Kategoriarkiv: Swedbank A

ECB uppmanar banker att hålla inne utdelningar

Det framgår ett meddelande som ECB lagt ut på sin hemsida.

ECB uppmanade bankerna i mars att de skulle hålla inne med utdelningen fram till oktober och det är alltså denna rekommendation som nu har förlängts. I förra veckan rapporterade flera medier, med hänvisning till källor, att rekommendationen skulle förlängas inom kort.

 

Deutsche höjer svenska banker

Här är de riktkursändringar som gäller de nordiska bankerna i Deutsche Banks sektoranalys:

SEB sätts till köp, med höjd riktkurs,  från 88 till 91,50 kr.

Handelsbanken sätts också till köp med höjd riktkurs, från 100 till 102 kr.

Även Swedbank, slutligen, sätts till köp med höjd riktkurs, från 139 till 143 kr.

Nordea, slutligen, sätts till behåll med höjd riktkurs, från 6,25 till 6,50 euro.

Bland de nordiska storbankerna sätter Deutsche Bank behåll på Danske Bank, men höjer riktkursen från 88 till 91,50 danska kr.

DNB sätts också till  behåll och riktkursen höjs från 132 till 136 norska kr.

 

SVT: Swedbank och SEB i baltisk bedrägerihärva

Upp till 300 miljoner kronor ska vara försvunna, och över två tusen europeiska investerare och småsparare har troligen förlorat allt de satsat, rapporteras det.

Låneplattformen Envestio hade sina huvudkonton först i SEB och sedan Swedbank. Envestio erbjöd tills nyligen privatpersoner att investera med en avkastning på upp till 22 procent. Pengarna skulle förmedlas till nystartade företag som korttidslån.

Enligt sparare som SVT har talat med var det viktigt för att investerarna skulle lita på Envestio att de svenska storbankerna accepterade bolaget som kund.

Swedbank säger till SVT att de har förstått att det pågår en polisutredning. SEB uppger att de känner väl till Envestio och att de samarbetar nära myndigheterna i Baltikum för att stoppa bedrägerierna.

 

Trading Direkt: Bankerna släpar efter index

I börsuppdateringen var det fokus på de mindre bolagen, där G5 Engelska Skolan och Oboya Horticulture tog plats. Dagens gäst var Makrochefen Mikael Sandbladh.

Länk till programmet: https://youtu.be/sFQXNyqF1qo

Teknisk analys av Tobbe Rosén: S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Silver, Guld, Olja (Brent). Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Anoto, Enquest, EQT, Nolato, Oncopeptides, Pandox, Rhovac, Sensys Gatso, Tesla, Xbrane.

 

Swedbank: Sverige räddas inte av mildare nedstängning

”Nedstängningen av samhällen blev mer omfattande och har slagit hårdare mot ekonomierna än vad vi räknade med i vår föregående prognos för knappt två månader sedan. Coronakrisen ser ut att bli djupare och mer utdragen”, skriver Swedbanks tillförordnade chefekonom Andreas Wallström.

Han påpekar samtidigt att det finns ljusglimtar. Antalet smittade och döda sjunker nu tillbaka och flera länder har börjat lätta på sina restriktioner, vilket innebär att botten för nedgången sannolikt är nådd.

”Även om jag är försiktigt optimistisk kan det värsta anses vara framför oss utifrån andra avseenden. Fler konkurser och varsel är att vänta. För de flesta länder väntas arbetslösheten fortsätta att stiga och den ekonomiska återhämtningen väntas bli långsam”, skriver Andreas Wallström.

Sveriges BNP väntas minska med 4,9 procent i år och öka med 1,9 procent nästa år. I den senaste prognosen, i slutet av mars, räknade Swedbank med att BNP skulle sjunka 4,2 procent i år och växa 3,9 procent nästa år.

Swedbank skriver att den ekonomiska nedgången, som inledningsvis främst drabbade besöksnäringen, nu sprider sig i ekonomin och företagskonkurserna har ökat kraftigt. Hushållens konsumtion, investeringar och exporten väntas alla falla brant. BNP väntas minska med 7 procent nu under det andra kvartalet, den snabbaste nedgång som någonsin uppmätts i ekonomin.

