Kategoriarkiv: CLX Communications

Privatspararna nettoköpte aktier för fjärde månaden i rad

”En andra virusvåg, som skulle kunna sätta stopp för återöppnandet av ekonomier, är inte vad marknaden räknat med. Spararna har reagerat på osäkerheten med att sälja av en del cykliskt som gått urstarkt i rekylen, men också med att fortsätta bottenfisket” säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Hos Avanza var Evolution Gaming den mest köpta aktien under månaden, medan Net Ent avyttrades i störst utsträckning.

En småspararfavorit

”Spararna rusar till Evolution Gaming efter deras uppköpsbud på branschkollegan Net Ent. Köpen sista dagarna i juni är de största hittills och fyra gånger så stora som köpen under hela fjolåret. Bolaget har en mycket hög tillväxttakt och har länge varit en småspararfavorit. Såväl aktiekurs som antalet aktieägare har dubblerats sedan årsskiftet”, kommenterar Johanna Kull, sparekonom Avanza.

Investor var också en aktie som lockade många köpare under månaden. Bland Nordnets kunder var investmentbolaget den aktie som köptes mest medan det räckte till en andraplats hos Avanza.

Den nya folkaktien

”Investor är vår nya folkaktie,” menar Frida Bratt.

Telia, Scandic, Sinch och H&M var andra gemensamma inslag på de bägge nätmäklarnas topplistor över mest köpta aktier.

Att sälja verkstadsbolag tycktes vara ett annat tema under månaden. Bland de mest avyttrade aktierna fanns bland annat Volvo, SSAB, Atlas Copco och Epiroc.

Hos Avanza var dessutom inkassobolaget Intrum den näst mest sålda aktien, medan Handelsbanken såldes mest hos Nordnet.

 

Sinch tog in 700 miljoner

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Sinch var emissionen kraftigt övertecknad. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i den riktade nyemissionen som medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 1,8 procent.

Sinch avser att huvudsakligen använda emissionslikviden för att öka bolagets finansiella flexibilitet för nya förvärv.

 

Sinch: Indienförvärvet gör bolaget attraktivt för globala kunder

”Alla de här bolagen har verksamhet i Asien och ett ökande intresse för Indien, så det här gör att vi får en högre kvalitet på tjänsten och kan vara en end-to-end-leverantör utan mellanhänder, vilket gör det säkrare och snabbare. Det är en stor fördel för våra internationella kunder”, säger Sinch ir-chef Thomas Heath.

Vilken techjätte det gör sig om säger han sig inte kunna uppge, mer än att det är ”den du tänker på”.

”Förhållandevis låg värdering”

Förvärvet gjordes till cirka 655 miljoner kr räknat på dagens valutakurs. Med ACL:s justerade ebitda-resultat om 59 miljoner kr för den rullande 12-månadersperioden som slutade den 31 mars, motsvarar det en värdering på drygt 11 gånger justerat ebitda. Som jämförelse uppgick Sinch justerade ebitda under det räkenskapsåret 2019 till 574 miljoner kr.

Enligt ir-chefen är värderingen i linje med priserna på den här typen av tillgångar. Sett till Sinch egna värdering, vars aktiekurs rakat i höjden rejält den senaste tiden, är värderingen av ACL enligt Thomas Heath förhållandevis låg.

I det pressmeddelande som skickades ut uppges att skuldsättningskvoten i och med förvärvet kommer att stiga från dagens 1 gånger justerad ebitda till dryga 3 gånger. Vilket är något högre än det finansiella målet om 2,5. Men Thomas Heath menar målet inte ska ses som ett hårt mål och att riskerna inte går upp i och med den ökade skuldsättningen.

”Lönsamt sedan grundandet”

”Sinch har varit lönsamt sedan grundandet och där sticker vi ut mot andra techbolag. Vinsten växer och vi genererar kassa och betalar av lånen vilket gör att skuldsättningen normalt kommer ner hela tiden”, säger han och tillägger att bolaget räknar med att den kommer att göra det även denna gång, men att någon tidpunkt för när skuldkvoten är tillbaka på målnivån inte har satts.

Även om bolaget skriver i pressmeddelandet att kapitalstrukturen och olika finansieringsalternativ utvärderas löpande, menar ir-chefen att det inte med nödvändighet ska tolkas som att ytterligare finansieringsbehov ligger runt hörnet till följd av det senaste förvärvet.

”Det är en formulering som vi brukar ha med. Det är klart att när vi gör förvärv påverkar det kapitalstrukturen mer än vad vi kan beta av under ett kvartal, men mer än så kan jag inte säga om det”, säger han.

Aktien upp 120 procent

När ACL kommer att vara fullt ut integrerat i verksamheten är ännu inte klart, men enligt Thomas Heath räknar bolaget normalt med att det tar 12-14 månader, och att den beräknade initiala integrationskostnaden på 17 miljoner kr kommer vara utspridd över den tidperioden. Under det tredje kvartalet beräknas ACL börja dyka upp i resultaträkningen.

Aktiemarknaden tog måndagens besked positivt och aktien hade före lunch handlats upp dryga 3 procent på en i övrigt småsur börs. Sedan årsskiftet har aktien rusat drygt 120 procent.

 

Carnegie: Sinch kan bli ett avsevärt större bolag

”Sett till bolagets meriter och den nuvarande positionen, tycker vi att aktien är attraktiv trots dess starka utveckling det senaste året”, skriver Carnegie.

Investmentbanken tror att sektorn som Sinch verkar inom, där bolaget också ligger i framkant, kommer att växa i betydelse under de kommande åren. Carnegie tror att ju större volym som Sinch processar, desto bättre och fler relevanta angränsande tjänster kan det erbjuda.

