Alla inlägg av Debattredaktionen

Svensk lax – en god sak

Sverige har alla förutsättningar att utveckla hållbara och cirkulära landbaserade fiskodlingar som bygger på skonsamma slutna vattensystem men det behövs också politisk vilja att se landbaserade fiskodlingar som en möjlighet i den gröna omställningen och som ett bidrag till ökad självförsörjning av livsmedel, skriver företrädare för laxodlingsbolaget Re:ocean.

Skattepengar i sjön att subventionera hyrcyklar

Varför lägga tiotals miljoner skattekronor på att subventionera hyrcykelsystem när marknaden kan erbjuda likvärdiga tjänster? Med rättvisa, transparenta och rimliga villkor kan vi bygga ett mer dynamiskt, effektivt och hållbart transportsystem för framtiden utan att det kostar skjortan för medborgarna, menar elsparkcykeloperatören Tiers policychef Dan Nerén.

Fega politiker sviker i eurofrågan

En svag valuta, som den svenska kronan, riskerar att pressa upp skattenivåerna i onödan. En starkare valuta, euron, är bättre för skattebetalarna. De får mer för pengarna, skriver Leif Östlin, ordförande Kommissionen för skattenytta.

Vår export av gröna produkter har stor betydelse i världen

Sverige har kommit långt i klimatomställningen när det gäller uppvärmningen av våra bostäder och lokaler. Värmen är till största delen baserad på förnybara råvaror och avfall samt återvunnen energi från spillvärme från industri. Men även om mycket gjort så kan vi inte luta oss tillbaka, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige tillsammans med företrädare för uppvärmningssektorn.