Kategoriarkiv: SKF A

Barclays höjer riktkurserna för svenska verkstadsbolag

Rekommendationen för Sandvik höjs från undervikt till jämvikt medan övriga rekommendationer lämnas oförändrade vid mestadels jämvikt eller undervikt.

Bland de största riktkurshöjningarna kan nämnas att Barclays höjer Sandvik med 31 procent till 170 kr, Epiroc med 19 procent till 107 kr och Atlas Copco med 15 procent till 345 kr.

Assa Abloy får riktkursen sänkt med 5 procent till 185 kr medan Alfa Lavals lämnas oförändrad vid 170 kr.

För vissa verkstadsbolag väntar sig Barclays en V-formad återhämtning för vinsten per aktie, alltså en snabb återhämtning.

”Vi är mest bekymrade kring nedströms olja & gas samt marinområdet där vinstförväntningarna enligt vår syn fortfarande behöver sänkas”, skriver Barclays som anser att Alfa Laval ser mest sårbara ut.

UBS: Den globala recessionen är över

Den amerikanska jobbrapporten från förra fredagen bekräftade att botten är nådd, men det är inte troligt att den v-formade återhämtningen består över längre tid, skriver han.

”Så här tidigt i cykeln finns det väldigt många möjligheter. De olika karaktärer som de ekonomiska expansionsåtgärderna som vidtagits över världen kommer bli en funktion av styrkan och hållfastheten av pågående policyåtgärder, men till syvende och sist styras av hälsoläget”, skriver han.

Vaccinet blir tungan på vågen

Det som blir tungan på vågen för när världsekonomin kan blåsa faran över är när vaccinutvecklingen nått i mål och covid-19 kan bekämpas en gång för alla.

UBS är efter den senaste tidens börsrallyn neutralt inställda till fortsättningen för aktiemarknaderna. Den schweiziska banken har utformat en strategi för att hålla sig ”smidiga” inför de tillfällen då möjligheter öppnar sig. Dessa möjligheter spås främst röra värdeinvesteringar inom cykliska bolag, som kommit ned i värdering sedan krisen slog till.

”Vi behåller också defensiva positioner för att skydda oss från svansrisker”, skriver Evan Brown.

Många hack i kurvan

Vägen tillbaka kommer kantas av mängder av hack i kurvan, fortsätter han. Katalysatorer som kan medföra ökad volatilitet är eventuella avbrott i återhämtningen, en svår andra våg av virusutbrott, eskalation i schismen mellan USA och Kina och politiska risker från det amerikanska presidentvalet i höst.

”Vi är försiktiga vad gäller amerikanska aktiemarknaden, Det politiska läget har trappats upp inför den andra halvan av året och amerikanska aktier har blivit dyra och en sektorrotation kan landa snett i en miljö som brukar råda tidigt i konjunkturcykeln. Mer värde kan hämtas i icke-amerikanska marknader”, resonerar UBS.

 

Oljefonden gör rekordavyttring av tillgångar

Planerna på det aldrig tidigare skådade uttaget visar på skalan av den förödelse som drabbat den norska ekonomin under 2020, skriver Bloomberg News. Norges stora oljenäring knockades först av ett saudisk-ryskt priskrig och därefter stängdes landet i karantänsåtgärder mot viruset.

Värsta raset

Den norska ekonomin är på väg mot det värsta raset sedan andra världskriget, konstaterade finansdepartementet tidigare på tisdagen. Oljefonden kommer då väl till pass, givet att Norge vanligtvis har ett nettoinflöde till fonden genom utdelningar och ränteintäkter från innehaven.

Intäkterna för året har ännu inte kommunicerats, men enligt Bloomberg News kommer summan landa klart lägre än fjolårets 243 miljarder dollar givet de inskränkningar som gjorts mot 2019 års utdelning från bolagen i spåren av coronavirusets framfart.

Stora svenska innehav

Oljefonden, som också har en radda innehav på svenska börsen (146 per den senaste avstämningen den 31 december 2019), kommer dock fokusera på likvidation av obligationstillgångar. Beslutet har föregåtts av att fonden samlat på sig en större andel obligationer visavi aktier än målsättningen om en portfölj med 30 procent obligationer och 70 procent aktier.

På obligationssidan har oljefonden också stora innehav i svenska tillgångar. Totalt 26 räntepapper fanns i portföljen vid 2019 års utgång, såväl statspapper som kommunobligationer och företagsobligationer. Flera de svenska OMXS30-bolagen är utställare, bland annat bankkvartetten Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken samt Alfa Laval, Securitas, Essity, Investor och SKF.

 

SKF slog vinstförväntningarna

SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.572 miljoner kronor för första kvartalet 2020.

Ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat rörelseresultat på 1.944 miljoner kronor.

I resultatet ingår -304 miljoner kronor i engångsposter, mot snittestimatet vid -60 miljoner.

Försäljningen blev 20.085 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 19.515 miljoner kronor.

Försäjningen störtdök slutet av mars

Under de två sista veckorna i mars noterade SKF en nedgång på 25 procent i förhållande till motsvarande veckor 2019.

Det framgår av Alrik Danielson vd-ord i rapporten för det första kvartalet.

