Kategoriarkiv: LIDDS

Kurskollaps i Lidds efter emissionsbesked

Företrädesemissionen har säkerställts till cirka 96 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgaranter via botten- samt toppgarantier och avser främst finansiera förberedelser av två kliniska fas Ib-studier och genomförande av minst en av studierna, ett intensifierat arbete med utlicensiering av fas 3-projektet Liproca Depot och annan affärsutveckling, samt återbetalning av den bryggfinansiering som upptagits från Erik Penser Bank.

Styrelsen kan komma att utnyttja en övertilldelningsoption om upp till cirka 15 miljoner kronor. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet uppgår det maximala kapitaltillskottet till cirka 63,6 miljoner kronor.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 1:40 kronor per aktie. Aktien stängde på torsdagen på 3:00 kronor.

Efter 15 minuters handel var aktien nere på 1:80 kronor, en nedgång på drygt 40 procent.