Kategoriarkiv: Promotion

”Eldrivna cykelleveranser är logistiskt överlägsna”

I en samtid där konsumenter handlar online mer frekvent och e-handeln växer blir det allt viktigare att se över hållbarheten och konsumentresan i leveranserna.

– Storstäderna i Europa har problem med trängsel, föroreningar och buller. Lägger man då på urbanisering och en växande e-handel, går det inte att blunda för att situationen är alarmerande, säger Kevin Kviblad, vd på leveransföretaget Urb-it.

Kevin Kviblad har en bakgrund inom it och e-handel och började som produktchef på Urb-it februari 2017. Fem månader senare blev han tillsatt på vd-posten.

– När vi gick till börsen sommaren 2017 gick det inte så bra som vi väntat oss. Vi började med att reda i organisationsstrukturen. Sedan dess har vi satsat på att bevisa det som är anledningen till att Urb-it startades: att hållbara leveranser kan vara lönsamt, säger Kevin Kviblad.

Läs om de senaste finansiella nyheterna för Urb-it

Lönsamhet trots prispressade kunder
Det senaste året har Urb-its strategi baserats på fyra pelare: att skala upp med hjälp av partnerskap, skapa en överlägsen kundupplevelse, optimera infrastrukturen och expandera verksamheten.

– Vi har under året samarbetat med företag som Amazon och Ali Express för att få upp volym och hög densitet. Utöver vanan att hantera stora ordar har samarbetet också varit en nyckel för påbörjad expansion till flera marknader, eftersom deras kunder finns internationellt, säger Kevin Kviblad.

Av alla fördelar har det absolut viktigaste med partnerskapen varit att kunna ge prov på sin lönsamhet. Trots att jättarna Amazon och Ali Express inte gett mest intäkter, har de gjort det möjligt för Urb-it att visa vad de går för.

Läs mer om Urb-its filosofi

– Nu när vi visat att vi kan hantera volym med prispressande kunder, ser vi fram emot att visa resultaten från kunder med större marginaler, säger Kevin Kviblad.

Framtidens urbana e-handellogistik stavas elcyklar
Att logistikföretag kan bli framgångsrika utan att belasta miljön är något Urb-it påvisat. Utöver de finansiella medgångarna är bolaget nämligen B Corp-certifierat; en kvalitetsstämpel som inte ges ut lättvindigt då den baseras på en grundläggande genomlysning av bolagets sammanlagda sociala och miljömässiga prestanda.

­– Allt i vår affärsmodell är hållbart, från cyklarna till personalpolitiken. Det är viktigt för oss att visa att vi står bakom det vi har sagt. Därför har vi också valt bort vissa nischer inom logistik, som matleverans exempelvis. Det går onekligen inte att göra lönsamt med bra villkor, säger Kevin Kviblad.

Alla Urb-its paketleveranser levereras med eldrivna Cargocyklar. Cykel som leveransmedel är 60 procent snabbare än bil i storstäderna, och bara på en cykel får det plats upp till 90 paket.

Läs mer om bolagets företrädesemission och investera idag
– Hälften av alla utsläpp i städer kommer från leveransbilar. Dessutom tar de upp hälften av utrymmet på vägarna. Våra europeiska storstäder är inte byggda för bilar. Att gå från fossildrivna lastbilar till eldrivna hjälper därför inte, säger Kevin Kviblad och fortsätter:

– Därtill förbrukar en elcykel upp till 95 procent mindre energi än en elskåpbil. Och så har vi säkerhetsfrågan: 60 procent av alla cykelolyckor med dödlig utgång i London orsakas av logistikfordon.

Nu gör Urb-it en emission för att fortsätta utvecklingen och expansionen.

– Givet det samhällsekonomiska läget kommer vi närmsta tiden fokusera på att expandera till fler städer på de marknader vi redan finns idag: Frankrike, Storbritannien och sedan i år även Spanien.

Om emissionen:
Emissionsbelopp: Cirka 196 MSEK
Teckningskurs: 0,1 SEK per aktie
Teckningsperiod: 30 november – 14 december 2022
Villkor: Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen, 28 november 2022, berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) aktier i emissionen.

Detta är en annons från Urb-it och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

”Eldrivna cykelleveranser är logistiskt överlägsna”

I en samtid där konsumenter handlar online mer frekvent och e-handeln växer blir det allt viktigare att se över hållbarheten och konsumentresan i leveranserna.

– Storstäderna i Europa har problem med trängsel, föroreningar och buller. Lägger man då på urbanisering och en växande e-handel, går det inte att blunda för att situationen är alarmerande, säger Kevin Kviblad, vd på leveransföretaget Urb-it.

Kevin Kviblad har en bakgrund inom it och e-handel och började som produktchef på Urb-it februari 2017. Fem månader senare blev han tillsatt på vd-posten.

– När vi gick till börsen sommaren 2017 gick det inte så bra som vi väntat oss. Vi började med att reda i organisationsstrukturen. Sedan dess har vi satsat på att bevisa det som är anledningen till att Urb-it startades: att hållbara leveranser kan vara lönsamt, säger Kevin Kviblad.

