Alla inlägg av admin@niteco.se

Arctic höjer Lundin Energy till köp

Rekommendationsändringen görs huvudsakligen mot bakgrund av Lundin Energys egen uppgradering för platåproduktionen för Johan Sverdrups första fas. Arctic bedömer samtidigt att platåproduktionen för den andra fasen vid fältet framöver kommer att höjas.

I samband med Lundin Energys bokslutsrapport för två veckor sedan skruvade oljebolaget upp produktionsprognosen för 2021 där bland annat den ökade anläggningskapaciteten för Sverdrup-fältet togs i beaktan.

Analyshuset Berenberg, som på måndagen skruvat upp riktkursen för Lundin Energy vilket Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat, är inne på samma spår som Arctic Securities kring produktionen.

”Vi ser en produktionsökning om cirka 35 procent för Lundin Energy fram till 2025 till 222.000 fat oljeekvivalenter per dag, från 165.000 under 2020. Johan Sverdrup står för 75 procent av denna väntade framtida ökning på grund av produktionsuppgraderingen avseende den första fasen/…/”, skriver Berenberg.

Strax innan 10-tiden på måndagen stod Lundin Energy-aktien 2,2 procent högre och bytte händer till 249:60 kronor.

 

SBAB: Mäklarna tror på stigande bopriser

I Stockholm räknar 46 procent med stigande priser på bostadsrätter medan 52 procent spår oförändrade priser. För villor spår 71 procent högre priser, varav 24 ser kraftigt ökade priser, första kvartalet. Bara 1 procent spår lägre priser.

Även för Göteborg (48 procent ser högre priser för bostadsrätter och 66 procent för villor) och Malmöregionerna (64/78) ligger förväntningarna på en fortsatt stark marknad.

”Jag delar mäklarnas bedömning. Ett lågt utbud på marknaden i kölvattnet av pandemin tillsammans med ett decennium med fallande nyproduktion av småhus leder till stigande priser på småhus. Men även låga räntor och kanske en i grunden förändrad inställning till bostaden kan vara det som ligger bakom”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, i en kommentar.

Mäklarbarometern är en kvartalsvis enkät till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena. Undersökningen genomfördes under perioden 11-25 januari.

 

Börsveckan: Två aktier att köpa

Electrolux slog förväntningarna i sitt bokslut och visar att det har rejäl medvind under rådande pandemi och tillhörande hemmafokus, skriver tidningen som tror att det finns mer att hämta i aktien och råder till köp.

Börsveckan ser åter ett köpläge i TF Bank. Historiskt låg värdering och tillväxtmöjligheter inom e-handelslösningar lockar i nischbanken, även om konkurrensen från stora techbolag lär öka, heter det i analysen.

Håll dig borta från förlustmaskinen Norwegian, skriver Börsveckan. Flygsektorn är den största coronaförloraren och mitt i eländet befinner sig Norwegian. Aktien har imploderat och det är absolut inget läge för bottenfiske, menar tidningen.

Fett- och oljetillverkaren AAK kan ståta med en imponerande historisk vinsttillväxt och verkar på en stabil marknad. Börsveckan ger dock rådet avvakta.

”Vi landar i att värderingen är tämligen rimlig i nuläget men skulle aktien dippa ner så är det alltid bra tillfälle att köpa detta kvalitetsbolag”, skriver tidningen.

Den norska molntjänstbolaget Mercell verkar inom branschen för offentlig upphandling. Tillväxtpotentialen är stor, men konkurrensen likaså, konstaterar Börsveckan och ger rådet avvakta.

Börsveckan kommenterar också dataspelsbolaget Embracer efter att bolaget gjort ytterligare tre stora förvärv i veckan som gått.

”Aktien handlas alltjämt försiktigt givet den mycket starka vinsttillväxten vi ser framför oss”, skriver tidningen som behåller Embracer i BV-portföljen.

Castellum drar tillbaka budet på Entra

Budet löpte ut den 6 februari och Castellum har inte fått accepter i tillräcklig utsträckning, skriver bolaget.

”Castellums ambition att bygga vidare på den nordiska plattformen inom kontor och logistik kvarstår. Bolaget har idag en av Nordens starkaste balansräkningar med en belåningsgrad om cirka 40 procent efter försäljningen till Blackstone och kommer fortsätta förvärva och utveckla nya projekt där Castellum har pågående projekt för cirka 4,7 miljarder”, säger Castellums vd Henrik Saxborn.

