Alla inlägg av viktor.munkhammar@di.se

Reformfattigt toppmöte i Kina

Kina lanserade inga stora grepp för att åtgärda landets grundläggande ekonomiska problem vid det så kallade tredje plenumet. Men tillväxtmålet för i år tycks ligga fast. Det borde innebära någon typ av stimulanser under årets andra halva.

Räntan som gäckar alla

Bottendelen av en vanlig bolåneränta, och alla andra räntor, utgörs av den så kallade neutrala räntan.  Efter flera decennier med utförsbacke tror många att denna ränta nu har stigit.  Men till vilken nivå och om det är en permanent uppgång är hett omdebatterat.

Varningssignal för Fed

Det kan krävas över 200 000 nya jobb i månaden för att hålla USA:s arbetslöshet stabil, enligt en färsk studie. Därmed skulle den amerikanska arbetsmarknaden inte vara så stark som det har verkat. Med tanke på Federal Reserves dubbla mandat talar det för ränta ned.