Läs om de senaste finansiella nyheterna för Urb-it

Lönsamhet trots prispressade kunder
Det senaste året har Urb-its strategi baserats på fyra pelare: att skala upp med hjälp av partnerskap, skapa en överlägsen kundupplevelse, optimera infrastrukturen och expandera verksamheten.

– Vi har under året samarbetat med företag som Amazon och Ali Express för att få upp volym och hög densitet. Utöver vanan att hantera stora ordar har samarbetet också varit en nyckel för påbörjad expansion till flera marknader, eftersom deras kunder finns internationellt, säger Kevin Kviblad.

Av alla fördelar har det absolut viktigaste med partnerskapen varit att kunna ge prov på sin lönsamhet. Trots att jättarna Amazon och Ali Express inte gett mest intäkter, har de gjort det möjligt för Urb-it att visa vad de går för.

Läs mer om Urb-its filosofi

– Nu när vi visat att vi kan hantera volym med prispressande kunder, ser vi fram emot att visa resultaten från kunder med större marginaler, säger Kevin Kviblad.

Framtidens urbana e-handellogistik stavas elcyklar
Att logistikföretag kan bli framgångsrika utan att belasta miljön är något Urb-it påvisat. Utöver de finansiella medgångarna är bolaget nämligen B Corp-certifierat; en kvalitetsstämpel som inte ges ut lättvindigt då den baseras på en grundläggande genomlysning av bolagets sammanlagda sociala och miljömässiga prestanda.

­– Allt i vår affärsmodell är hållbart, från cyklarna till personalpolitiken. Det är viktigt för oss att visa att vi står bakom det vi har sagt. Därför har vi också valt bort vissa nischer inom logistik, som matleverans exempelvis. Det går onekligen inte att göra lönsamt med bra villkor, säger Kevin Kviblad.

Alla Urb-its paketleveranser levereras med eldrivna Cargocyklar. Cykel som leveransmedel är 60 procent snabbare än bil i storstäderna, och bara på en cykel får det plats upp till 90 paket.

Läs mer om bolagets företrädesemission och investera idag
– Hälften av alla utsläpp i städer kommer från leveransbilar. Dessutom tar de upp hälften av utrymmet på vägarna. Våra europeiska storstäder är inte byggda för bilar. Att gå från fossildrivna lastbilar till eldrivna hjälper därför inte, säger Kevin Kviblad och fortsätter:

– Därtill förbrukar en elcykel upp till 95 procent mindre energi än en elskåpbil. Och så har vi säkerhetsfrågan: 60 procent av alla cykelolyckor med dödlig utgång i London orsakas av logistikfordon.

Nu gör Urb-it en emission för att fortsätta utvecklingen och expansionen.

– Givet det samhällsekonomiska läget kommer vi närmsta tiden fokusera på att expandera till fler städer på de marknader vi redan finns idag: Frankrike, Storbritannien och sedan i år även Spanien.

Om emissionen:
Emissionsbelopp: Cirka 196 MSEK
Teckningskurs: 0,1 SEK per aktie
Teckningsperiod: 30 november – 14 december 2022
Villkor: Innehav av en (1) aktie på avstämningsdagen, 28 november 2022, berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av åtta (8) aktier i emissionen.

Detta är en annons från Urb-it och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Strategen: så justerar vi portföljerna för en återhämtning 2023

Efter ett 2022 som varit minst sagt utmanande för risktillgångar finns det anledning att vara försiktigt optimistisk inför nästa år. Det menar Invescos chefsstrateg Paul Jackson som intar en mindre defensiv hållning i sin modellportfölj.

”Vårt huvudscenario är att marknaden går från kontraktion till återhämtning under 2023. Detta mot bakgrund av att centralbankernas räntehöjningar avtar och når vägs ände i mitten på året i takt med att inflationen sjunker”, säger strategen som justerat sin modellportfölj för att reflektera detta.

Allokeringen till statsobligationer minskas till förmån för högavkastande obligationer samtidigt som Jackson väljer att inte längre hålla kassa och istället ersätta denna med en defensiv position i guld.

Inom aktier menar strategen att det finns anledning att titta på procykliska sektorer i takt med att marknaden skiftar fokus mot återhämtning. Han menar också att Japan, Kina och tillväxtmarknader är att föredra från ett geografiskt perspektiv.

”Vi har föredragit defensiva sektorer inom aktier såsom stapelvaror och hälsovård under kontraktionen, men vi förutser ett skifte mot procykliska sektorer som konsumentprodukter under inledningen av 2023. Våra värderingsmodeller pekar också på att tillväxtmarknader är att föredra.”

”Kina ser väldigt lågt värderat ut och har tekniskt redan varit i recession. Eftersom Kina inte har problem med inflationen har också centralbanken och regeringen möjlighet att stimulera ekonomin. Kina har även varit hårt drabbat av nedstängningar i spåren av covid-19, vilket vi tror upphör under nästa år”.

