Alla inlägg av kim.lundin@di.se

Livlinan försvinner: ”Påtaglig risk för effektbrist”

Risken för eleffektbrist kommer öka de närmaste åren. Det bedömer Svenska kraftnät som anser att regeringen snarast bör ersätta den nationella effektreserven, med oljekraftverket Karlshamn, som upphör efter den kommande vintern. Regeringen har tillsatt en utredning med sikte på att ha en ny strategisk reserv för elförsörjningen på plats 2025.