Kategoriarkiv: SEB C

ECB uppmanar banker att hålla inne utdelningar

Det framgår ett meddelande som ECB lagt ut på sin hemsida.

ECB uppmanade bankerna i mars att de skulle hålla inne med utdelningen fram till oktober och det är alltså denna rekommendation som nu har förlängts. I förra veckan rapporterade flera medier, med hänvisning till källor, att rekommendationen skulle förlängas inom kort.

 

Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten

Enligt tidningen finns det en ”reell” möjlighet att SEB tar strid med FI och konstaterar samtidigt att det vore ”exceptionellt ovanligt” om så sker.

Konkurrenten Swedbank valde att inte överklaga sin sanktionsavgift på 4 miljarder kr som Swedbank fick med anledning av att banken hade haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet.

 

Trading Direkt om lärdomar från coronakrisen

 

Därefter låter vi i vanlig ordning Tobbe Rosén göra teknisk analys på tittarönskemål.

Bolag som nämns i intervjun: Home Depot, Louis Vuitton, Beazley

Teknisk analys i dagens avsnitt: OMXS30, S&P 500, DAX, EUR/SEK, USD/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, guld, Brent (Olja), Bonava, Castellum, Cellink, Docusign, Elanders, Litium, Lucara, Lundin Gold, Midsona, Pandox, Scandic Hotel, SEB, Zignsec

 

Deutsche höjer svenska banker

Här är de riktkursändringar som gäller de nordiska bankerna i Deutsche Banks sektoranalys:

SEB sätts till köp, med höjd riktkurs,  från 88 till 91,50 kr.

Handelsbanken sätts också till köp med höjd riktkurs, från 100 till 102 kr.

Även Swedbank, slutligen, sätts till köp med höjd riktkurs, från 139 till 143 kr.

Nordea, slutligen, sätts till behåll med höjd riktkurs, från 6,25 till 6,50 euro.

Bland de nordiska storbankerna sätter Deutsche Bank behåll på Danske Bank, men höjer riktkursen från 88 till 91,50 danska kr.

DNB sätts också till  behåll och riktkursen höjs från 132 till 136 norska kr.

 

SEB: Aktien upp 3 procent efter sanktionsavgiften

SEB noterar i ett uttalande att Finansinspektionen har beslutat att ge SEB en anmärkning, vilket är en lägre grad av sanktion som ges när överträdelsen inte bedöms som allvarlig. Sanktionsavgiften på 1 miljard kronor motsvarar cirka 14 procent av det maxbelopp som FI kan utfärda i detta ärende, noterar banken vidare.

”SEB kommer nu att analysera beslutet och återkomma med bankens syn. Vi strävar alltid efter att leva upp till gällande regelverk och egna högt ställda krav. Vi utvecklar kontinuerligt bankens förmågor att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Det är ett arbete som har högsta prioritet och som aldrig upphör, inte minst eftersom brottsligheten hela tiden hittar nya vägar”, säger SEB:s vd Johan Torgeby.

Finansinspektionen har bedrivit sin tillsyn i samarbete med de baltiska tillsynsmyndigheterna. Samtliga tillsynsmyndigheter i Sverige och Baltikum har i och med detta avslutat sina undersökningar gällande SEB:s arbete mot penningtvätt, framhåller banken.

Konkurrenten Swedbank fick tidigare i år betala en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor för brister i sitt arbete mot penningtvätt i Baltikum.

 

Graf: SEB-aktien torsdagen den 25 juni

image

Bildkälla: Infront

 

SVT: Swedbank och SEB i baltisk bedrägerihärva

Upp till 300 miljoner kronor ska vara försvunna, och över två tusen europeiska investerare och småsparare har troligen förlorat allt de satsat, rapporteras det.

Låneplattformen Envestio hade sina huvudkonton först i SEB och sedan Swedbank. Envestio erbjöd tills nyligen privatpersoner att investera med en avkastning på upp till 22 procent. Pengarna skulle förmedlas till nystartade företag som korttidslån.

Enligt sparare som SVT har talat med var det viktigt för att investerarna skulle lita på Envestio att de svenska storbankerna accepterade bolaget som kund.

Swedbank säger till SVT att de har förstått att det pågår en polisutredning. SEB uppger att de känner väl till Envestio och att de samarbetar nära myndigheterna i Baltikum för att stoppa bedrägerierna.

 

Trading Direkt: Bankerna släpar efter index

I börsuppdateringen var det fokus på de mindre bolagen, där G5 Engelska Skolan och Oboya Horticulture tog plats. Dagens gäst var Makrochefen Mikael Sandbladh.

Länk till programmet: https://youtu.be/sFQXNyqF1qo

Teknisk analys av Tobbe Rosén: S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja (Brent). Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Anoto, Enquest, EQT, Nolato, Oncopeptides, Pandox, Rhovac, Sensys Gatso, Tesla, Xbrane.

 

Boprisindikatorn: Hushållen något mindre pessimistiska

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till -23 i juni jämfört med -26 i maj.

Av de tillfrågade tror 20 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 21 procent förra månaden, medan 43 procent tror på fallande priser, jämfört med 47 procent föregående månad.

”Efter de senaste månadernas dramatiska fall i Boprisindikatron, ser vi nu ett tecken på stabilisering. Coronapandemin verkar vara på väg ur sin mest akuta fas och fler börjar se lite ljusare på framtiden. Det går dock inte att dra några säkra slutsatser av bara en månads observationer. Sifforna är fortfarande mycket låga och både pandemin och ekonomin är långt ifrån ett normalt läge”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 8 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,44 procent, upp jämfört med 0,42 procent föregående månad.

Bild: Boprisindikatorn

image

 

SEB: Hushållens förmögenhet minskade första kvartalet

Hushållens nettoförmögenhet minskade med 1.065 miljarder kronor och uppgick vid utgången av kvartalet till 16.860 miljarder kronor.

Värdet på hushållens bruttoförmögenhet minskade med 1.010 miljarder kronor till 21.372 miljarder kronor.

Det största negativa bidraget kom från fallande aktietillgångar (-13,2 procent) efter ett historiskt börsras.

Hushållens nysparande uppgick till 102 miljarder kronor, en uppgång med 63 miljarder kronor från motsvarande kvartal föregående år.

Under det första kvartalet ökade hushållens skulder med 54 miljarder kronor till 4.512 miljarder kronor.

Skuldökningstakten låg på 1,2 procent, jämfört med 1,3 procent föregående kvartal. I årstakt var ökningstakten 5,3 procent för tredje kvartalet i rad.

 

SEB föreslår slopad utdelning

Det meddelar banken i ett pressmeddelande på torsdagskvällen i spåren av det tidigare beskedet att utdelningsförslaget skulle utvärderas.

”Styrelsen förstår vikten av utdelning för många av bankens aktieägare men mot bakgrund av den nuvarande situationen, de osäkra utsikterna och covid-19 pandemins påverkan på ekonomin har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning för närvarande görs”, skriver SEB.

Beroende på hur situationen utvecklas kan styrelsen komma att utvärdera en utdelning senare i år och om så sker, kalla till en extrastämma och presentera ett förslag till utdelning, heter det samtidigt.

Därmed har såväl SEB som Swedbank, Handelsbanken och Nordea skjutit på eventuella utdelningar för 2019.