Jackson ser vidare framför sig att den dollarstyrka som varit framträdande under 2022 kommer att avta under 2023, vilket han menar gynnar tillväxtmarknader och råvaror. Men inom råvaror menar han att det råder höga värderingar på många håll, bland annat efter årets kraftiga ökningar i energipriser och strategen tror att industrimetaller kan vara vägen framåt.

Den största risken under 2023 menar Jackson är att inflationen förblir på höga nivåer under hela året, vilket tvingar centralbanker till fortsatta räntehöjningar. Samtidigt höjer han ett varnande finger för den geopolitiska situationen som kan orsaka nya osäkerheter och skapa ett fortsatt negativt sentiment för risktillgångar.

Detta är en annons från Invesco och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Vätgas från Siljansringen ska möjliggöra omställning

Vätgas är minst sagt i ropet just nu. Experter lyfter fram vätgas som en möjliggörare för grön omställning inom industrin och transportsektorn. AB Igrene har gjort flera fynd av naturgas inom Siljansringen, Europas största meteoritkrater. Denna gas skulle kunna omvandlas till klimatneutral vätgas – Igrene sitter på en patenterad metod för att realisera detta. 

Men då krävs tillstånd. Medlen från nyemissionen som genomförs under december månad kommer bland annat att användas till att få detta på plats. Vid fulltecknad nyemission handlar det om 15 miljoner kronor före emissionskostnader.

– Kapitalet ska också användas till att anpassa den patenterade produktionsmetoden till gällande förhållanden och arbeta fram den tekniska grunden till en fullskalig produktionsanläggning för vätgas, berättar Mats Budh, vd och grundare av Igrene.

Mer energieffektiv metod
Den patenterade metod som Igrene har tillgång till går ut på att konvertera naturgas till vätgas i borrhålen. Metoden är klimatneutral, eftersom koldioxiden stannar kvar i marken. Enligt Mats Budh är Igrenes metod dessutom flera gånger mer energieffektiv än den metod som finns tillgänglig i dag. För att kunna försörja järn- och stålindustrin med vätgas med befintlig metod krävs 80 terawattimmar elektricitet per år.

– För att producera samma mängd vätgas med Igrenes metod krävs cirka 10 terawattimmar. Som en jämförelse producerar svensk vattenkraft 70 terawattimmar årligen, och kärnkraften 50 terawattimmar, säger Mats Budh.

Alternativet till import av naturgas
Igrene har mött politiska hinder. Senast i maj 2022, när dåvarande regering förbjöd utvinning av naturgas i Sverige. Enligt Mats Budh är den svenska lagen inte förenlig med EU-parlamentets beslut om att betrakta naturgas som ett hållbart energislag, grön energi, som behövs under utfasningen av kol och olja.

– Förbudet innebär i praktiken att Sverige måste fortsätta sin årliga import av cirka tolv terawattimmar naturgas från Ryssland och Nordsjön. Vi avser att utvinna vätgas, men kommer även att uttömma möjligheterna att ta hand om den naturgas som är nödvändig för utvinning av vätgasen. Det finns undantag från förbudet som gör detta möjligt, säger Mats Budh.

Bättre ur beredskapssynpunkt
Med tillstånd på plats kan Igrene även förse svensk industri med inhemsk naturgas så länge behov finns – och därmed minska sektorns beroende av rysk naturgas.

– Vi såg konsekvenserna av sprängningen av gasledningen Nord Stream, och kan konstatera att det både ur beredskapssynpunkt och miljöperspektiv är bättre att ha en inhemsk produktion, säger Mats Budh.

Om nyemissionen
Teckningstid: ​​2–16 december
Teckningskurs: ​0,43 kronor per aktie
Antal nyemitterade aktier​: 34 783 352
Sista dag för handel med ​teckningsrätter: 28 november

Läs mer om nyemissionen

Detta är en annons från Igrene och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden granskar förnybar energi

Men förnybar energi är en bransch i sin linda – vilket vi anser gör det svårt att förutse vilka vinnarna och förlorarna blir. Vi anser att investerare kan ha nytta av att förstå sektorn för förnybar energi och vilka marknadskrafter som driver den, för att undvika investeringsmisstag.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Det finns ingen officiell definition av förnybar energi, men av vad Fisher Investments Norden har sett i finansmedia används begreppet vanligtvis för energikällor som inte använder fossila bränslen. EU definierar förnybar energi som följande: sol-, vind- och vattenkraft, havsenergi, geotermisk energi, biomassa och biobränslen.[i] Kärnkraft ingår visserligen i EU:s gröna taxonomi, men definieras separerat från förnybar energi.[ii]

Trots att förnybar energi får allt mer uppmärksamhet i medier är det fortfarande fossila bränslen som dominerar i den investeringsbara globala energisektorn. Energisektorn i MSCI World utgörs till 95,7 procent av olja, gas och icke-förnybara bränslen.[iii] Övriga 4,3 procent utgörs av utrustning och tjänster för energisektorn, och många av de här bolagen är knutna till fossila bränslen (t.ex. tillverkare av utrustning för oljeborrning).[iv] Visst, en del av de här bolagen kan ha avdelningar för förnybar energi, men Fisher Investments Nordens bild är att det är svårt att identifiera de här avdelningarnas intäktsflöden – och de flesta utgör väldigt små delar av de här bolagens samlade verksamhet. Samtidigt är renodlade bolag inom förnybar energi, där merparten av intäkterna kommer från förnybart eller där företaget har kopplingar till branschen, utspridda i en mängd olika sektorer. De här bolagen – t.ex. tillverkare av solpaneler eller vindkraftverk – kan finnas i sektorer som allmännyttan, teknik eller verkstad.