”Någon snabb återhämtning är inte att vänta. Den globala ekonomin är rejält sargad och restriktioner, både i Sverige och i omvärlden, väntas bara lyftas långsamt. Hushåll och företag förutses hålla sig avvaktande till konsumtion”, skriver Swedbank.

Att Sverige inte stängt ned ekonomin lika mycket som i grannländerna har gjort att omsättningen, enligt korttransaktionsdata, inte fallit lika mycket i Sverige som i övriga Norden. Trots tecken på en starkare inhemsk efterfrågan blir den allmänna ekonomiska utvecklingen ändå inte bättre. När krisen slår till fullt ut på den globala handeln är svensk ekonomi sårbar och arbetsmarknaden försvagas lika mycket som i övriga Norden.

Arbetslösheten stiger nu kraftigt och väntas närma sig 11 procent i sommar, trots att korttidspermitteringar dämpar uppgången. De senaste veckorna finns tecken på att varsel om uppsägningar börjat sprida sig från besöksnäringen till bland annat industrin. I genomsnitt i år väntas arbetslösheten bli 9,6 procent, vilket sedan stiger till 10,3 procent under 2021.

Coronakrisen slår även mot bostadsmarknaden, med sjunkande bostadspriser i främst storstäderna, där också coronapandemin slagit hårdast.

”Med en mer utdragen återhämtning och hög arbetslöshet förväntar vi oss att bostadsmarknaden kommer att vara fortsatt dämpad i år. Bostadsbyggandet väntas också påverkas negativt 2020”, skriver Swedbank

Senare i år och under 2021 räknar de dock att med att bostadsmarknaden åter kvicknar till, med stöd av låga räntor och ett stort behov av bostäder hos en ständigt växande befolkning.

Riksbanken har varit mycket aktiv under den akuta krisen och vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att det finns tillräckligt med pengar i det finansiella systemet, upprätthålla kreditförsörjningen och hålla tillbaka uppgången av marknadsräntorna. Det har främst skett genom erbjudande om lån till företag via bankerna, dollarlån till bankerna och köp av värdepapper. Reporäntan har dock inte rörts och Swedbank räknar med att den också ligger kvar på 0,00 procent under 2020 och 2021.

”Riksbanken har understrukit att en räntesänkning kan komma senare för att understödja återhämtningen men att det inte är självklart att fördelarna med en negativ reporänta överväger. Kronan är redan relativt svag och det är svårt att avgöra hur det allmänna ränteläget skulle påverkas av en räntesänkning i och med Riksbankens snabbt svällande balansräkning”, skriver Swedbank som däremot bedömer att det kan bli aktuellt med utökade köp av värdepapper.

Samtidigt har regeringen lagt fram finanspolitiska åtgärder på sammanlagt 190 miljarder kronor, eller 3,8 procent av BNP. Detta är mindre än i Norge och Danmark, men mer än i Finland. Nu skiftar fokus från akut krisbekämpning till stimulanspolitik och Swedbank räknar med finanspolitiska stödåtgärder på sammanlagt uppemot 300 miljarder kronor i år. Även nästa år väntas stimulanser.

”Vi räknar med att finanspolitiken 2021 inriktas på att kraftigt och brett stimulera ekonomin. Vi tror det främst sker genom ökade offentliga investeringar (med grönt förtecken), mer pengar till kommunsektorn och ökade transfereringar till hushållen”, skriver Swedbank.

 


Swedbank                   2020    2021
BNP -4,9% 1,9%
Arbetslöshet 9,6% 10,3%
KPIF 0,3% 1,3%

Oljefonden gör rekordavyttring av tillgångar

Planerna på det aldrig tidigare skådade uttaget visar på skalan av den förödelse som drabbat den norska ekonomin under 2020, skriver Bloomberg News. Norges stora oljenäring knockades först av ett saudisk-ryskt priskrig och därefter stängdes landet i karantänsåtgärder mot viruset.

