Kategoriarkiv: Christian Berner Tech Trade B

Christian Berner vinstvarnar

Ebita-resultatet för kvartalet beräknas uppgå till -4,5 miljoner kronor att jämföra med 9,5 miljoner kronor motsvarande period året före.

Enligt Christian Berner är det främst två faktorer som gör resultatet lägre.

Den ena är en avsättning för avgångsvederlag till den avgående koncernchefen om 7,5 miljoner kronor, en post av engångskaraktär som enligt bolaget saknar kassaflödespåverkan i fjärde kvartalet utan betalas ut löpande.

Den andra är en negativ produktmix, med lägre bruttovinstmarginal. Leverans av ett större projekt till Kina försämrar bruttomarginalen, enligt Christian Berner.

Dessutom har faktureringen enligt bolaget påverkats negativt av förseningar i leverantörsledet, på grund av covid-19. Christian Berner bedömer dock att bolaget inte har tappat affärer, utan att dessa i stället har senarelagts.

Bolagets fullständiga rapport för det fjärde kvartalet väntas den 25 februari.