Alla inlägg av Tetiana Raida

Dragkamp om Ukrainas arbetskraft

Den ukrainska regeringen står inför två utmaningar: att hålla den nationella ekonomin flytande och att inte förlora mer territorium. Bägge kräver bemanning, och de brännande frågorna är vem som ska arbeta på hemmafronten, vem som ska strida och om befolkningen räcker till för att klara båda uppgifterna.