Kategoriarkiv: John Mattson

John Mattson ska minska personalstyrkan med 20 procent

John Mattson inledde under det andra kvartalet arbetet med att konsolidera verksamheten, där bland annat fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om lite drygt 1 miljard kronor avyttrades.

”Det pågående konsolideringsarbetet och de rådande marknadsförutsättningarna har föranlett en översyn av organisationen som medför en personalminskning med cirka 20 procent”, heter det.

Organisationsförändringen genomförs successivt fram till 1 februari 2023.

Mer information kommer att lämnas i samband med att bolagets kvartalsrapport publiceras den 10 november, skriver John Mattson.

Di: Köpläge i John Mattsson

”Bland generellt överhettade fastighetsaktier är inte John Mattson speciellt dyr, speciellt inte efter sommarens storaffärer. Aktien bör kunna utvecklas bra det kommande året”, skriver tidningens analytiker.

Hittills i år har kursen stigit närmare 30 procent, vilket är i linje med Stockholmsbörsens breda index men långt under flera andra bolag i sektorn som under samma period är upp 70-100 procent.