Alla inlägg av Absolent Air Care Group

”Vi växer när våra medarbetare vågar misslyckas”

När man ska investera i ett företag gäller det att tänka på flera aspekter. Utöver tidshorisont och riskbenägenhet eller andra subjektiva faktorer, är det klokt att se över vilken bransch man tror på – och sedan hitta vem som är den vinnande spelaren inom det segmentet.

Marknaden för luftrening omsätter idag 280 miljarder per år och förväntas bara att växa i takt med att krav från myndigheter kommer skärpas. Utöver miljöfrågan är luftrening även positivt av kostnadsskäl: flera kunder sparar in investeringen de gör i luftreningsföretagets lösningar redan efter sex månader. 

– Idag andas 90 procent av världens befolkning förorenad luft. Jag och mina kollegor försöker bli bättre varje dag för att kunna bidra till lösningen på det problemet. Vi har en vinnarmentalitet på bolaget som tjänar ett högre syfte. Det gör att vi alltid vågar utmana oss själva och normen – och sådant ger resultat, säger Axel Berntsson, vd på Absolent Air Care Group.

Sedan Absolent Aire Care Group grundades för snart trettio år sedan har bolaget vuxit tre gånger så snabbt som marknaden. 2006 köptes de upp av investmentbolaget Schörling och säkrade därmed en långsiktig ekonomisk stabilitet samt ägare med erfarenhet av att förvärva, internationalisera och industrialisera marknadsledande koncerner.

– Även om vi har – och alltid haft – en hög lönsamhet och ett starkt kassaflöde, så är vi ännu mer resistenta mot konjekturfluktuationer med Schörling i ryggen. Nu kan vi fortsätta optimera vår redan ledande teknik, skapa ännu högre marginaler och snabbare tillväxt. Vår produktportfolio är den bredaste och djupaste på marknaden, vilket också ger oss goda möjligheter att fortsätta utvecklas till framtidens branschledare, säger Axel Berntsson.

Att påstå att Absolent Aire Care Group har goda förutsättningar på marknaden är en underdrift, menar Axel Berntsson. Trots det vill han betona vikten av kulturen och medarbetarna för företagets framgång.

– Att bli framgångsrika inom det tekniska eller ekonomiska området är inte i närheten så svårt som att skapa en bra företagskultur. Den enskilt största faktorn som har tagit oss dit vi är idag är människorna, säger han och fortsätter:

– Den gemensamma nämnaren hos alla våra medarbetare är att vi har en stor dos självförtroende och en lika stor del ödmjukhet inför motgångar. Att våga misslyckas är en del av organisationens kultur; man måste ständigt utmana och utmanas för att ha chans att vinna.

Om Absolent Air Care Group:

Absolent Air Care Group är en global koncern som utvecklar lösningar för rening av processluft i industrier och storkök. Våra produkter hjälper företag att tillhandahålla ren luft till sina medarbetare, reducera energikostnader och öka produktiviteten.

”Vår största tillgång är vår vilja att bli bättre”

Ända sedan starten 1993 har kundförståelsen varit central för luftreningsföretaget Absolent Air Care Group. Dels för att nöjda kunder genererar långsiktiga affärer, dels för att förståelse för kundens behov leder till bättre marginaler.

– Vårt mål har alltid varit att generera värde för kunden. Det innebär att vi levererar en livscykelkostnad som är lägre än konkurrenternas. Vi kanske inte är billigast vid det initiala köpet, men på sikt ska det alltid löna sig att vända sig till oss, säger Axel Berntsson.

Det hemliga receptet stavas applikationskunskap, det vill säga förståelse för hur produkterna kan användas snarare än kunskap om den specifika produkten.

– Först efter att vi har förstått våra kunders produktion grundligt kan vi anpassa lösningen ordentligt. Med hjälp av vår stora variation av standardkomponenter kan vi ge kunden vad de behöver med exakthet – oavsett om arbetsmiljön de vill rena luften i är storkök eller industri, som är våra vanligaste segment, eller något helt annat, säger Axel Berntsson och fortsätter:

– Kombinationen av vår dokumenterade kundkunskap och vårt modulbaserade arbetssätt gör att vi kan bli otroligt precisa i vårt kunderbjudande. Det gör att vi kan behålla våra marginaler utan att tumma på kvalitet. Nu när vi är ett mellanstort bolag med en omsättning som med marginal passerat en miljard har vi kunnat accelerera det industrialiserade tänket och dra nytta av vår volym i större omfattning.

Ledande teknik och smart produktarkitektur är vitalt för att säkerställa Absolent Air Care Groups fortsatta lönsamhet. Men något som kanske är ännu viktigare är företagskulturen och energin bland medarbetarna.

– Vi är stolta över att vi har det bästa erbjudandet på marknaden, men ödmjuka för att vi hela tiden kan bli bättre. Dagen vi slutar tro det har vi misslyckats, säger Axel Berntsson.

Strävan efter konstant utveckling syns inte minst i bolagets arbetskultur genom de många samarbeten Absolent Air Care Group har med olika aktörer i branschen.

– Vi samarbetar bland annat med ett schweiziskt startup-bolag som har en ny teknik för att eliminera gaser, ett tyskt universitet som forskar på hur man kan rena luften från bakterier och ett svenskt universitet kring energiåtervinning. Det är vår främsta uppgift att aldrig nöja oss – att säkerställa relevansen i vår produkt är ett konstant arbete som fortgår varje dag, avslutar Axel Berntsson.

Av: Absolent Air Care Group

Detta är en annons från Absolent Air Care Group och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.