Castellum ägde i början av februari drygt 8 procent av aktierna i Entra.

SBB har också lagt ett bud på Entra. Balder har under de senaste månaderna köpt minst 25 procent av aktierna i Entra och seglat upp som det norska bolagets största ägare.

 

SEB: Fler tror på stigande bopriser

Av de tillfrågade tror 64 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 61 procent förra månaden, medan 7 procent liksom i december tror på fallande priser.

”Tron på stigande bostadspriser 2021 fortsätter att stärkas. Ny försäljningsstatistik ger också hushållen rätt – priserna fortsätter för närvarande uppåt och störst är efterfrågan på villor och större lägenheter. Låga räntor och ekonomisk återhämtning talar för fortsatta uppgångar även om det senare i år kan ske en avmattning om och när regeringens stödåtgärder successivt rullas tillbaka”, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 6 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,44 procent, upp jämfört med 0,42 procent föregående månad.

Indikatorn ökade i fyra av sex regioner under februari samt minskade i två regioner. Östra Götaland visade på störst ökning i Boprisindikatorn om elva enheter från 53 till 64. I Stockholm steg den med tre enheter till 56. Den största nedgången under månaden stod Västra Götaland för med ett indikatortapp om sju enheter från 60 till 53.

Bild: Boprisindikatorn

image

 

IPO: AFV rekommenderar teckna Fractal Gaming

Göteborgsbolaget har en imponerande historik av lönsam tillväxt i ryggen. Smolket i bägaren är enligt Affärsvärlden att 2021 ser ut att bli ett sämre år efter det covid-dopade 2020.

”Det finns frågetecken för lönsamheten både på kort och lång sikt men också utmärkta tillväxtmöjligheter på radarn. Tillväxtmöjligheter plus en bevisat skicklig ledning och en höglönsam affärsmodell är en lockande kombination”, resonerar tidningen som landar i rekommendationen teckna.

Fractals notering föregås av att befintliga ägare säljer aktier för 478 miljoner kr. Priset i erbjudandet är 41 kr per aktie, vilket värderar samtliga utestående aktier till 1.194 miljoner kr.

Under 2020 var Fractals nettoomsättning 636 miljoner kr med ett justerat ebitda-resultat på 139 miljoner kr.

 

Holmen betydligt bättre än väntat

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Resultat slog förväntan. Holmen redovisar ett rörelseresultat på 595 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2020. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 528 miljoner, enligt Infronts sammanställning. Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent, väntat var 12,6 procent. Försäljningen var 4.249 miljoner kr, ungefär i linje med konsensusprognosen på 4.188 miljoner.

Ger extrautdelning. Holmens styrelse föreslår en ordinarie utdelning på 7,25 kr per aktie samt en extra utdelning om 3,50 kr. Väntat var en ordinarie utdelning om 6,78 kr enligt genomsnittet i Infronts prognossammanställning.

Kommer behöva begränsa pappersproduktionen. Efterfrågan på papper har minskat som en konsekvens av covid-19 och Holmen har tvingats till betydande produktionsbegränsningar under kvartalet. ”Marknadsläget är fortsatt utmanande med sjunkande priser och vi kommer även framåt behöva begränsa produktionen”, skriver vd Henrik Sjölund i rapporten. Affärsområdet Pappers förlust i det fjärde kvartalet var klart sämre än analytikerförväntningarna om en vinst om drygt 21 miljoner kr.

Bättre för de andra områdena. För skogsbolagets resterande affärsområden var utfallet för kvartalet åt det andra hållet. ”Högre produktionseffektivitet inom Kartong och prishöjningar på trävaror vägde upp för en svag pappersmarknad”, noterar Holmenchefen.

Ökad efterfrågan på timmer. Efterfrågan på timmer har successivt ökat under året medan efterfrågan på massaved varit lägre än normalt till följd av lågt kapacitetsutnyttjande i delar av industrin. Resultatet från Skogen var stabilt i fjärde kvartalet, på 334 miljoner kr att ställa mot väntade 316 miljoner. Ett fortsatt stort intresse att äga skog har fått genomslag i marknadspriserna på skogsfastigheter, vilket höjt värdet på koncernens skogstillgångar med nästan 2 miljarder kr till drygt 43 miljarder.