Trots att bolag inom förnybar energi är utspridda i olika sektorer anser Fisher Investments Norden att många av faktorerna som påverkar deras vinster liknar faktorerna för bolag inom energisektorn. Det handlar bland annat om politiska drivkrafter, som kan innefatta skatter och skatterabatter, statliga subventioner och geopolitiska händelser. Rysslands invasion av Ukraina och oron över gastillgången i Europa har exempelvis lett till att röster höjts för att Europa ska bli självförsörjande på energi.[v] Det har lett till större diskussioner om statliga satsningar på förnybar energi, att döma av vår granskning av finansmedia, vilket kan ge bolag inom den sektorn möjlighet att väcka allmänhetens och investerarnas intresse, vilket i sin tur kan stärka sentimentet.[vi] Tekniska framsteg är en annan drivkraft. Genombrott kan leda till ny teknik för förnybar energi och förbättra nuvarande teknik genom att till exempel öka verkningsgraden eller sänka kostnaderna.

Leveranskedjor och kostnader för insatsvaror påverkar alla verksamheter, även inom förnybar energi. Tillverkning av utrustning för förnybar energi förlitar sig på stora nätverk av tillverkare, distributörer och leverantörer av råmaterial. Störningar i leveranskedjor eller ökade kostnader kan göra förnybar energi till en relativt dyr energikälla – vilket kan minska efterfrågan. Den ökade efterfrågan på elbilar har till exempel ökat efterfrågan på metaller som används i bilarnas batterier, som litium, nickel och kobolt.[vii] Kostnaderna för dessa råmaterial kan påverka produktionskostnaderna och priserna för slutprodukterna.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

På grund av substitutionseffekten – det vill säga konsumenters benägenhet att byta ut en vara eller tjänst mot ett mer prisvärt alternativ – tror vi att relativt låga priser för olja och gas kan leda till minskad efterfrågan på förnybart – och vice versa. Så när Fisher Investments Norden granskar förnybar energi anser vi att det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något speciellt just med dem som investeringskategori.

Även om du har stora förväntningar på förnybar energi anser Fisher Investments Norden att branschen är i sin linda, vilket gör det svårt att förutse vilka vinnarna och förlorarna blir. Enligt IEA:s sammanställning av global energiframställning per källa står förnybar energi (vind, sol, biobränslen och avfall, och vattenkraft) bara för 14 procent av världens totala energiförbrukning (enligt uppgifterna för 2019).[viii] Kärnkraft står för ungefär 5 procent.[ix] Fossila bränslen? Cirka 81 procent.[x] Dessutom utgör renodlade bolag inte någon stor del av de aktörer som går att investera i. Överväg följande: Indexet MSCI Global Alternative Energy innehåller bolag som får minst 50 procent av intäkterna från alternativ energi (vilket indexleverantören MSCI definierar som renare än fossila bränslen).[xi] Börsvärdet för detta index (värdet av alla utestående aktier) motsvarar runt 9,0 procent av den globala energisektorn – eller 0,5 procent av det bredare indexet MSCI World.[xii] Det finns med andra ord relativt få renodlade aktörer att satsa på – och de flesta är väldigt små (d.v.s. de har relativt små börsvärden jämfört med icke renodlade aktörer).

Vi menar att investerare kan dra på sig spekulativa risker när de investerar i små företag som fortfarande inte är lönsamma. Fisher Investments Norden är varken för eller emot investeringar i förnybar energi, men större bolag som inte är renodlade inom förnybar energi kan ge exponering mot sektorn och större finansiell flexibilitet, vilket kan dämpa riskerna jämfört med investeringar i mindre och renodlade bolag. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till inkluderar innovationer som kan ändra spelplanen, och riskerna med att investera i teknik som får stora statliga subventioner – det stödet kan försvinna om de politiska vindarna ändrar riktning, att döma av våra studier av marknadshistorien.

Vi har ingenting emot investeringar i förnybar energi. Men Fisher Investments Norden anser att investerare kan ha nytta av att ta hänsyn till branschens storlek, vad som går och inte går att känna till om dess framtid och hur man kan hantera koncentrationsrisken.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.

[i] Källa: Europaparlamentet, faktablad om Europeiska unionen. ”Renewable Energy”, läst 2022‑10‑12.

[ii] ”EU Taxonomy to Include Nuclear Energy, Recognizing Its Role in Global Decarbonization”, NEI:s mediateam, NEI, 2022‑07‑06.

