Alla inlägg av Anders Hansen

Därför har jag ändrat mig om AI

Artificiell intelligens är bara statistik. Måhända oerhört avancerad men i grunden inget mer än en sannolikhetsberäkning av vilka ord som oftast följer varandra. AI kan producera text men den kan inte förstå texten på det sätt vi förstår.

Det är gener, vänner och slump som formar oss

År 1976 försvann en tvåårig flicka från en marknad i Seoul där hon befann sig med sin mormor och tvillingsyster. Hon hamnar av oklar anledning på ett sjukhus tio mil bort och ­slinker därför genom det sökpådrag som pågår.  Där antas hon vara övergiven och adopteras av ett religiöst amerikanskt par.