Kepler lyfter tre byggbolag till köp

Albin Sandberg ser flera skäl till att inte fästa sig överdrivet mycket vid vårens rapporter, förutom att det första kvartalet brukar ”vara väldigt litet för byggbolag”, det vill säga att årets inledande kvartal vanligtvis svarar för en liten andel av årets totala vinst.

– Men för att summera ihop bygg- och bostadsutvecklare skulle jag säga att kvartalet var helt okej med tanke på omständigheterna. Efterfrågan höll uppe bra och det bokades många nya ordrar. Men marknaden är ju framåtblickande, och det råder stor oro just nu på grund av omvärldsfaktorer som kostnadsinflationen och kriget i Ukraina, säger han till Aktiellt.

– Att döma av kursreaktionerna efter rapporterna så hade den negativa sidan på marknaden klart tolkningsföreträde. Det hade delvis att göra med att börsen var väldigt nervös just de dagarna som rapporterna släpptes. Jag tycker att flera aktier blev för hårt straffade sett till vad som faktiskt rapporterades.

Albin Sandberg säger också att Kepler Cheuvreux inte ändrat sin ”fundamentala syn på byggbolagen” efter rapporterna, trots att flera bolag redovisade en hel del tapp under kvartalet. Ett exempel är Skanska, som föll i häradet 10 procent.

– Vi väntar oss att infrastruktursatsningar i Sverige och Norge kommer fortsätta generera god efterfrågan, och det finns precis som innan stora behov av fler bostäder, säger han.

Kepler Cheuvreux sätter i sektoranalysen ”Köp” på Skanska med en riktkurs på 260 kr.

Två andra byggbolag är också väl positionerade för fortsättningen, enligt Albin Sandberg, som förutom Skanska även förordar Nordisk Bergteknik och Peab.

Det förstnämnda är en underleverantör till byggbolagen och sköter berghantering och grundläggning, och är därför inblandat ”i många projekt inom infrastruktur och gruvor”.

Dessutom är 75 procent av slutkunderna inom offentlig sektor där efterfrågan är mer stabil. Eftersom bolaget nyligen är noterat har det inte slagit igenom på marknaden än. Kepler rekommenderar ”Köp”, med riktkursen 50 kr.

Det tredje bolaget är Peab, som under första kvartalet sålde och startade fler bostäder än under motsvarande kvartal förra året. Bolaget har nyligen dessutom inlett ett aktieåterköpsprogram, vilket är positivt och tyder på ”finansiell konfidens”. Kepler sätter rekommendation ”Köp” och riktkursen 135 kr för Peab.

 

 

 

 

 

Lagarde: Lämnar negativ ränta tredje kvartalet

Lagarde skriver vidare att nästa steg för normaliseringen av penningpolitiken behöver guidas av utvecklingen för inflationsutsikterna på medellång sikt.

”Om vi ser att inflationen stabiliserar sig vid 2 procent på medellång sikt kommer en progressiv ytterligare normalisering av räntan mot neutral nivå vara lämpligt. Men takten och den generella omfattningen av justeringen kan inte bestämmas ex ante”, skriver ECB-chefen.

Hon tillägger att om ekonomin i euroområdet skulle överhettas på grund av en positiv efterfrågechock så skulle det vara lämpligt att höja policyräntan sekventiellt över neutral nivå. Detta för att säkra att efterfrågan faller tillbaka i linje med utbudet och att inflationstrycket sjunker tillbaka.

Nuvarande situation kompliceras dock av närvaron av negativa utbudschocker, något som innebär osäkerhet om hur snabbt det nuvarande pristrycket kommer att avta, och om huruvida inflationsförväntningarna kommer att förbli förankrade.

”I ett sådant läge finns argument för gradualism, optionalitet och flexibilitet i justeringen av penningpolitiken”, skriver Christine Lagarde.

Hon tillägger att ”gradualism” är en klok strategi vid osäkerhet, detta eftersom den neutrala räntan inte kan observeras och beror på flera faktorer.

”Det betyder att det är klokt att gå steg för steg, observera effekterna på ekonomin och inflationsutsikterna i takt med att räntan stiger”, skriver ECB-chefen.

”Optionalitet” är enligt Lagarde viktigt eftersom det tillåter ECB att om-optimera policybanan efter hand, i synnerhet eftersom viktiga faktorer som underbygger banan bara blir tydligare med tid.

”Flexibilitet” hjälper vidare ECB att säkra en smidig och jämn transmission av penningpolitiken i euroområdet när normaliseringen fortsätter.

Christine Lagarde skriver att det därför är för tidigt att i nuläget diskutera hur ECB:s policy med balansräkningen kommer att interagera med normaliseringen av räntan.

”För närvarande kommer vår policyränta agera som marginalverktyget för att justera policyhållningen”, skriver hon.

Finans-, ekonomi och Industrinyheter!