[iii] Källa: FactSet, per 2022‑10‑12. Indexet MSCI World – viktning av beståndsdelar inom energisektorn.

[iv] Ibid.

[v] ”The Guardian View On Russian Gas: A Compelling Reason To Go Green”, ledare, The Guardian, 2022‑07‑27.

[vi] Ibid.

[vii] ”Renewable Energy Is Surging, But Trouble Looms”, Benjamin Storrow, E&E News, 2022‑06‑28. Läst via Scientific American, 2022‑10‑12.

[viii] Källa: Internationella energirådet (IEA). ”Total Energy Supply (TES) by source, 1990 – 2019”, läst 2022‑10‑12.

[ix] Ibid.

[x] Ibid.

[xi] ”MSCI Global Environment Indexes Methodology”, MSCI, november 2013, och ”MSCI Global Alternative Energy Index (USD)”, MSCI, 2022‑09‑30.

[xii] Källa: FactSet. Påstående baserat på energisektorn i MSCI World och MSCI Worlds börsvärde, per 2022‑09‑30, och ”MSCI Global Alternative Energy Index (USD)”, MSCI, 2022‑09‑30.

”Vi växer när våra medarbetare vågar misslyckas”

När man ska investera i ett företag gäller det att tänka på flera aspekter. Utöver tidshorisont och riskbenägenhet eller andra subjektiva faktorer, är det klokt att se över vilken bransch man tror på – och sedan hitta vem som är den vinnande spelaren inom det segmentet.

Marknaden för luftrening omsätter idag 280 miljarder per år och förväntas bara att växa i takt med att krav från myndigheter kommer skärpas. Utöver miljöfrågan är luftrening även positivt av kostnadsskäl: flera kunder sparar in investeringen de gör i luftreningsföretagets lösningar redan efter sex månader. 

– Idag andas 90 procent av världens befolkning förorenad luft. Jag och mina kollegor försöker bli bättre varje dag för att kunna bidra till lösningen på det problemet. Vi har en vinnarmentalitet på bolaget som tjänar ett högre syfte. Det gör att vi alltid vågar utmana oss själva och normen – och sådant ger resultat, säger Axel Berntsson, vd på Absolent Air Care Group.

Sedan Absolent Aire Care Group grundades för snart trettio år sedan har bolaget vuxit tre gånger så snabbt som marknaden. 2006 köptes de upp av investmentbolaget Schörling och säkrade därmed en långsiktig ekonomisk stabilitet samt ägare med erfarenhet av att förvärva, internationalisera och industrialisera marknadsledande koncerner.

– Även om vi har – och alltid haft – en hög lönsamhet och ett starkt kassaflöde, så är vi ännu mer resistenta mot konjekturfluktuationer med Schörling i ryggen. Nu kan vi fortsätta optimera vår redan ledande teknik, skapa ännu högre marginaler och snabbare tillväxt. Vår produktportfolio är den bredaste och djupaste på marknaden, vilket också ger oss goda möjligheter att fortsätta utvecklas till framtidens branschledare, säger Axel Berntsson.

Att påstå att Absolent Aire Care Group har goda förutsättningar på marknaden är en underdrift, menar Axel Berntsson. Trots det vill han betona vikten av kulturen och medarbetarna för företagets framgång.

– Att bli framgångsrika inom det tekniska eller ekonomiska området är inte i närheten så svårt som att skapa en bra företagskultur. Den enskilt största faktorn som har tagit oss dit vi är idag är människorna, säger han och fortsätter:

– Den gemensamma nämnaren hos alla våra medarbetare är att vi har en stor dos självförtroende och en lika stor del ödmjukhet inför motgångar. Att våga misslyckas är en del av organisationens kultur; man måste ständigt utmana och utmanas för att ha chans att vinna.

Om Absolent Air Care Group:

Absolent Air Care Group är en global koncern som utvecklar lösningar för rening av processluft i industrier och storkök. Våra produkter hjälper företag att tillhandahålla ren luft till sina medarbetare, reducera energikostnader och öka produktiviteten.

Ett komplett finansiellt ekosystem för nya tidens arbetskraft

Genom att kombinera sina egna frilanserfarenheter med kunskap inom teknik och finans löser Gee stora som små problem. Med gedigen insikt på marknaden har företaget sedan starten 2019 utvecklat plattformen för att erbjuda ett komplett finansiellt ekosystem för den nya tidens arbetskraft. Lanseringen väntas ske under de närmsta månaderna.

Bli delägare

En arbetsmarknad i ständig förändring

Det senaste decenniet har arbetsmarknaden minst sagt förändrats. Frilansare, entreprenörer och timarbetare är attraktivare än någonsin bland arbetsgivare – 2025 förväntas modern arbetskraft stå för mer än 25 procent av hela den arbetande befolkningen.

Trots det är bankerna ständigt eftersläpande. Oförståendet inför den föränderliga arbetskraften gör att frilansare lätt ställs inför ekonomiska svårigheter, som oförutsägbar lön, brist på jobb och avslag på lån. Gee erbjuder en unik lösning till sina kunder med ett komplett ekosystem av finansiella tjänster till alla som jobbar under mer flexibla arbetsformer.

