Alla inlägg av Petter Myrenberg

Vinstkross från Volvo Cars

Volvo Cars redovisar bättre rörelseresultat än väntat på 8 miljarder kronor. Nettoomsättning kommer in något längre än förväntat samtidigt som bolaget skruvar ner sin prognos för försäljningen över helåret.