Alla inlägg av felicia.akerman@di.se

Lägre substansvärde för Kinnevik

Investmentbolaget Kinneviks substansvärde uppgick till 170 kronor per aktie vid utgången av det första kvartalet, en minskning med 14 procent jämfört med samma period 2023. Både substansvärdet och den onoterade portföljen pressades av en nedskrivning i vårdkedjan Village MD.