Alla inlägg av Emma Stenström

En frånvarande pappa kan vara bra

Tänk vilken påverkan pappor har. Vi är många som tänker dagligen på dem, vare sig de lever eller är döda, närvarande eller frånvarande. Våra egna pappor. Våra barns pappor. Vi själva som pappor, om vi är det. Pappor på film, scen och i litteraturen.

Fler borde göra som Janne Andersson

Det är ovanligt att höra någon i maktposition erkänna skam. Något som Janne Andersson gjorde under en pressträff efter att ha tappat det i tv-studion. Med åren har jag lärt mig att skammen minskar. Ju mer vi pratar om den, desto mindre styr den våra liv.

Krama en kollega och få ett lyckligt liv

Om du vill leva ett långt, friskt och lyckligt liv, satsa på att bygga relationer. Djupa relationer. Många relationer. En bredd av relationer. Det visar den hittills 85 år långa studien i vuxenutveckling vid Harvard. De som var mest tillfredsställda med sina relationer i medelåldern, var de som var friskast som pensionärer.