Chefekonomen: Vaccinutrullningen driver ”risk-rallyt”

Det är frestande att förklara börsrallyt med valutgången i USA, skriver Nikolaj Schmidt, internationell chefekonom på kapitalförvaltaren T.Rowe Price, i bolagets publikation Insights on Global Economics. Men personligen tror han att munterheten på börserna mer har att göra med att valen är överstökade än vad det blev för valresultat. Att valen är avklarade innebär att marknaderna inte längre behöver oroa sig för valresultaten, menar han.

Nikolaj Schmidt skriver att det under en tid varit tydligt att vi befinner oss i ett tidigt skede i en ny expansiv affärscykel, vilket inte marknaden förmått ta in på grund av oron inför vad valen i höstas skulle få för konsekvenser.

”Nya stimulanser på gång”

Expansiva affärscykler ska betraktas och mätas i år snarare än i månader, och aktier och krediter tenderar att följa cyklerna. Just nu är det vaccinproducenternas goda resultat som är i fokus, och Nikolaj Schmidt är övertygad om att just vaccinet är en de starkast drivande faktorerna i pågående ”risk-rally”.

Men det finns fler faktorer, påpekar han. Den andra drivkraften på marknaderna just nu är utsikterna inför nya stora stimulanser som sannolikt följer av valutgången i USA. Risken för att beslutsfattarna ska svänga och börja förespråka en åtstramande ekonomisk politik är obefintlig, åtminstone fram till andra halvåret i år.

”Se pandemin i backspegeln”

I och med att Demokraterna vann det sena senatsvalet i Georgia i början av året har det blivit lättare för den nye presidenten att driva igenom stora stimulanspaket i kongressen.

Utrullningen av vaccin driver olika tillgångspriser då investerarna lever på hoppet att vi någon gång i juni kommer att få stirra på pandemin genom backspegeln.

Om det blir en sådan lyckosam utveckling kommer osäkerheten att släppa och konsumtionen att öka till något liknande en ”ekonomisk boom”, skriver Nikolaj Schmidt.

”Tre faror lurar i vassen”

Men i det här scenariot finns det tre faror som lurar i vassen. Den första är att ett allt kraftigare inflationstryck skapas i kölvattnet på stimulanspaketen världen över. Andra risken är att viruset utvecklas i allt fler mutationer, och att vaccinet därför inte verkar som avsett.

Tredje risken är att Kina, trots den beundransvärda återhämtningen i ekonomin efter pandemin, på sikt inte lyckas utan tvingas strama åt igen.

Det går inte att utesluta de tre riskerna, menar Nikolaj Schmidt, men personligen tror han mer på fortsatt högre tillgångspriser, modifierade med tillfälliga korrektioner. Trenden med högre priser fortsätter, tror han, och varje korrektion ska i så fall betraktas som ett köptillfälle.

FI vill skärpa regler för konsumtionslån

I den promemoria som FI publicerade tidigare på torsdagen över prioriterade områden lyftes konsumentskyddet fram och då inte minst på är konsumtionslånemarknaden.

”I våra analyser har vi sett att många låntagare får betalningsproblem till följd av så kallade konsumtionslån. Problemen uppstår ofta redan inom en kort tid efter det att de har beviljats ett lån. Det pekar på att långivarna inte gör ordentliga kreditprövningar”, framhölls i promemorian.

”Tydliggöra kraven”

En kartläggning och analys av denna lånemarknad, liksom en granskning av fler företag för att se om de gör ordentliga kreditprövningar, angavs som åtgärder som kommer att ske.

Finansinspektionen ska även uppdatera de allmänna råden avseende krediter i konsumentförhållanden för att tydliggöra de krav som ställs på bedömningen om vem som ska få ta ett lån.

– Till sommaren hoppas vi komma ut med allmänna råd, säger Erik Thedéen till Nyhetsbyrån Direkt.

Överväger norsk modell

Norge har för några år sedan vidtagit åtgärder för att bromsa konsumtionslånetillväxten. Erik Thedéen medger att det således går att titta mot grannlandet för inspiration i arbetet med att reglera konsumtionslånesektorn.

FI-generaldirektören ser inte konsumtionslånen som något stort stabilitetsproblem, detta handlar främst om ett problem för enskilda konsumenter som hamnar i svåra situationer med sådant som inkasso och dröjsmålsränta.

Det är vanligt att konsumtionslån ökar under högkonjunktur, samtidigt kan rådande tider kan vara ännu mer riskfyllda. Pandemin medför i vissa fall risker för att förlora jobbet, därutöver spenderas mer tid framför hemdatorn.

”Det är risk att lockas in i lån när det bara är ett klick bort på datorn”, resonerar Erik Thedéen som poängterar att siktet är ett regelverk för en tydligare kreditprövning.

 

Finans-, ekonomi och Industrinyheter!