Stabila priser på kartong. Konsumtionen av kartong för konsumentförpackningar ökat något under 2020 och priserna var stabila. Det årliga underhållsstoppet vid Iggesunds bruk avlöpte väl, enligt vd, och resultatet för fjärde kvartalet landade på en god nivå, 165 miljoner kr, tack vare produktionsstabilitet och en bra produktmix. För affärsområdet Kartong kommer två underhållsstopp att genomföras i andra respektive tredje kvartalet i år och det väntas påverka resultatet negativt med 250 miljoner kr.

JP Morgan: Institutioner bakom stora delar av Gamestop-kaoset

Ståndpunkten att det var privatinvesterare inspirerade av en idé formerad bland nätforumsanvändare i Reddits tråd Wallstreetbets om att klämma till blankande hedgefonder genom Gamestop ackompanjeras nu av data om institutens köpströmmar.

Flera tecken indikerar att institutionella investerare och förvaltare bidrog till att driva de prisförskjutningar som många beskrivit som makabra då Gamestops aktie steg till som mest 1.800 procent över nivån från årets inledning.

”Tydliga data”

”Den verkliga bilden är inte så enkel som att det bara var småsparare som låg bakom det här, det hela måste nyanseras”, skriver JP Morgans analytiker Peng Cheng i en notering på fredagen.

De investerare som kunde konstateras fästa uppmärksamheten till högblankade aktier var omöjliga att missa sedan de satte rikligt med avtryck på sociala medier, men Wall Streets egna försök att göra snabba pengar är tydliga i datan.

”Det kanske inte var lika mycket David mot Goliat som det beskrevs. Många institutionella var också aktiva i de här aktierna förra veckan, men det är i sig inget märkvärdigt. Förvaltarna rör sig så klart där den högsta volymen finns”, sade JP Morgans analytiker Devin Ryan till CNBC.

”Går till botten”

Vissa handelsdagar var Gamestop, en hårt prövad butikskedja som saluför fysiska utgåvor av tv- och datorspel som allt mer flyttat online, plötsligt hela världens mest handlade aktie under förra veckan.

Vad som egentligen hände och vem som låg bakom den ivriga spekulationsbubbla som välte hedgefonder och som till sist sprack tidigare under veckan har blivit föremål för utredningar som aviserats från högsta ort i form av finansminister Janet Yellen.

”Myndigheterna kommer gå tillbotten av det här”, sade Devin Ryan, som inte tror att spåren kommer leda enbart till Reddit utan också andra hedgefonder och Wall Streets finanshus.

Vill du höra mer om Reddit-kalabaliken, Gamestop och blankarbränningen av hedgefonderna? Lyssna på de två senaste avsnitten av Nyhetsbyrån Direkts podcast FollowTheMoney, vars avsnitt finns tillgängliga på alla plattformar, bland annat Spotify.

SAS: Trafiken sjönk 28 procent i januari jämfört med december

Under januari månad flög 280.000 passagerare med SAS, en minskning med 28 procent jämfört med december, då efterfrågan var högre under helgerna. I jämförelse med januari månad förra året, minskade antalet passagerare med cirka 85 procent.

Jämfört med december minskade SAS kapaciteten med 15 procent, vilket motsvarar en minskning med nästan 78 procent i jämförelse med föregående år.

Kabinfaktorn uppgick till 30 procent, en minskning med cirka 3 procentenheter mot december och hela 37 procentenheter jämfört med föregående år.

Under januari månad har nya reserestriktioner införts i Skandinavien och inom övriga EU-regionen.

”Återinförda och utökade restriktioner har kraftigt minskat efterfrågan på flygresor vilket föranlett att SAS tvingats anpassa såväl erbjudna destinationer som avgångar efter rådande förutsättningar. De utökade begränsningarna gör att vi bedömer att efterfrågan och därmed vår kapacitet kommer ligga kvar på fortsatt låga nivåer under resten av vintersäsongen”, kommenterar vd Rickard Gustafson.

SAS valutajusterade yield, intäkten per passagerarkilometer, ökade med 29,8 procent i januari, jämfört med samma månad i fjol.

Den så kallade valutajusterade Pask-nivån, passagerarintäkter i relation till reguljär tillgänglig flygstol, var samtidigt ned 40,9 procent.