Kategoriarkiv: Atari SA SDB

Atari vill avnoteras från First North

Den formella ansökan kommer dock att lämnas in till Nasdaq Stockholm tidigast tre månader från i dag, den 24 juni.

”Vid beslut om avnotering av bolagets SDB har styrelsen tagit i beaktande utvecklingen av handeln sedan bolaget noterade sina SDB på Nasdaq First North Growth Market i april 2019, den låga handelsvolymen i SDB samt det låga antalet nuvarande innehavare av SDB mot bakgrund av bolagets ursprungliga mål att utveckla en aktiv och växande aktieägarbas i Norden”, heter det.

Vidare framgår det att bolaget också har beaktat merkostnaderna för att upprätthålla en sekundärnotering för ett företag av dess storlek samt den administrativa bördan att följa noteringsreglerna på en ytterligare marknad utöver sin hemmamarknad i Frankrike.