Alla inlägg av Jonas Engmark

Kraftig ökning av klagomål på försäkringar

Antalet försäkringsärenden till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, ökade med 37 procent i fjol. Totalt kom det in 1 204 sådana ärenden. Det visar en granskning av Risk & Försäkring. Det var de vanligaste försäkringarna villa/hemförsäkring och motorfordonsförsäkring som ökade antalet ärenden mest under 2022.