Carnegie har dragit upp riktkursen för Sinch-aktien till 790 kr (600) och köprekommendationen upprepas.

”De senaste två åren har karaktäriserats av exceptionell operationell utveckling, en utökning av bolagets portfölj och förvärv som har cementerat och förbättrat dess marknadsposition, och det är något som vi räknar med kommer att fortsätta”, skriver Carnegie.

Vid 10.30-tiden hade Sinch stigit 3,5 procent till 619 kr på Stockholmsbörsen.

 

Graf över kursutvecklingen i Sinch hittills i år:

image

Källa: Infront

 

Fyra heta köptips

För Genovis, IAR Systems, Midway och Sdiptech blir rådet att avvakta.

För Handicare är det lite av ett klassiskt turn-aroundläge, anser Börsveckan. Tidningen satte rådet avvakta i augusti 2019 men ser efter en kursnedgång på över 30 procent sedan dess ett klart bättre köpläge, till priset av högre risk.

Enlabs aktie är alltjämt väldigt billig, skriver Börsveckan och ger köpråd. Andra kvartalet blir ett förlorat kvartal till följd av den återkallade licensen på den viktigaste marknaden Lettland, men blickar tidningen mot 2021 ser den ingen anledning till några stora estimatförändringar även om marginalestimaten sänks något.

För Sinch ser tidningen framför sig en hög uthållig tillväxttakt de kommande åren, vilket gör bolaget till ett spännande val i en bred aktieportfölj. Köprådet upprepas.

Förvärvsmaskinen Instalco kom med en urstark kvartalsrapport, påpekar Börsveckan och upprepar även här sitt köpråd. Bolaget är välpositionerat mot industri- och byggbranschen, branscher som regeringen säkert vill främja med nya investeringar för att hålla sysselsättningen uppe. Tidningen pekar också på Instalcos robusta kassaflöden och balansräkning samt att bolaget är ett av få som hållit fast vid sin utdelning.

IAR Systems åsätts i stället rekommendationen avvakta. Med fallande tillväxt och marginal har aktien rasat. Med flera nya produkter i pipeline är frågan om IAR står inför skördetid eller tappat konkurrenskraft, frågar sig tidningen.

Även för enzymbolaget Genovis blir rådet att avvakta. För den som gillar att ta lite högre risk ser aktien spännande ut på några års sikt, men i det kortare perspektivet är det svårt att sätta köp på Genovis med tanke på att de fina tillväxtutsikterna redan är inprisade.

För Midways del pekar Börsveckan på att när bolaget efter flera år tagit sig igenom transformeringen där man sålt olönsamma bolag, vände marknaden söderut under första kvartalet och med coronautbrottet. Rådet blir att avvakta med aktien.

För Sdiptech var den senaste kvartalsrapporten bättre än väntat och utvecklingen går åt rätt håll, men aktien har gått lite för stark, enligt Börsveckan som även här sätter rådet att avvakta.

 

Sinch i mångmiljardaffär

SDI erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster och har över 1.500 företagskunder i hela världen.

Under den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020 hade SDI en försäljning på 340 miljoner euro, ett bruttoresultat på 94 miljoner euro och ett justerat ebitda-resultat på 15,4 miljoner euro. Omsättningstillväxten under de senaste två åren har varit cirka 10 procent per år. Verksamheten har omkring 330 anställda i 20 länder med huvudkontor i San Ramon, Kalifornien

Sammanslagningen av Sinch och SDI beräknas preliminärt att ge upphov till kostnadssynergier på 11 miljoner euro. Denna årstakt väntas uppnås under kalenderåret 2022. Engångskostnader för så kallad carve-out och integration vänta uppgå till 6-8 miljoner euro under samma period.

Transaktionen värderar den förvärvade verksamheten till en EV/EBITDA-multipel på 14,6x, eller 8,5x inklusive förväntade synergieffekter i full årstakt.

Förvärvet finansieras med Sinch befintliga kassa och tillgängliga lånefaciliteter.

SDI består av tre segment. Programmable Communications riktar sig mot företagskunder och omfattar SDI:s API-baserade erbjudanden för kunderinteraktion genom sms, pushnotiser, epost, Whatsapp, Wechat och Viber. Carrier Messaging omfattar en rad affärskritiska tjänster för mobiloperatörer, bland annat produkter för att hantera meddelanden som skickas mellan individer (person-to-person messaging, P2P). Enterprise Solutions innehåller produkter för kundtjänst, inklusive molnbaserade contact center-lösningar, samt tjänster för att hantera informationsgivning i krissituationer.

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännande från konkurrensmyndigheter i flera länder.

Transaktionen förväntas att slutföras under andra halvåret 2020. I det fall transaktionen inte slutförs, och givet att vissa kriterier uppfylls, så kommer Sinch att betala SAP en termineringsavgift på 11 miljoner euro.

Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad ebitda under 2,5x över tid. Mätt på rullande tolv månaders basis var nettoskuld/justerad ebitda -1,0x under första kvartalet 2020. På proforma basis, där man tillgodoräknar sig förvärvade verksamheters justerade ebitda under de senaste 12 månaderna, var Sinch nettoskuld/justerad ebitda-0,9x. Förvärvet av Chatlayer, vilket slutfördes den 1 april, ökar denna kvot med 0,1x vilket innebär att proforma nettoskuld/justerad ebitda är omkring -0,8x.

 

Trading Direkt: New York-mäklare om bostadsmarknadens död

Teknisk analys av Tobbe Rosén: S&P500, OMXS30, DAX, USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, Koppar, Guld, Olja (Brent), Africa Oil, Bioarctic, Etrion, Intrum, Fortnox, Latour, Nokia, Oasmia, Resurs, Silver Spot, Sinch, Stillfront, Swedbank, Swedencare