Kategoriarkiv: Elanders

Di: Elanders har uppsida på 25 procent

Bakom lyftet står bolagets förvärv av de amerikanska logistikföretaget Bergen Logistics från förra året. Köpet som bidrog positivt till vinsten per aktie från start bör höja värderingen på Elanders menar tidningens analytiker.

”Affären har kortsiktigt blivit lönsam men är ännu mer intressant i ett längre perspektiv eftersom Elanders nu har ett brohuvud på den amerikanska marknaden”, skriver tidningen.

Aktien kan tappa på kort sikt på grund av vinsthemtagningar efter den senaste veckans kursuppgång men på ett års sikt är en återgång till kursnivåer runt 180 kronor möjligt om vinstutveckling blir som Di:s analytiker förutspår.

På fredagen stängde aktien på 140:60 kronor. För helåret är aktien ned 19 procent men den senaste månaden upp 9 procent.