Kategoriarkiv: Electrolux B

Citi: Ericssons prognoser för 2020 höjs i betydande grad

Electrolux aktie var vid lunchtid upp 5 procent efter att vitvaruföretaget meddelat att förlusten för det andra kvartalet blir mindre än tidigare väntat. Bolaget förklarade den positiva utvecklingen under senare delen av kvartalet främst med att restriktioner i Europa gradvis upphävts.

Rörelseresultatet beräknas enligt Electrolux bli omkring -100 miljoner kr, jämfört med tidigare bedömning om en ”betydande” förlust.

Analytikerna hade förväntat sig en kvartalsförlust på 871 miljoner kr, enligt Infronts prognossammanställning i maj.

För helåret 2020 har analytikerkollektivet räknat med en rörelsevinst på 1,63 miljarder kr, noterar Citi som samtidigt framhåller att analytikerna för 2021 redan tror på en betydande förbättring av rörelsevinsten till 5,5 miljarder kr, motsvarande en rörelsemarginal på 4,8 procent.

 

Electrolux: Förlusten blir betydligt lägre än väntat

Rörelseresultatet beräknas bli omkring -100 miljoner kr jämfört med förväntade 1.219 miljoner kr.

I samband med delårsrapporten för första kvartalet i maj meddelade Electrolux att bolaget förväntade sig en ”betydande” förlust för andra kvartalet.

Nettoomsättningen i andra kvartalet beräknas vara omkring 23,5 miljarder kr (29,2), en organisk minskning med 17 procent. I juni uppvisade koncernen dock en organisk försäljningstillväxt på 3 procent jämfört med samma månad föregående år.

Bolaget förklarar den positiva utvecklingen under senare delen av kvartalet med att restriktionerna i Europa gradvis har upphävts.

”Electrolux har också framgångsrikt genomfört åtgärder för att minska kostnaderna, bland annat genom permitteringar av anställda på flera marknader och genom väsentligt minskade rörliga kostnader”, meddelar bolaget.

Den officiella rapporten för det andra kvartalet kommer att publiceras den 17 juli.

DNB: Begränsad uppsida för Electrolux

Det skriver DNB Markets i en analys där banken sänker sin rekommendation till behåll med riktkurs 160 kr (150).

I Sverige, som i mångt och mycket valde en mindre omfattande nedstängning för att stoppa coronapandemin, ökade efterfrågan på vitvaror när folk trots allt höll sig mer hemma. DNB Markets räknar nu med att efterfrågan i andra länder kommer att uppvisa ett liknande mönster när restriktionerna lättar.

”För att reflektera upphämtningen på vissa marknader, men inte alla, har vi höjt vårt estimerade rörelseresultat för det andra och tredje kvartalet”, skriver banken men med passusen att justeringen uppåt är från låga nivåer.

Sedan botten den 23 mars på 105 kr har aktien stigit närmare 40 procent till tisdagens stängningskurs på 153 kr, uppgången gör, enligt DNB, att uppsidan i aktien nu är begränsad uppsida i aktien.

 

Trading Direkt: Intressanta småbolagscase

 

Därefter låter vi Tobbe Rosén göra teknisk analys på 14 tittarönskemål.

Bolag som nämns i intervjun: Stillfront, Evolution Gaming, Pexip, Mips, Bahnhof,

Teknisk analys i dagens avsnitt: OMXS30, S&P 500, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, guld, Brent (Olja), SSAB A, Alphabet, Evolution Gaming, IRRAS, Electrolux, NetEnt, UPM Kymmene, Metsä-board, Spectrum One, Eolus Vind, Smart Eye, Raytelligence, Millicom, Clemondo

 

Electrolux: Klart bättre resultat än väntat

Rörelsemarginalen uppgick till 0,5 procent, jämfört med väntade -0,1 procent.

Negativa valutaeffekter påverkade resultatet med cirka 600 miljoner kr.

De negativa effekterna på rörelseresultatet relaterade till coronaviruset var cirka 400 miljoner kr, enligt rapporten.

Försäljningen uppgick till 26.578 miljoner kr för perioden. Här låg förväntningen på 25.976 miljoner kr.

Negativ valutaeffekt

Electrolux bedömer att valutaeffekten till-1,7 miljarder kr för helåret. Den tidigare uppskattningen låg på -150 miljoner kr.

Samtidigt bedömer bolaget att påverkan från råmaterialkostnad och handelstariffer blir positiv med cirka 0,3-0,6 miljarder kr för helåret 2020 jämfört med året före. I den tidigare prognosen som lämnades i samband med rapporten för det fjärde kvartalet bedömde bolaget att påverkan skulle vara positiv i spannet 0-0,5 miljarder kr.

Effekten från volym, pris och mix väntas bli ”ofördelaktig”, jämför med tidigare uppskattning ”fördelaktig”.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

 

Kepler: Rejäl uppskruvning av Electrolux riktkurs

”Vi bedömer att vinsten per aktie faller ytterligare med 41 procent 2020, men räknar med en återhämtning under nästa år”, skriver Kepler Cheuvreux.

Analyshuset som sedan tidigare har en köprekommendation på Electrolux, skruvar upp riktkursen från 140 till 190 kr.

I den positiva vågskålen finns stöd från lägre råmaterialkostnader och automatiseringar i produktionen i USA. Samtidigt bedöms valutan verka i motsatt riktning. I samband med rapporten för det fjärde kvartalet bedömde Electrolux att den negativa effekten från valuta kommer att uppgå till 150 miljoner kr för helåret.

De dubbla kostnaderna för att driva den amerikanske verksamheten, till följd av fabriksflytten till Anderson, har dessutom dragit ut på tiden, vilket kan komma att ge lättnader i resultaträkningen.

”Vi misstänker att Electrolux ställt in vissa av dessa extra kostnader”, skriver Kepler Cheuvreux i analysen.

Electrolux aktie var under den första halvtimmens handel på tisdagen upp omkring 1,3 procent till drygt 127 kr.

 

Kepler: Lägre råvarupriser ger Electrolux medvind

Det skriver Kepler Cheuvreux och som Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare på onsdagen höjer analyshuset rekommendationen till köp (behåll) med riktkurs 140 kronor.

Efter avknoppningen av Professional kommer den kvarvarande verksamheten att få ett tufft 2020 med sjunkande efterfrågan. Men Kepler Cheuvreux bedömer att efterfrågan kommer tillbaka under 2021, och lägre råvarukostnader som en följd av den långsammare globala tillväxten ger stöd i resultaträkningen.

Råvarorna kommer inte att sjunka lika mycket som under finanskrisen 2008, då dessa befann sig på toppnivåer innan raset inledde.

”(…) men enligt vår mening kommer det att vara tillräckligt för att kompensera Electrolux och möjliggöra en marginal nära målet på 6 procent”, skriver Kepler Cheuvreux.

Detta, i kombination med en stark balansräkning med finansieringsbehovet löst i och med en obligation som gavs ut i mars, inger ”förtroende i utsikterna för Electrolux”, menar Kepler Cheuvreux.

I den tidiga handeln på onsdagen steg Electrolux drygt 5 procent på Stockholmsbörsens OMXS30 var upp omkring 2 procent.