Gee tar ansvar för ekonomin och tillhandahåller moderna finansiella tjänster som tillgodoser behoven hos alla parter. Med tillgång till unik data, som lönehistorik, faktureringsunderlag, utgifter, besparing och lån kan Gee ge en träffsäker överblick över användarna. Gee kan även skalas upp och kopplas samman med andra frilans- och gig-plattformar.  

Microsoft Word - Gee Native 231122 final.docx

Med gedigen insikt på marknaden har företaget sedan starten 2019 utvecklat plattformen för att erbjuda ett komplett finansiellt ekosystem för den nya tidens arbetskraft.

Den primära “banken” för frilansare och egenanställda

Gee är ett fintech-bolag med visionen att vara gig-ekonomins “one-stop-shop” när det kommer till frilansarnas ekonomi. Som servicelösning ser de över hela det finansiella ekosystemet för frilansare och gig-arbetare inom ett antal utvalda branscher, både professionellt och privat. Tjänsterna kommer innefatta allt från att kunna skaffa försäkringar, betala ut löner och hantera sin pension till att kunna betala, spara och låna pengar.

Video om Gee

Gee vänder sig till en målgrupp som inom närmsta åren beräknas innefatta 25% av den arbetande befolkningen. Flertalet av dessa är i dag exkluderade från tillgången till finansiella tjänster hos traditionella banker. Gees ambition är att inkludera målgruppen genom att erbjuda ett ekonomiskt trygghetspaket. Företaget arbetar utefter en unik bransch- och kundförståelse och blir den naturliga partnern som anpassar tjänsteportföljen efter varje branschcommunities specifika behov. Detta höjer värdet i leveransen och således även lönsamheten. Gee har en unik kundanskaffningsmodell som sker genom partnerskap och som kommer resultera i låga kundansaffningskostnader (CAC) och hög customer lifetime value (CLV). De har även en tydlig väg till lönsamhet och beräknas vara kassaflödespositiva under senare delen av 2023.

Allmänheten erbjuds nu att bli delägare till en förmånlig värdering och sammantaget finns goda möjligheter till stor värdetillväxt på investerat kapital.

5 anledningar att investera i Gee

 •  Gee vänder sig till en målgrupp som inom närmsta åren beräknas innefatta 25% av den arbetsföra befolkningen i världen. Gee’s ambition är att inkludera målgruppen genom att erbjuda ett ekonomiskt trygghetspaket.
 •  Gee arbetar utefter en unik bransch- och kundförståelse och blir den naturliga partnern som anpassar tjänsteportföljen efter varje branschcommunities specifika behov.
 • Gee har en unik kundanskaffningsmodell som sker genom partnerskap och som kommer resultera i låga kundansaffningskostnader (CAC) och hög customer lifetime value (CLV).
 • Gee har en tydlig väg till lönsamhet och beräknas vara kassaflödespositiva under senare delen av 2023.
 • Allmänheten erbjuds nu att bli delägare till en förmånlig värdering och sammantaget finns goda möjligheter till stor värdetillväxt på investerat kapital.

Av: Gee

Detta är en annons från Gee och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Oroliga tider – var extra uppmärksam på kollegans mående

Med en dryg månad kvar till jul och ledighet är det många som har fullt upp. Men det är något som inte stämmer. Din kollega som alltid är på bra humör och har en härlig skämtsam jargong har börjat bli tillbakadragen. Hen är trött, har svårt att passa tider och är lättirriterad. ”Vad har hänt?” tänker du kanske för dig själv men vågar inte fråga – det kan ju vara känsligt. Men just att våga fråga kan göra stor skillnad, menar Fredrik Bengtsson, psykolog på försäkringsbolaget Euro Accident.

– Det är viktigt att vi vågar vara medmänniskor. En fråga om hur man mår kan betyda oerhört mycket. Det är inte meningen att du ska göra en professionell insats, utan mer att du visar att du bryr dig. Det är extra viktigt i tuffa tider då det är i relationerna till andra och i gemenskapen med kollegor, vänner och familj som vi hittar glädje och styrka.

Be chefen om hjälp
Vanligt är att den drabbade själv inte inser att hen utvecklar symptom utan går in i ett tunnelseende som gör att man först efter att man fallit ihop och blivit sjukskriven kan se hur det varit under en längre tid. Just därför är det viktigt att kollegan får den där frågan om hur man mår för att få insikt i sin situation. Om du ändå inte känner dig bekväm att fråga kollegan kan ett alternativ vara att be chefen om hjälp.

– Arbetsgivaren spelar en viktig roll då det kommer till att fånga upp signaler på att en medarbetare inte mår bra. I arbetsgivaransvaret ingår att ha koll på medarbetarens fysiska och psykiska hälsa. Men ibland ser chefen inte alla signaler som andra medarbetare ser, säger Fredrik Bengtsson och fortsätter:

– Vid samtalet med medarbetaren är det bra att ställa öppna frågor som “hur har du det just nu?” och “finns det något jag kan göra för dig?”. Genom att ställa öppna frågor minskar du risken att medarbetaren ska känna sig påhoppad. Ta dig tid att lyssna och ställ följdfrågor.

