Alla inlägg av TT

Butiksdöd i danska stadskärnor

Var femte butik har stängt i Danmarks stadskärnor de senaste 14 åren. Det motsvarar ett tapp på 5.800 butiker, enligt en sammanställning av Jyllands-Posten utifrån siffror från detaljhandelskonsultavdelningen Cowi.

Utredning av kompensation för vissa barkborreangrepp

Två myndigheter får i uppdrag att utreda eventuella ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborren även i skyddade områden. De ska även se över om en statlig kompensation ska införas för skador som tydligt kan kopplas till spridning av granbarkborre från skyddade områden.

Koldioxidutsläppen ökar i Sverige igen

Den totala mängden koldioxidutsläpp minskade rekordmycket i Sveriges kommuner under pandemin. I takt med att jobbpendlingen dragit igång igen sticker också utsläppsnivåerna iväg, visar en dataanalys som Telia har gjort.