Alla inlägg av Per Olof Lindsten

Ericsson ska få dig att fimpa telefonen

De flesta av oss har inte ens kommit till 5g. Men han har fullt fokus på 6g, ytterligare nästa generations trådlösa kommunikation där vi i en snar framtid har lagt våra smarta mobiler på hyllan och kommunicerar med varandra och omgivningen med smarta glasögon.  ”Det blir ett paradigmskifte”, säger Ericssons globala forskningschef Magnus Frodigh.

Sista vapnet mot klimatkollapsen: Stoppa solen

I takt med att den globala uppvärmningen blir alltmer akut aktualiseras kontroversiella lösningar med klimatmanipulation eller geoengineering - att hindra solinstrålningen genom att till exempel pumpa ut sulfatpartiklar i stratosfären, för att på så sätt sänka jordens medeltemperatur.  ”Vi kan hamna i ett läge där det här ses som en sista utväg”, säger Victor Galaz på Stockholm Resilience Centre. 

Svenska städer klarar inte kommande extremvädret

Dragkamp om allt mer begränsad mark och utrymme och risken för fler och allvarligare klimateffekter är några av de mer avgörande hållbarhetsutmaningarna för framtidens städer. Samtidigt har närhetsprincipen i staden sina fördelar för såväl hållbart resande som en framväxande delningsekonmomi, konstaterar forskningsinstitutet Rise i en ny scenarioanalys för framtidens samhällsbyggande 2030.