, uppger Tom Erixon avslutningsvis.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

 

Goldman Sachs ändrar riktkurser i verkstadssektorn

Atlas Copcos aktie ges en höjd riktkurs till 340 kronor från 300 kronor, med upprepad neutral rekommendation. Kursen vid stängning i fredags var 379:20 kronor.

SKF:s riktkurs höjs till 160 kronor, från 148 kronor. Säljrekommendationen upprepas. Aktien stängde förra veckans handel på 186:30 kronor.

Sandviks riktkurs skruvas upp till 200 kronor, från tidigare 185 kronor, med upprepad köprekommendation. Stängningskurs i fredags var 183 kronor jämnt.

För Alfa Lavals aktie höjs riktkursen till 185 kronor, från tidigare 170 kronor, även här med upprepad säljrekommendation. Fredagens stängningskurs var 237:50 kronor.

Assa Abloys riktkurs höjs till 224, från 220 kronor, med upprepad neutral rekommendation. Låstillverkarens akties stängningskurs i fredags var 221:80 kronor.

 

Barclays höjer riktkurser för svenska verkstadsbolag

Sandvik får riktkursen höjd med 28 procent från 125 kr till 160 kr medan riktkursen för SKF höjs med 15 procent från 130 kr till 150 kr.

Atlas Copco, där Barclays rekommenderar jämvikt, får riktkursen höjd från 300 kr till 330 kr.

För Alfa Laval, där Barclays har rekommendationen jämvikt, höjs riktkursen från 210 kr till 225 kr.

För låsbolaget Assa Abloy, också med rekommendationen jämvikt, justeras riktkursen upp något från 220 kr till 225 kr.

För Epiroc, även de med rekommendationen jämvikt, höjs riktkursen från 90 kr till 100 kr.

 

Swedbank stuvar om i fokusportföljen

Swedbank ser en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt.

”Nyckeln till fortsatt minskad rädsla för en recession ligger dels i ytterligare klarhet kring fas-1 avtalet mellan USA och Kina gällande handel samtidigt som det krävs en fortsatt förbättring i de många nedtryckta konjunkturbarometrarna”, skriver Swedbank som konstaterar att detta i kombination med låga räntor är grunden för bankens övervikt i aktier.

När det gäller svenska aktier så neutraliserade Swedbank övervikten men banken behåller ändå fokuseringen på konjunkturkänsliga sektorer.

I den senaste uppdateringen av Swedbanks fokusportfölj byter Swedbank ut Boliden och Epiroc mot Lundin Mining och Alfa Laval.

När det gäller Lundin Mining så ser Swedbank / Kepler Cheuvreux en ”långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion samt en nedåtgående trend i malmhalterna globalt”.

Det bådar gott för Lundin Mining eftersom koppar är bolagets huvudmetall. Dessutom kommer de senaste årens stora investeringar i koppargruveprojekt nu minska mot underhållsnivåer.

”Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Lundin Mining värderas för närvarande till låga 3-3,5x EV/EBITDA över 2020-2021E, detta kan jämföras med sista tio årens snitt om 5.3x och därför ser vi en betydande omvärderingspotential i bolaget”, skriver analytikern och rekommenderar köp med riktkursen 70 kr vilket motsvarar en potentiell uppsida på nästan 27 procent.

När det gäller Alfa Laval så lyfter Swedbank / Kepler Cheuvreux fram potentialen på den marina sidan. Nya utsläppskrav för fartyg träder i kraft vid årsskiftet vilket lyfter efterfrågan på så kallade ”scrubbers” som renar fartygens utsläpp.

”Vi anser att Alfa Laval är ett av bolagen som gynnas mest om en vändning kommer i cykeln för scrubbers och marin under kommande år. Att aktien värderas med en rabatt jämfört sektorn är enligt vår syn omotiverad varpå vi finner den attraktiv på rådande nivåer”, skriver analytikern och rekommenderar köp med riktkursen 260 kr vilket motsvarar en potentiell uppsida på 9 procent.

Not: Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Här är Swedbanks nya sektorfavorit

Enligt Swedbank/Kepler Cheuvreux lär Alfa Laval gynnas av en stigande efterfrågan på avgasrenare för fartyg, så kallade skrubbers. Vid årsskiftet börjar nämligen hårdare utsläppsregler gälla för sjöfarten. Det innebär att fartygen måste använda dyrare lågsvavlig bunkerolja som bränsle, eller installera avgasreningssystem (skrubbers) i fartygen.

”Detta är mycket intressant för Alfa Laval, som är storleverantör av sådana system via affärsområdet Marin. Orderingången för nya skrubbers gick ned något under år 2019, men väntas komma tillbaka igen under första halvåret 2020 och därmed stärka upp läget betydligt för bolaget. Affärsområdet Mat & Vatten väntas åtminstone bottna under samma tidsperiod”, skriver Swedbank/Kepler Cheuvreux.

Rekommendationen är köp med riktkursen 260 kr vilket motsvarar en potentiell uppsida på närmare 12 procent.

SHB: Wärtsiläs vinstvarning riktigt ”hemsk”

Wärtsilä, som i vinstvarningen hänvisar till överraskande svag orderingång och till projektrelaterade kostnader efter en översyn, spår att det jämförbara rörelseresultatet i år kommer att bli cirka 100 miljoner euro lägre än 2018, det vill säga kring 480 miljoner euro.

Konsensus kring mitten av augusti låg enligt Infront Datas sammanställning 639 miljoner kronor på denna punkt.

”Den nya guidningen implicerar en potentiell sänkning av konsensus för ebita helåret 2019 om 25 procent”, sammanfattar Morgan Stanley i en kommentar Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av.

Morgan Stanley lyfter även fram Alfa Laval i sin kommentar och påpekar att det svenska verkstadsbolaget i likhet med Wärtsilä har stor exponering mot marinsegmentet. Cirka 33 procent av Alfa Lavals försäljning och runt 40 procent av rörelseresultatet kom från marinsegmentet, enligt Morgan Stanley. Nyhetsbyrån Direkt har utan framgång sökt en kommentar från Alfa Lavals ir-avdelningen.

Handelsbanken har kommit fram till samma avvikelse mot konsensus och betecknar vinstvarningen som ”hemsk” (”ugly”) och har svårt att se vad som skulle kunna få aktien att återhämta sig på kort sikt, enligt Bloomberg News referat av bankens kommentar.

Credit Suisse, med en neutral-rekommendation, inriktar sig i sin kommentar på de projektrelaterade kostnaderna om 150 miljoner och tror att investerare kommer var fortsatt oroliga för då dessa kontrakt, och tillhörande problem, inte är avslutade.