Arbeta proaktivt med sjukförsäkring
Oavsett hur man går till väga är det viktigt att medarbetaren får hjälp i tid, helst redan innan problem hinner växa sig för stora. Det kan vara avgörande för hur lång frånvaron blir. Antalet personer som sjukskrivs på grund av stress ökar och att arbeta proaktivt blir allt viktigare. Som ett förebyggande verktyg för både medarbetare och arbetsgivare kan en sjukförsäkring göra skillnad när ohälsan är närvarande på arbetsplatsen.

– Åtta av tio försäkrade som får hjälp av oss då de inte mår bra undviker att bli långvarigt sjuka. Euro Accident arbetar med långvarig hälsa och inte bara symtomlindring. Det är helt enkelt onödigt att låta det gå så långt som till sjukskrivning, när man kan lösa det innan. Tillsammans skapar vi hållbara medarbetare, avslutar Fredrik Bengtsson.

Det här kan du vara uppmärksam på:

Exempel på tidiga signaler på ohälsa kan vara att en medarbetare:

 • har svårt att passa tider
 • drar sig undan, blir tyst och inåtvänd
 • presterar sämre
 • är lättirriterad
 • visar aggressivitet, oro eller rastlöshet
 • arbetar överambitiöst
 • har ett förändrat mönster i korttidsfrånvaron, exempelvis ofta borta fredag-måndag
 • har upprepad korttidsfrånvaro
 • har koncentrationssvårigheter
 • är glömsk
 • visar ovanlig osäkerhet

Detta är en annons från Euro Accident och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

JonDeTech rustar för framtida innovationer

En av det moderna samhällets största utmaningar som teknikutvecklingen måste adressera är omställningen till förnyelsebara energikällor; det behövs mer energieffektiva lösningar, eftersom vår energikonsumtion stadigt ökar.                                                                                                                         
JonDeTech har utvecklat en teknologiplattform som möjliggör utvecklingen av flera typer av sensorelement, men som i nuläget används i applikationer för att detektera mänsklig närvaro och mäta mänsklig temperatur. Det hjälper samhället att spara energi, och på sikt även att generera energi ur spillvärme. Karin Thurberg, produktchef på JonDeTech förklarar:

Läs mer om färdigställandet av nanosensorelementet JIRS30

– En väldigt stor del av energin vi förbrukar är kopplad till fastigheter. Om vi använder sensorer som kan sätta energislukande uppkopplade system i sparläge automatiskt när vi inte använder dem, eller tvärt om, sätta på dem endast när vi behöver dem eller när det finns människor i lokalen, kan vi spara en hel del energi. Det kan handla om allt från smarta passersystem till ventilationssystem eller våra skärmar.

Även när det kommer till att mäta mänsklig temperatur finns det stora möjligheter.

– Genom att mäta kroppstemperatur kan vi få en tydlig bild av vår hälsostatus och upptäcka sjukdomar redan innan de givit några symptom. Utöver det har vi pågående utveckling i syfte att också kunna ta vara på värmen från kroppen för att kraftförsörja den omgivande elektroniken som krävs för att distribuera begränsade datamängder via till exempel lågenergi-Bluetooth-sändare. Målet är att kunna implementera vårt sensorelement i exempelvis ett flexibelt plåster som regelbundet kan registrera temperatur tillsammans med andra biometriska data som blodtryck och blodsockernivå, i stället för att göra det på traditionellt vis, för att sedan skicka vidare till molnet för analys. Det är en banbrytande utveckling som kommer att revolutionera framtidens hälso- och sjukvård, och som vi bara sett början av, säger Karin Thurberg.

Läs mer om sensorns uppbyggnad och vertikala struktur

Designflexibilitet som skapar innovationsfrihet
Det som har möjliggjort applikationerna är en tunn sensor gjord i plast med en vertikal metallstruktur. Fördelen med materialvalet är att det är flexibelt och ger en tunn sensor med låg höjd. Dessutom ger plasten tillsammans med en ytterst liten mängd metall en låg materialkostnad vilket gör den innovativa sensorn prisvärd.

– I smarta elektroniska enheter finns det begränsat med utrymme, men tack vare vår sensors litenhet och följsamhet fungerar det ändå. Men vi kan också, till skillnad från kiselindustrin, göra större sensorelement, vi anpassar storlek efter behov, säger Leif Borg, operativ chef och ansvarig för JonDeTechs produktion.

Nu gör JonDeTech en företrädesemission om cirka 42,4 MEK och ingår avtal avseende refinansiering av lån. I samband med det har tech-bolaget även uppnått en milstolpe som alla intressenter väntat: JonDeTech har nu färdigställt de första exemplaren av nanotrådselementet JIRS30 i industriell miljö.

