Alla inlägg av Helena Yohannes Magnusson

Börs-vd:ns känga till techjättarna: ”Ett enormt slöseri”

Spillvärmen från internetleverantören Bahnhofs datahallar går ut i Fortums fjärrvärmenät och värmer ett par tusen hushåll. Upplägget möjliggörs av datahallarnas centrala läge, vilket försvårar ett liknande upplägg för it-jättarna i norr. ”Bör man lägga jättestora anläggningar där man inte får avsättning för värmen? Nej det bör man inte”, säger Jon Karlung, vd Bahnhof.