Löfven på Facebook: Ingen ny fastighetsskatt

”Vanligt folk ska aldrig behöva oroa sig för att behöva gå från hus och hem om det område de bor i blir populärt”, framhåller han.

Han lägger till att ”inga pensionärer, snickare, handelsanställda, undersköterskor eller vårdbiträden får mer pengar på kontot för att nya grannen köpt dyrt”.

”Kritiken mot fastighetsskatten handlar inte om viljan att bidra till det gemensamma, utan om löntagares rädsla för att behöva lämna sitt hem”, skriver han.

 

Något bättre än väntat för Securitas

Försäljningen uppgick till 25.814 miljoner kr. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 26.398 miljoner kr.

Securitas organiska försäljningstillväxt inom koncernen var 0 procent (2) under det första kvartalet som helhet men samtliga affärssegment redovisade positiv organisk försäljningstillväxt under mars månad.

Det skriver vd Magnus Ahlqvist i delårsrapporten för det första kvartalet.

Under första kvartalet som helhet uppgick den organiska försäljningstillväxten till -1 procent för Security Services Europe, -2 procent för Security Services Ibero-America och +3 procent för Security Services North America.

”Även om vi ser en ökad kommersiell aktivitet inom hela koncernen, fortsätter coronapandemin att dämpa organisk försäljningstillväxt”, skriver vd och tillägger att den negativa effekten på verksamheten inom flygplatssäkerhet är fortsatt omfattande, främst inom Security Services Europe.

Den valutajusterade försäljningstillväxten för koncernen, inklusive förvärv, var 1 procent under första kvartalet (4).

Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet uppgick till 5.738 miljoner kr eller 22 procent av total försäljning under det första kvartalet. Det kan jämföras med just 22 procent kvartalet innan och det första kvartalet 2020.

Den valutajusterade försäljningstillväxten, inklusive förvärv, var 2 procent (10).

 

Finans-, ekonomi och Industrinyheter!