Läs mer om bolagets företrädesemission och investera idag

– Vi är mycket stolta över våra framsteg med sensorelementet som vi nu bevisat kan produceras industriellt. Nästa steg blir att säkerställa repeterbarhet och ta fram en initial volym för kunddialoger.  Vi accelererar försäljningsinsatserna och fokuserar på leverans till våra kunder för utvärdering. Vår resa, där målet är att bygga upp ett framtidsbolag inom svensk elektronikindustri, har bara börjat, avslutar Dean Tosic, vd på JonDeTech.

Om företrädesemissionen:

Emissionsbelopp: Cirka 42,4 MSEK
Teckningskurs: 0,5 kronor per unit
Teckningsperiod: 21 november 2022 – 5 december 2022
Avstämningsdag: 17 november 2022

Villkor: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen åtta uniträtter. Innehav av tre uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av en aktie och en teckningsoption.

Om JonDeTech:
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar här. 

Text längst ner på PA: Detta är en annons från JonDeTech och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

JonDeTech rustar för framtida innovationer

En av det moderna samhällets största utmaningar som teknikutvecklingen måste adressera är omställningen till förnyelsebara energikällor; det behövs mer energieffektiva lösningar, eftersom vår energikonsumtion stadigt ökar.                                                                                                                         
JonDeTech har utvecklat en teknologiplattform som möjliggör utvecklingen av flera typer av sensorelement, men som i nuläget används i applikationer för att detektera mänsklig närvaro och mäta mänsklig temperatur. Det hjälper samhället att spara energi, och på sikt även att generera energi ur spillvärme. Karin Thurberg, produktchef på JonDeTech förklarar:

Läs mer om färdigställandet av nanosensorelementet JIRS30

– En väldigt stor del av energin vi förbrukar är kopplad till fastigheter. Om vi använder sensorer som kan sätta energislukande uppkopplade system i sparläge automatiskt när vi inte använder dem, eller tvärt om, sätta på dem endast när vi behöver dem eller när det finns människor i lokalen, kan vi spara en hel del energi. Det kan handla om allt från smarta passersystem till ventilationssystem eller våra skärmar.

Även när det kommer till att mäta mänsklig temperatur finns det stora möjligheter.

– Genom att mäta kroppstemperatur kan vi få en tydlig bild av vår hälsostatus och upptäcka sjukdomar redan innan de givit några symptom. Utöver det har vi pågående utveckling i syfte att också kunna ta vara på värmen från kroppen för att kraftförsörja den omgivande elektroniken som krävs för att distribuera begränsade datamängder via till exempel lågenergi-Bluetooth-sändare. Målet är att kunna implementera vårt sensorelement i exempelvis ett flexibelt plåster som regelbundet kan registrera temperatur tillsammans med andra biometriska data som blodtryck och blodsockernivå, i stället för att göra det på traditionellt vis, för att sedan skicka vidare till molnet för analys. Det är en banbrytande utveckling som kommer att revolutionera framtidens hälso- och sjukvård, och som vi bara sett början av, säger Karin Thurberg.

Läs mer om sensorns uppbyggnad och vertikala struktur

Designflexibilitet som skapar innovationsfrihet
Det som har möjliggjort applikationerna är en tunn sensor gjord i plast med en vertikal metallstruktur. Fördelen med materialvalet är att det är flexibelt och ger en tunn sensor med låg höjd. Dessutom ger plasten tillsammans med en ytterst liten mängd metall en låg materialkostnad vilket gör den innovativa sensorn prisvärd.

– I smarta elektroniska enheter finns det begränsat med utrymme, men tack vare vår sensors litenhet och följsamhet fungerar det ändå. Men vi kan också, till skillnad från kiselindustrin, göra större sensorelement, vi anpassar storlek efter behov, säger Leif Borg, operativ chef och ansvarig för JonDeTechs produktion.

Nu gör JonDeTech en företrädesemission om cirka 42,4 MEK och ingår avtal avseende refinansiering av lån. I samband med det har tech-bolaget även uppnått en milstolpe som alla intressenter väntat: JonDeTech har nu färdigställt de första exemplaren av nanotrådselementet JIRS30 i industriell miljö.

Läs mer om bolagets företrädesemission och investera idag

– Vi är mycket stolta över våra framsteg med sensorelementet som vi nu bevisat kan produceras industriellt. Nästa steg blir att säkerställa repeterbarhet och ta fram en initial volym för kunddialoger.  Vi accelererar försäljningsinsatserna och fokuserar på leverans till våra kunder för utvärdering. Vår resa, där målet är att bygga upp ett framtidsbolag inom svensk elektronikindustri, har bara börjat, avslutar Dean Tosic, vd på JonDeTech.

Om företrädesemissionen:

Emissionsbelopp: Cirka 42,4 MSEK
Teckningskurs: 0,5 kronor per unit
Teckningsperiod: 21 november 2022 – 5 december 2022
Avstämningsdag: 17 november 2022

Villkor: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls i Företrädesemissionen åtta uniträtter. Innehav av tre uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av en aktie och en teckningsoption.

Om JonDeTech:
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar här. 

Text längst ner på PA: Detta är en annons från JonDeTech och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.