Kategoriarkiv: Doro

Doro delar ut dotterbolag till aktieägarna

Doros styrelse har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 22 november 2021 beslutar om utdelning av samtliga aktier i Careium till Doros aktieägare.

”Styrelsen och koncernledningen i Doro bedömer att Careium nu har uppnått de rätta förutsättningarna för att agera helt självständigt och utvecklas utanför Doro. En utdelning och notering av Careiums aktier bedöms kunna bidra till att Careium kan fortsätta utveckla sin affärsmodell och sitt erbjudande”, skriver bolaget.

Bedömningen är därtill att det finns goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande genom att bredda Careiums erbjudande till nya kundgrupper, bredda den geografiska täckningen i Europa samt genomföra eventuella strategiska förvärv.

Doro föreslår att varje aktie i Doro ska medföra rätt till en aktie i Careium.

Det framgår av kallelsen till den extra bolagsstämma den 22 november som ska besluta om särnoteringen av Careium, som består av Doro Care.

”Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 361.000.000 kronor, baserat på det bokförda värdet vid tidpunkten för detta förslag. Detta motsvarar en utdelning på cirka 15:04 kronor per aktie i Doro”, skriver Doro vidare.

Värdet på utdelningen kommer att slutligt fastställas när aktierna delas ut till Doros aktieägare.