Alla inlägg av Absolicon

Svensk solvärme löser storbolagens energikris

Svenska Absolicons koncentrerande solfångare har över 76 procent verkningsgrad och kan producera värme och ånga upp till 160 grader – vilket har väckt intresset hos världens största livsmedelsbolag, som nu samarbetar med Absolicon för att minska sina koldioxidutsläpp.

Idag har företaget överenskommelser eller avtal med sju av världens största bolag inom livsmedel och drycker. Hos bryggerijätten Carlsberg och hos Birra Peroni har Absolicon byggt anläggningar för leverans av ånga från solen.

– Ett av Birra Peronis främsta hållbarhetsmål är att uppnå noll koldioxidutsläpp i produktionsprocessen till år 2030. Installationen i Bari är det första steget för att använda solvärme som en del av lösningen, säger Carlo Semeraro, försäljningschef på Absolicon. 

– Marknaden för grön energi har en enorm potential och vi märker att allt fler företag vill ställa om, säger Carlo Semeraro.

Livsmedelsjättarna behöver förnyelsebar värme

Till skillnad vad många tror är det värme och inte elektricitet som är den stora utmaningen. I livsmedelsindustrin står värme för 75 procent av energiförbrukningen och elektricitet för bara 25 procent.

Processvärmen kommer idag som regel från en ångpanna som eldas med fossila bränslen. 

För att förse de globala livsmedelsjättarna med solvärme bygger Absolicon upp ett nätverk av lokala solfångartillverkare. Dessa tillverkare köper först en robotiserad produktionslina som tillverkar en solfångare var 6:e minut och sedan material till solfångarna av Absolicon.

Två sålda produktionslinor

I december 2022 sålde Absolicon en produktionslina till Phoenix Solar Thermal i Kanada och en till CPS i Egypten med sammanlagt ordervärde om 86 miljoner kronor. Det faktum att lokala partners nu ser att det är lönsamt att köpa solfångarfabriker av Absolicon är ett kraftfullt försäljningsargument i många fler länder. 

De internationella energiorganen IEA och IRENA ser båda solvärme som en av de centrala lösningarna för industrins värmebehov. Den globala industrimarknaden för solfångare uppskattas till mellan 4 000 och 11 000 miljarder kronor till år 2050.

Försäljning av egna material

– Mottagarröret, glaset och reflektorn, är de viktigaste komponenterna i våra solfångare och de säljer vi till de lokala solfångartillverkarna, berättar Erik Zäll, industridoktorand vid Umeå Universitet och forskningsingenjör på Absolicon.

Licensintäkter

Absolicon har en stark patent- och varumärkesportfölj. Sammanlagt hade Absolicon vid årsskiftet 88 patent eller patentansökningar i tolv patentfamiljer i sin immaterialrättsliga portfölj.

Köparna av produktionslinor betalar en licensavgift till Absolicon för varje producerad solfångare.

Succé för solvärmeparken

Absolicons anläggning Högslätten 2023 Solar Thermal Park är det första storskaliga exemplet på solvärme i den svenska fjärrvärmen på 20 år.

Absolicons solfångare är utrustade med en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen under ett skyddande glas. Solfångarna är designade för temperaturer upp till 160 grader. 

Solvärme för städer och industrier kan lagras från sommar till vinter i stora vattenfyllda groplager med små värmeförluster. Systemet är flera hundra gånger billigare än att lagra elektricitet i batterier.

Omställning av Europas 6000 fjärrvärmenät

I Sverige får 90 procent av flerfamiljshusen sin värme från fjärrvärme. Energimyndigheten har visat att det är lönsamt att använda säsongslager och solfångare för att halvera förbränningen av biobränslen inom fjärrvärmen i Sverige.

Absolicon fått licens på naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval-märkt fjärrvärme och Härnösand blir första kommun i Sverige där hushållen får miljömärkt fjärrvärme från solfångare.

I Europa finns 6000 fjärrvärmenät som eldar kol och gas som behöver ställas om.

23833d8e-b542-44af-b174-3e6608a7a550
Växla upp framgångarna med kraftfull marknadsföring

De sålda produktionslinorna till Kanada och Egypten visar att Absolicons globala/lokala affärsmodell fungerar. Absolicons globala samarbete med livsmedelsjättarna leder till lokal försäljning av produktionslinor. 

Med solvärmeinstallationerna hos Carlsberg och Peroni som goda exempel kan Absolicons kraftfulla digitala verktyg nå fram till nyckelpersoner djupt in i storbolagen och skapa lokala solvärmemarknader.

Det faktum att lokala partners nu ser att det är lönsamt att köpa solfångarfabriker av Absolicon är ett kraftfullt försäljningsargument. 

För Absolicon är det nu givet att ta in mer kapital för att kraftfullt växla upp framgångarna.

Absolicons mission är att med de robotiserade produktionslinorna som massproducerar solfångare revolutionera värmeförsörjningen och ge energi till lägre pris än olja och gas.

Av: Absolicon

Detta är en annons från Absolicon och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

5 avgörande överenskommelser: Kan förändra världens energiförsörjning

Energiorganisationen IRENA förutser investeringar i solfångare hos industrier för nära 1 trillion dollar, motsvarande 8000 miljarder kronor fram till 2050 om världen skall klara 1,5-gradersmålet.

– Värme, inte el, står för hälften av världens energiförbrukning, förklarar Joakim Byström, vd för Absolicon.

Absolicons solfångare T160 är ledande i sin klass och producerar värme och ånga upp till 160 grader och kan massproduceras till låg kostnad utan dyrbara eller knappa material.

Absolicon har tecknat överenskommelser som blir avgörande för industrins klimatomställning med några av världens största multinationella bolag inom dryck och livsmedelsproduktion:

  • Världens största bryggeriföretag, Anheuser-Busch InBev
  • Den danska bryggerijätten Carlsberg
  • Japanska Asahi med det italienska ölmärket Peroni
  • Ett av bolagen inom konglomeratet Tata i Indien
  • Livsmedelsföretaget Archer Daniels Midland (ADM) i Tyskland.

– Det här förändrar allt, säger Joakim Byström. När multinationella företag satsar på solenergi blir världen sig inte lik igen. 

Omsätter över 2000 miljarder

Företagen som skrivit avsiktsförklaringar omsätter tillsammans över 2000 miljarder kronor och har fler än 500 produktionsanläggningar som eldar fossila bränslen.

När flera fabriker i varje land skall ställa om samtidigt behövs lokala robotlinor som massproducerar koncentrerande solfångare till konkurrenskraftiga priser för storföretagens omställning. Då kommer även småindustri, jordbruk och sjukhus få tillgång till billiga solfångare vilket förändrar världens energiförsörjning.

Absolicons robotiserade produktionslina kan tillverka en koncentrerande solfångare var 6:e minut. Sammanlagt har Absolicon 18 tecknade ramavtal i olika länder om förvärv av robotiserade produktionslinor som levereras i samarbete med ABB.

Absolicon genomför nu en företrädesemission om 95 MSEK för att bli världens ledande företag inom solvärme för industriella processer.

Av: Absolicon

Detta är en annons från Absolicon och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.