”Vi vidtar även åtgärder för att dämpa den finansiella påverkan från den rådande situationen. Detta inbegriper fabriksstängningar, minskade kostnader och antal anställda, samt ökad flexibilitet inom arbetskraften”, skriver han vidare.

Noterbart är att Sandvik i sin rapport sade att efterfrågan för vändskärsdivisionen SMS gick ned med cirka 25 procent sista veckan i mars.

Ger ingen prognos för andra kvartalet

Med tanke osäkerheten i den nuvarande ekonomiska situationen är det inte möjligt att ge en tillförlitlig prognos på efterfrågan för det andra kvartalet.

Det skriver SKF:s vd Alrik Danielsson i rapporten för det första kvartalet.

”Vi förbereder verksamheten för en rad olika scenarier givet utvecklingen på efterfrågan, och vi känner oss trygga med att vi kommer kunna agera utifrån hur situationen utvecklas”, skriver han vidare.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

 

SKF: Sänkt riktkurs men upprepad köprek

”Viruset kommer att ha en negativ påverkan på den återhämtning som vi hade räknat med i industrin. Både fordons- och industrimarknaderna kommer sannolikt att drabbas”, skriver Nordea med tillägget att kullagerföretagets låga marginaler och intjäningsvolatilitet inte heller hjälper till.

För 2020 sänker Nordea sitt försäljningsestimat för SKF med 5 procent och sin förväntan avseende den organiska försäljningen till en nedgång på 10 procent. För 2021 spås dock en organisk försäljningstillväxt.

Banken sänker samtidigt sitt estimat för det justerade rörelseresultatet med 29 procent för 2020. Även bankens vinstförväntningar på de två nästkommande åren justeras ned, om än i mindre grad.

Analysen är daterad fredagen den 20 mars. På torsdagskvällen informerade SKF om att bolaget vidtar åtgärder i form av stängning av fabriker, kostnadsbesparingar, personalneddragningar samt ökad arbetskraftsflexibilitet. Detta för att minska påverkan på verksamheten till följd av pandemin med sjukdomen covid-19 som ger upphov till initiativ från myndigheter och kunder.

Åtgärderna handlar i dagsläget främst om fabriker i Europa som försörjer fordonsindustrin, uppgav SKF:s kommunikationschef Theo Kjellberg för Nyhetsbyrån Direkt.

Det är främst tre fabriker i Spanien, Italien och Frankrike som nu stänger i mellan 7-10 dagar i och med att kunderna själva har stängt sina, uppgav han.

SKF-aktien var vid 10-tiden oförändrad vid 133 kr på Stockholmsbörsen.

 

Trading Direkt: Första dagen utan coronafall i Kina

 

Fondförvaltaren Dmitriy Vlasov från East Capital, som är stationerad i Hong Kong, intervjuades för att ge en uppdatering om den kinesiska marknaden, vad vi kan vänta oss i Europa och USA samt hur virusutbrottet har påverkat den kinesiska ekonomin. Tobbe Rosén bjöd även på en kinainspirerad teknisk analys.

Teknisk analys i torsdagens avsnitt: OMXS30, Shanghaibörsen, YUAN/SEK, Vitrolife, Alfa Laval, Atlas Copco, Autoliv, Hexagon, SKF, Gränges

Länk till dagens avsnitt: https://youtu.be/E9eZwGOPhiU

 

En köpvärd aktie i coronakrisen

Bettingsoperatören Leo Vegas kan dra fördel av att fler stannar hemma i större utsträckning under coronakrisen.

”Sektorn är ratad men på sikt tror vi ändå oddsen är goda för Leovegas. Den riktige optimisten ser möjligheten att Leovegas skulle bli uppköpta”, skriver Affärsvärlden.

Flygbranschen har drabbats hårt av den pågående coronakrisen vilket indirekt kan påverka CTT Systems, som utvecklar och säljer system för kontroll av luftfuktighet i flygplan. Rådet blir därför att avvakta men Affärsvärlden tillägger att på lång sikt kan aktien däremot bli en vinnare.

Osäkerhet präglar även cykliska kullagerföretaget SKF.

”Än kan vi inte mer än gissa kring hur coronaviruset ska urholka cykliska orderböcker”, skriver Affärsvärlden.

Mer defensiva dagligvarujätten Axfood kan ses som en säkrare investering i dessa tiden men Affärsvärlden varnar för att aktien blivit lite väl dyr och väljer därför att även här ge rådet vänta.

 

Trading Direkt: Så triggade oljekollapsen börsflykten

Dessutom svarar makrochef Mikael Sandbladh på vad centralbankerna, med Federal Reserve i spetsen, gör för att stävja krisen alltmedan den amerikanska tioårsräntan ser ut att vara den enda fortsatt placeringen med säker avkastning där ute. I alla fall ett tag till.

Under tisdagsmorgonen höll riksdagen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves. Signalerade han någon räntesänkning?

Sist men inte minst bidrar också Tobbe Rosén med en teknisk analys av de häftiga marknadsrörelserna, och resonerar kring vägen framåt i coronavirusets spår.

Teknisk analys i tisdagens avsnitt: OMXS30, S&P500, VIX och räntor.