Alla inlägg av viktor.molne@di.se

FI undersöker Nasdaq Stockholm

Finansinspektionen, FI, undersöker om börsoperatören Nasdaq Stockholm överträtt marknadsmissbruksförordningen genom att inte anmäla misstänkta transaktioner i samband med ett antal större bolagshändelser. Enligt Di:s uppgifter är undersökningen kopplad till förra veckans razzia mot Nasdaq Stockholm.