Kategoriarkiv: Aligro Planet Acquisition

Aligro fortsätter att leta förvärvsobjekt

Aligro har under perioden haft 1,7 miljoner kronor (0,4) i rörelsekostnader som främst avser konsultkostnader för utvärdering av potentiella förvärvsobjekt och avgift till Nasdaq. Bolaget har vidare haft 1,8 miljoner kronor (0) i finansiella intäkter för ränta på det spärrade kontot.

”Bolaget fortsätter arbetet med att identifiera målbolag och ser med tillförsikt på möjligheten att genomföra ett förvärv under investeringsperioden”, heter det.