Värsta raset

Den norska ekonomin är på väg mot det värsta raset sedan andra världskriget, konstaterade finansdepartementet tidigare på tisdagen. Oljefonden kommer då väl till pass, givet att Norge vanligtvis har ett nettoinflöde till fonden genom utdelningar och ränteintäkter från innehaven.

Intäkterna för året har ännu inte kommunicerats, men enligt Bloomberg News kommer summan landa klart lägre än fjolårets 243 miljarder dollar givet de inskränkningar som gjorts mot 2019 års utdelning från bolagen i spåren av coronavirusets framfart.

Stora svenska innehav

Oljefonden, som också har en radda innehav på svenska börsen (146 per den senaste avstämningen den 31 december 2019), kommer dock fokusera på likvidation av obligationstillgångar. Beslutet har föregåtts av att fonden samlat på sig en större andel obligationer visavi aktier än målsättningen om en portfölj med 30 procent obligationer och 70 procent aktier.

På obligationssidan har oljefonden också stora innehav i svenska tillgångar. Totalt 26 räntepapper fanns i portföljen vid 2019 års utgång, såväl statspapper som kommunobligationer och företagsobligationer. Flera de svenska OMXS30-bolagen är utställare, bland annat bankkvartetten Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken samt Alfa Laval, Securitas, Essity, Investor och SKF.

 

Swedbanks tidigare vd kommer delges misstanke om brott

Birgitte Bonnesen fick sparken från Swedbank i slutet av mars 2019 efter att SVT:s Uppdrag granskning avslöjat omfattande penningtvätt hos banken.

Ekobrottsmyndigheten inledde i februari 2019 en förundersökning mot Swedbank gällande misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation. Orsaken var uppgifter om att Swedbanks storägare skulle ha fått förhandsinformation om den misstänkta penningtvättsskandalen som avslöjades av SVT.

Efter en razzia mot Swedbanks huvudkontor utökades misstankarna till att också gälla grovt svindleri.

Miljardförlust för Swedbank

Swedbanks rörelseresultat blev -1.289 miljoner kronor i det första kvartalet 2020.

Ett genomsnitt av 16 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på -1.167 miljoner kronor.

Nettoresultat av finansiella poster uppgick till -322 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjärde kvartalets 1.218 miljoner kronor och Infronts konsensus som låg på 171 miljoner kronor.

”Orsaken var främst ett negativt resultat inom Stora företag & Institutioner, till största delen drivet av värdejusteringar på derivat (CVA/DVA), vilket påverkats negativt av högre kreditrisker för motparter i samband med covid-19”, skriver Swedbank.

En negativ värdeutveckling av aktieinnehaven i Visa och Asiakastieto påverkade också resultatet negativt.

Kärnprimärkapitalrelationen var per den 31 mars 16,1 procent. Här låg snittestimatet på 16,6 procent.

Swedbank uppgav den 8 april att banken räknade med att redovisa kreditförluster på grund av ökade reserveringar om cirka 2,2 miljarder kronor för kvartalet. Banken uppgav samtidigt att den, inräknat Finansinspektionens sanktionsavgift på 4 miljarder kronor samt kreditreserveringarna och stigande kostnader, räknade med ett negativt resultat för kvartalet.

Räntenettot steg

Swedbanks räntenetto för årets första kvartal uppgick till 6.686 miljoner kronor, att jämföra med det fjärde kvartalets 6.408 miljoner. Utfallet var 3 procent högre jämfört med Infronts snittestimat som låg på 6.508 miljoner kronor.

Den sekventiella ökningen i räntenetto under första kvartalet berodde i huvudsak på lägre resolutionsavgift och positiva effekter i samband med Riksbankens senaste räntehöjning, skriver Swedbank.

 

Provisionsnettot minskade med 6 procent i första kvartalet, jämfört med det fjärde i fjol, främst till följd av lägre intäkter från kort och kapitalförvaltning. Provisionsnettot, som blev 3.223 miljoner kronor, var dock 2 procent högre än Infronts konsensus.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.