Alla inlägg av Thea Vikström

Säpo larmar: Främmande makt vill åt företagen

Det senaste året har säkerhetsläget förändrats allvarligt och utgör ett hot mot svenskt näringsliv, enligt Säpo. Företagare uppmanas att vara vaksamma.  ”Det är otroligt viktigt att man bedömer huruvida ett uppköp och investering i en verksamhet kan vara av vikt för Sveriges säkerhet”, säger Daniel Stenling, chef för Säkerhetspolisens kontraspionage.

Must varnar: Företag måste rapportera säkerhetshot

De ökade riskerna för svensk säkerhet hotar även svenska företag. Främmande makter blir allt mer intresserade av Sveriges ekonomiska och tekniska utveckling. ”Många branscher som skulle kunna utgöra ett intresse för främmande underrättelseinhämtning”, säger generallöjtnant Thomas Nilsson, chef för Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

En bråkig Håkan ska dra in nya miljoner

I fjol var filmen om Sunes lillebror Håkan Bråkan den mest sedda svenska biofilmen med över 300 000 sålda biljetter. På fredag har uppföljaren premiär. ”Det är en fördel att jobba med ett välkänt varumärke”, säger Malin Söderlund, filmens producent.