Kategoriarkiv: Isofol Medical AB

Isofol Medical rusar efter utvecklingsbesked

”En fas 3-studie som nyligen genomförts visade inte någon statistiskt signifikant effektskillnad mellan arfolitixorin och dagens standardbehandling”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

Isofol bedömer dock att ytterligare analyser av de omfattande datamängder som genererats i fas 3-studien, Agent, kan ge större klarhet i möjliga orsaker till att arfolitixorin inte uppvisade någon statistisk signifikant effektskillnad jämfört med dagens standardbehandling i studien.

”En möjlig orsak till utfallet i studien kan till exempel vara att dosen av arfolitixorin inte har varit tillräckligt hög för att vara jämförbar med kontrollgruppen och/eller inte har administrerats på ett optimalt sätt. De fördjupade analyserna av fas 3-studien förväntas kunna slutföras under det andra kvartalet 2023”, skriver bolaget vidare.

Den strategiska plan som bolaget nu presenterar syftar till att utvärdera resultaten från fas 3-studien i detalj.

Baserat på slutsatserna hoppas Isofol maximera möjligheterna för att ta arfolitixorin vidare mot en potentiell kommersialisering.

Ägare i Isofol Medical begär extrastämma – vill byta ut styrelsen

”Till klargörande vill styrelsen påpeka att om styrelsens förslag till likvidation inte vinner bifall vid den extra bolagsstämma som styrelsen kallat till den 13 februari, kommer hela styrelsen att ställa sina platser till förfogande och inte vara tillgängliga för omval vid den av minoriteten begärda extra bolagsstämman”, heter det.

Det var i mitten av januari som Isofols styrelse meddelade avsikten att kalla till extrastämma med förslag till utdelning och likvidation av bolaget, baserat på det negativa utfallet i bolagets fas 3-studie.

Pareto: Likvidation av Isofol Medical kan ta tid

Isofol Medical meddelade på torsdagen att företaget avser kalla till extra bolagsstämma med förslag till utdelning och likvidation av bolaget. Förslaget avser en utdelning ”av en så stor del av kassan som möjligt”.

Styrelsen bedömning tar sin utgångspunkt från en grundlig analys av Isofols framtidsmöjligheter efter det negativa utfallet i bolagets fas 3-studie (Agent) under 2022.

”Efter misslyckandet med Agent-studien och att hitta alternativ användning för de kvarvarande pengarna bedömer vi att en likvidation troligen är rätt väg att gå”, resonerar Pareto.

Analyshuset bedömer att aktien för närvarande handlas till 24 procents rabatt gentemot de prognostisterade kontanta medlen per aktie. Pressmeddelandet från Isofol innehöll dock ingen siffra över hur kassan såg ut vid årsskiftet, noterar Pareto.

Efter det negativa studiebeskedet i augusti sänkte Pareto Securities sin riktkurs för Isofol från 30 kronor till 1:10 kronor, och drog ned sin rekommendation från köp till behåll.