Alla inlägg av Nyheter

Så lätt startar du en bilpool till företaget

Nya EU-krav tvingar företag att rapportera sin klimatpåverkan. Det gör att tjänstebilens dagar kanske kan vara räknade – till förmån för bilpooler. – Vi ser en tydlig trend där företagen vill ha mer flexibla lösningar, säger Peter Aldby, Sverigechef hos elbiltjänsten Move About.

6 sanningar om cyberbrottslighet – och hur vi kan förhindra den

Att företag måste ha en plan för sin cybersäkerhet borde vara en självklarhet idag. Men så länge det går att tjäna pengar på att komma åt känslig information kommer hoten att kvarstå. – Att främja en kultur där alla anställda känner sig delaktiga i säkerhetsarbetet är avgörande för alla organisationer, säger Phill Larbey, chef för Verizon Threat Research Advisory Center EMEA.     Minimera risken att bli utsatt för cyberbrott – ta del av hela rapporten här. 

Mycket låga ESG-risker hos Svenska Handelsfastigheter enligt Sustainalytics

Pressmeddelande Stockholm den 17 augusti 2022 De hållbarhetsrelaterade riskerna hos Svenska Handelsfastigheter är så låga att de bedöms som försumbara. Det står klart sedan Svenska Handelsfastigheter låtit analysföretaget Sustainalytics utvärdera bolagets hållbarhet utifrån en rad miljömässiga, sociala och företagsstyrningsaspekter. Bolaget är bland de fastighetsbolag med absolut lägsta hållbarhetsrisker i Sverige som Sustainalytics analyserat ur ett ESG-riskperspektiv.