Alla inlägg av Helena Yohannes Magnusson

Näringslivet uppmanas föra statistik på mångfald

I ett kvarts sekel har Di publicerat jämställdhetsstatistik, där man tydligt kan följa hur andelen kvinnor på chefspositioner vuxit genom åren. Nu höjs röster för att företag även bör samla in data på mångfald, i syfte att synliggöra och stärka sitt jämlikhetsarbete. ”Om vi inte tar tag i de här frågorna kommer polariseringen bara öka”, säger Amanda Lundeteg, vd på Allbright.

Börs-vd:ns känga till techjättarna: ”Ett enormt slöseri”

Spillvärmen från internetleverantören Bahnhofs datahallar går ut i Fortums fjärrvärmenät och värmer ett par tusen hushåll. Upplägget möjliggörs av datahallarnas centrala läge, vilket försvårar ett liknande upplägg för it-jättarna i norr. ”Bör man lägga jättestora anläggningar där man inte får avsättning för värmen? Nej det bör man inte”, säger Jon Karlung, vd Bahnhof.