Alla inlägg av Julia Forsberg

Tufft för H&M att nå lönsamhetsmålet

H&M:s lönsamhetsfokus börjar ge resultat och rörelsemarginalen under tredje kvartalet kom in något högre än väntat. Den svaga försäljningen i september är dock ett orosmoln och en vikande efterfrågan kan sätta käppar i hjulet för H&M:s marginalförbättringar. 

Tuff för H&M att nå lönsamhetsmålet

H&M:s lönsamhetsfokus börjar ge resultat och rörelsemarginalen under tredje kvartalet kom in något högre än väntat. Marknaden har dock redan prisat in marginalförbättringar och det finns en risk att den svaga försäljningssiffran för september sätter riktningen för aktien.