Alla inlägg av Absolent

Luftrening är framtidens tillväxtmarknad

I en urbaniserad tillvaro där majoriteten av befolkningen bor och jobbar i, eller i nära anslutning till städer, påverkar luftkvalitén människors vardag i olika utsträckning. Faktum är att luftföroreningar är ett av de största hälsoproblemen i världen idag, då det kan leda till nedsatt lugnförmåga och andra komplikationer som i förlängningen utgör en direkt hälsofara – något som inte minst märkts under pandemin.

Se investeringscase här

Att som industriföretag säkerställa bra luft till sina medarbetare är därför en stark konkurrensfördel. Varenda producerande industribolag behöver luftreningsutrustning; det handlar om allt från restauranger till gjuterier. Marknaden är således oerhört stor och omsätter redan idag 280 miljarder per år, vilket i sin tur ger luftreningsföretag som Absolent Air Care Group miljontals potentiella köpare.

– Bolag kan inte längre bortse från det faktum att luftkvalitén är vital för en bra arbetsmiljö. Krav från myndigheter skärps succesivt och det finns en högre medvetenhet kring frågan i branschen som bara kommer fortsätta öka. Vi som luftreningsföretag märker av en stor efterfrågan, bara i år har vi haft 34 procent tillväxt, säger Axel Berntsson, vd på Absolent Air Care Group.

Investera i ren luft på en tillväxtmarknad idag

Ytterligare en anledning till att branschen spås växa är att det är kostnadseffektivt för industrier att rena luften. När Absolent Air Care Groups produkter fångar upp och återvinner skadliga, luftburna partiklar och gaser som genereras från industriella processer, bidrar de inte endast till en mer hållbar miljö för industripersonal – de gynnar även företaget ekonomiskt.

– Flera kunder sparar in investeringen de gör i våra lösningar redan efter sex månader, enbart genom reduktion av energi och återvinning av rester från produktionsprocessen. Istället för att till exempel en skärolja släpps ut och skadar arbetsmiljön och påverkar vårt klimat, fångas den upp och återanvänds i så stor utsträckning som möjligt, säger Axel Berntsson.

Läs mer om Absolent Air Care Groups bolagsstyrning här

Att Absolent Air Care Group är framstående i luftreningsbranschen är mycket tack vare sitt tekniska fokus.

– Desto mer kraven skärps i branschen, desto tydligare kommer vår position stärkas. Vi har länge utvecklat egen teknik med målet att bli bäst på området. Något vi tror kommer gynna oss i längden då vi satsar på att industrialisera vår verksamhet för att kunna skapa oss en ännu större marknadsandel som hjälper oss att på sikt leda en branschkonsolidering.

Om Absolent Air Care Group:

Absolent Air Care Group är en global koncern som utvecklar lösningar för rening av processluft i industrier och storkök. Våra produkter hjälper företag att tillhandahålla ren luft till sina medarbetare, reducera energikostnader och öka produktiviteten.

Detta är en annons från Absolent och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Långsiktig och lönsam tillväxt i Schörlingbolag

I samband med att räntorna stiger – och människor blir mindre benägna att värdera tillväxtbolags eventuella framtida vinster – tilltar intresset för värdebolag. En faktor som Absolent Air Care Groups vd Axel Berntsson menar bör tas i beaktning av investerare även annars, oberoende av hur inflationen ser ut.

– Även i mindre osäkra tider är det lätt att överskatta vikten av värdet på vinster som ligger långt in i framtiden då nuvärdet av en investering i tillgångar med kontinuerlig avkastning ofta är mycket högre. På Absolent Air Care Group är vi därför glada att kunna visa våra aktieinnehavare att vi har – och har haft sedan vi grundades – såväl en stark tillväxt som bra kassaflöde och stabil lönsamhet, säger Axel Berntsson.

Ända sedan Absolent Air Care Group grundades för 29 år sedan har bolaget vuxit tre gånger så snabbt som marknaden. När de 2006 köptes upp av det familjeägda investmentbolaget Schörling säkrade de även en långsiktig ekonomisk stabilitet och erfarenhet av att förvärva, internationalisera, industrialisera marknadsledande koncerner.

– Det är en enorm trygghet att vara en del av Schörlingfamiljen. Vi ser oss fortfarande som en uppstickare i branschen, men med ovanligt goda ekonomiska förutsättningar. Med Schörling i ryggen kan vi se förbi konjekturfluktuationer och fortsätta fokusera på att utveckla och optimera verksamheten, säger Axel Berntsson.

Absolent Air Care Groups affärsidé är att rena förorenad processluft direkt vid källan. Genom att erbjuda filter för partiklar, gaser och andra typer av oönskade rester som förekommer vid tillverkning och produktion, inom allt från restaurang till gjuterier, kan produkterna skydda människor från luftföroreningar i sin arbetsmiljö.

– Vi garanterar att människor får ren luft. Det borde vara en rättighet i alla medarbetares arbetsmiljöer. Genom att rena luften och ta vara på värmeöverskottet, följer även en kostnadseffektiv och en hållbarhetsmässig fördel; flera kunder sparar in investeringen de gör i våra filter redan efter sex månader enbart genom reduktion av energi och återvinning av rester från produktionsprocessensäger Axel Berntsson.

Utgångsläget Absolent Air Care Group har idag liknar de som andra bolag haft när de har blivit förvärvade och vidareutvecklade av Schörling.

– Branschen vi verkar i är fragmenterad och industriellt omogen. Det innebär ett bra läge för konsolidering. Vi har den bredaste och djupaste produktportfolion på marknaden och är organiserade och strukturerade för att kunna konsolidera och industrialisera. Slår man samman dessa faktorer med de ekonomiska, är det goda förutsättningar för att vi kan fortsätta utvecklas till framtidens ledare i branschen, avslutar Axel Berntsson.

Om Absolent Air Care Group:

Absolent Air Care Group är en global koncern som utvecklar lösningar för rening av processluft i industrier och storkök. Våra produkter hjälper företag att tillhandahålla ren luft till sina medarbetare, reducera energikostnader och öka produktiviteten.

Läs mer om Absolent Group

Detta är en annons från Absolent Group och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.