Kategoriarkiv: Aligro Planet Acquisition

Spacbolaget Aligro förlänger inte tidsfristen

”Det har flera gånger varit nära affär men det turbulenta marknadsklimatet under Apacs investeringsperiod har bidragit till vi inte kommit hela vägen till en affär med tillräckligt bra villkor för Apacs aktieägare”, säger Hans Eckerström, grundare och investeringschef på Apac.

Apac bildades våren 2021 och noterades som ett spac-bolag med främst syfte att genomföra ett förvärv under en investeringsperiod om högst 24 månader efter första dag för handel i Apacs A-aktier på Stockholmsbörsen.

Första handelsdag på Stockholmsbörsen var den 26 maj 2021 och det innebär att om inte någon affär görs av Apac under återstoden av tiden fram till den 26 maj 2023 kommer bolagets styrelse, i enlighet med bolagsordningen, att besluta om inlösen av samtliga A-aktier samt ansöka om avnotering från Stockholmsbörsen.

”Vi sponsorer har tagit alla kostnader och övriga aktieägare får 100 kronor tillbaka. Det enda som nu kan göra att Apac inte avvecklas är en affär som görs innan tidsfristen löper ut. Aktieägare skulle även i ett sådant läge ha möjligheten att lösa in sina aktier till 100 kronor per aktie”, säger Richard Båge, ordförande i Apac.

Aligro fortsätter att leta förvärvsobjekt

Aligro har under perioden haft 1,7 miljoner kronor (0,4) i rörelsekostnader som främst avser konsultkostnader för utvärdering av potentiella förvärvsobjekt och avgift till Nasdaq. Bolaget har vidare haft 1,8 miljoner kronor (0) i finansiella intäkter för ränta på det spärrade kontot.

”Bolaget fortsätter arbetet med att identifiera målbolag och ser med tillförsikt på möjligheten att genomföra ett förvärv under investeringsperioden”, heter det.