Alla inlägg av Allianz GI 

Finns lösningen på fiskodlingskrisen på land?

Den hälsomedvetna trenden har gjort att fler väljer fisk som proteinkälla före rött kött, fläsk och kyckling. Fisk är inte bara proteinrikt, utan innehåller även omega 3 olja och mindre mättat fett. Därtill är det även ett, till synes, mer klimatsmart val än de andra proteinkällorna.

– Riktigt så enkelt är det dock inte. Vild fisk lever förvisso med ett lågt klimatavtryck, men fiskeindustrin har det inte. Överfiske, förstörda ekosystem och plastföroreningar är bara några av baksidorna med den industriella fiskeindustrin, säger Sanchari Roy, Vice president marketing på Allianz.

En lösning på problemet är fiskodlingar, även känt som vattenbruk, där fisk föds upp i inhägnader i sjöar och hav. Med odlingarna har industrin kunnat möta en efterfrågan på fisk som har ökat dubbelt så fort som jordens befolkning sedan 1961. Samtidigt som traditionella fiskemetoder stagnerat på nivåerna från mitten av 1990-talet.

Påverkar närmiljön

I takt med att odlingarna blir fler och större uppstår andra problem. Ett stort problem för laxodlingar är löss. Blir en odling infekterad med löss kan det leda till massdöd bland fiskarna. Att behandla lössen med kemikalier har dock skapat nya problem. Med tiden har lössen byggt upp ett motstånd mot behandlingarna, vilket kräver kraftfullare kemikalier.

Kemikalierna blandas även med antibiotika för att bota andra sjukdomar. Något som påverkar hälsan hos farmens fiskar och i förlängningen även närmiljön när kemikalierna sköljer ut i havet.

– Även fiskarnas avföring påverkar närmiljön. Om spillningen inte tas om hand ordentligt försuras havsvattnet och blir surt och syrefattigt. Resultatet blir en miljö olämplig för marint liv, säger Sanchari Roy.

Landodlingar kan vara lösningen

Genom att bygga stora tankar på land med vattenmiljöer som efterliknar laxens naturliga habitat med rätt temperatur och artificiella strömmar kan man komma runt flera miljömässiga utmaningar. Sjuka fiskar kan behandlas separat, avföringen kan tas om hand och fisken kan produceras närmare slutkonsumenten.

– Tekniken för den här typen av odlingar är inte ny, men det är först nu som den har blivit kommersiellt livskraftig, säger Sanchari Roy.

En bra investering

Allianz letar hela tiden efter företag som tillhandahåller långsiktiga, hållbara lösningar på planetens ständigt växande efterfrågan på mat. Det är inte bara bra för miljön, utan ger även ekonomisk utdelning.

– Det stängda systemet i landodlingar minskar risken för omkostnader för behandling av sjukdomar bland fiskarna. Dessutom kan avloppet tas tillvara på och säljas som gödsel, säger Sanchari Roy.

Efterfrågan på lax väntas fortsätta öka i takt med att jordens befolkning, och de genomsnittliga inkomsterna, ökar. Landbaserade fiskodlingar visar hur livsnödvändiga industrier kan ställa om för att säkra sin, och samhällets, överlevnad.

– Som investerare har vi en unik chans att hjälpa till att forma dessa övergångar till förmån för våra kunder och samhället som helhet, avslutar Sanchari Roy.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Enskilda kostnader som avgifter, provisioner och andra avgifter har inte beaktats och kommer att påverka resultatet om de ingår.

Om Allianz Global Investors (AllianzGI)

Allianz Global Investors (AllianzGI) sysselsätter i dag mer än 2 700 personer på 25 platser – samt förvaltar över 546 miljarder euro (den 30 september 2020). AllianzGI har en etablerad expertis inom aktier, räntebärande investeringar, multitillgångar och alternativa investeringar med kunder runtom i världen.

Läs mer om AllianzGI här.

Av: AllianzGI

Detta är en annons från AllianzGI och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

AI som investeringstema står pall för pandemin

Under 2020 accelererade den digitala utvecklingen på bred front runt om i världen. Pandemin har på många sätt varit en katalysator för många sektorer när det handlar om implementering av artificiell intelligens – inte minst inom sjukvården, berättar Johannes Jacobi som är senior produktspecialist på Allianz Global Investors (AllianzGI).

– Vi har sett många nya innovationer kopplade till AI ta form på rekordtid. Särskilt inom sjukvårdssektorn har vi sett stora framgångar där metoder för att sätta diagnos har blivit betydligt mer exakta med hjälp av intelligenta bildanalyser, för att inte tala om den exceptionellt snabba framtagningen av covid-19-vaccin som möjliggjordes av AI, säger han. 

”Inget buzzword som kommer att försvinna”

Johannes Jacobi menar att den snabba utvecklingen av AI inte kommer att sakta ner den närmaste tiden, snarare tvärtom. Och genomslaget är att vänta inom alla typer av branscher.

– AI är inte bara ett buzzword som kommer att försvinna. Man kan dra paralleller till när e-handeln var i sin linda, och vissa stora aktörer förstod potentialen med att sälja online och därmed fick ett enormt försprång. Nu står vi inför ett liknande skifte där företag som väljer att satsa på AI kommer stå som vinnare, både under och efter pandemin, säger han.

