Förvaltarens sex aktietips i fastighetssektorn

Det är framför allt strukturella förändringar som driver skillnaderna, anser hon.

– Vi ser flera trender och utifrån dem tycker vi att sex aktier ser extra köpvärda ut, säger Anna Dahlstedt.

– Coronapandemin har accelererat trender i fastighetssektorn med flera år och breddat gapet mellan vinnare och förlorare. Men det gäller att vara selektiv och leta efter de bolag som kan vara lönsamma på sikt.

Öhman Fonder tipsar om köp i Tricon Residential, Instone Real Estate Group, Healthcare Realty Trust, Prologis, QTS och Equinix

– På sikt tror jag att bolag med störst tillväxtpotential, som datacenter och mobilmaster, som gynnas av ökad digitalisering, hemarbete och e-handel, kommer gå starkast.

De är också mycket positiva till lager- och logistikfastigheter globalt till följd av att den långsiktiga trenden med skifte från fysisk butik till online. Ett relativt litet utbud av mark nära städerna beräknas ge en extra skjuts.

Köpcentrum får samtidigt tummen ned, även det finns geografiska skillnader. Bedömningen är att högkvalitativa kontorsfastigheter i städer som redan innan pandemin hade en låg vakansgrad kommer klara WFH-trenden bättre och att det blir en större polarisering mellan primär och sekundärmarknad. Utvecklingen beror väldigt mycket på marknad och region, vakansgrad, pendlaravstånd, utbud, ytanvändning, alternativanvändning av fastigheten och sysselsättningstillväxt, understryker hon.

–New York och Japan screenar dåligt på det, medan London, Berlin och HongKong screenar relativt bra. Även för Stockholm ser det relativt bra ut, säger hon.  

Hotell och retail väntas återhämta sig i takt med ett vaccin.

Slutligen konstaterar hon att bostäder generellt klarat sig väldigt bra under året.

– I USA har vi sett en flytt utanför städerna, i Europa är det inte lika tydligt. En annan trend är att millenials flyttar till förort och hus tidigare för att stadens utbud minskat.

Varför har ni köptips i Tricon Residential och Instone Real Estate Group?

– Tricon Residential har stor exponering mot USA. De äger främst enfamiljshus i Sunbelt-staterna, som väntas ha stark sysselsättnings- och befolkningstillväxt. De är ledande inom proptech och utvecklar mycket inhouse. De bygger dessutom ett kapitalförvaltningsben, som kommer vara värdedrivande.

– Instone är en ledande bostadsutvecklare i av flerfamiljshus i främst Tyskland största städer med stark track record, som nu även bygger på mindre orter. Aktien är undervärderad.

Du nämner också Healthcare Realty Trust?

–Healthcare Realty Trust har öppenvårdsanläggningar nära sjukhusen i USA, vilket är ett plus. Bolaget förväntas gynnas av ett öppnande av landet när folk går till läkaren igen. Den stabila tillväxten och värderingen är attraktiv.

 Därtill Prologis samt QTS och Equinix?

– Prologis är världsledande inom lager och logistik med en diversifierad global portfölj. Inom datacentersegmentet äger vi både QTS Realty Trust samt Equinix, som är exponerad mot det långsiktiga caset på digitaliseringstemat, säger Anna Dahlstedt.

Finans-, ekonomi och Industrinyheter!