Kategoriarkiv: Evli Pankki

Finländsk bankaktie rasade 95 procent

Evli menar att aktiekursen inte återspeglar den transaktion som bolaget i förra veckan meddelade om att det kommer slutföra.

Affären innebär i korthet att Evli kommer knoppa av och börsnotera en ny verksamhet inom kapitalförvaltning. Vidare ska bankverksamheten slås ihop med Fellow Finance under namnet Fellow Bank.

Transaktioner som görs mellan 31 mars och 1 april ger Evlis aktieägare rätt till aktier i Fellow Bank, men inte till vederlagsaktier i Evli.

Handeln kommer återupptas på måndag den 4 april.