Fonden Allianz Global Artificial Intelligence har haft en starkt uppåtstigande trend mellan februari 2020 och februari 2021 – mycket tack vare att förvaltarna tidigt identifierade ”Stay at home/Work from home”-aktier som en stabil grund att stå på när börsen rasade i början av pandemin. Här handlade det om innehav i bolag som på olika sätt möjliggjorde och förenklade omställningen som behövde ske när världens länder stängde ner. 

”Framtidsutsikterna har aldrig sett bättre ut”

Fonden bygger på aktieurval inom tre områden – AI Infrastructure, AI Applications och AI-enabled Industries. De två förstnämnda prickar in bolag som möjliggör teknikutvecklingen som är kritisk för att bygga ut AI-ekosystemet, samt utvecklar nya AI-applikationer och programvara som bidrar till smartare insikter och beslut. AI-enabled Industries samlar alla andra företag som på ett eller annat sätt använder AI på ett konkurrenskraftigt sätt – inom marknadsföring, fordonsindustri och lantbruk exempelvis.

– Under 2020 och början av 2021 har vi sett ett enormt stort intresse för fonden. Intrycket är att teknologin kommer att fortsätta utvecklas under många decennier framåt och under tiden frambringa nya innovationer inom alla sektorer. Framtidsutsikterna har aldrig sett bättre ut för att investera i AI, konstaterar Johannes Jacobi.  

*Informationen inhämtad 2/2 2021. 

AT – EUR (ISIN LU1548497699). Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Enskilda kostnader som avgifter, provisioner och andra avgifter har inte beaktats och kommer att påverka resultatet om de ingår.

Fakta om Allianz Global Investors (AllianzGI)

Allianz Global Investors (AllianzGI) sysselsätter i dag mer än 2 700 personer på 25 platser – samt förvaltar över 546 miljarder euro (den 30 september 2020). AllianzGI har en etablerad expertis inom aktier, räntebärande investeringar, multitillgångar och alternativa investeringar med kunder runtom i världen.

Läs mer om fonden Allianz Global Artificial Intelligence här. 

Av: Allianz GI

Detta är en annons från Allianz GI och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer

AI som investeringstema står pall för pandemin

Under 2020 accelererade den digitala utvecklingen på bred front runt om i världen. Pandemin har på många sätt varit en katalysator för många sektorer när det handlar om implementering av artificiell intelligens – inte minst inom sjukvården, berättar Johannes Jacobi som är senior produktspecialist på Allianz Global Investors (AllianzGI).

– Vi har sett många nya innovationer kopplade till AI ta form på rekordtid. Särskilt inom sjukvårdssektorn har vi sett stora framgångar där metoder för att sätta diagnos har blivit betydligt mer exakta med hjälp av intelligenta bildanalyser, för att inte tala om den exceptionellt snabba framtagningen av covid-19-vaccin som möjliggjordes av AI, säger han. 

”Inget buzzword som kommer att försvinna”

Johannes Jacobi menar att den snabba utvecklingen av AI inte kommer att sakta ner den närmaste tiden, snarare tvärtom. Och genomslaget är att vänta inom alla typer av branscher.

– AI är inte bara ett buzzword som kommer att försvinna. Man kan dra paralleller till när e-handeln var i sin linda, och vissa stora aktörer förstod potentialen med att sälja online och därmed fick ett enormt försprång. Nu står vi inför ett liknande skifte där företag som väljer att satsa på AI kommer stå som vinnare, både under och efter pandemin, säger han.

Fonden Allianz Global Artificial Intelligence har haft en starkt uppåtstigande trend mellan februari 2020 och februari 2021 – mycket tack vare att förvaltarna tidigt identifierade ”Stay at home/Work from home”-aktier som en stabil grund att stå på när börsen rasade i början av pandemin. Här handlade det om innehav i bolag som på olika sätt möjliggjorde och förenklade omställningen som behövde ske när världens länder stängde ner. 

”Framtidsutsikterna har aldrig sett bättre ut”

Fonden bygger på aktieurval inom tre områden – AI Infrastructure, AI Applications och AI-enabled Industries. De två förstnämnda prickar in bolag som möjliggör teknikutvecklingen som är kritisk för att bygga ut AI-ekosystemet, samt utvecklar nya AI-applikationer och programvara som bidrar till smartare insikter och beslut. AI-enabled Industries samlar alla andra företag som på ett eller annat sätt använder AI på ett konkurrenskraftigt sätt – inom marknadsföring, fordonsindustri och lantbruk exempelvis.

– Under 2020 och början av 2021 har vi sett ett enormt stort intresse för fonden. Intrycket är att teknologin kommer att fortsätta utvecklas under många decennier framåt och under tiden frambringa nya innovationer inom alla sektorer. Framtidsutsikterna har aldrig sett bättre ut för att investera i AI, konstaterar Johannes Jacobi.  

*Informationen inhämtad 2/2 2021. 

AT – EUR (ISIN LU1548497699). Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Enskilda kostnader som avgifter, provisioner och andra avgifter har inte beaktats och kommer att påverka resultatet om de ingår.

Fakta om Allianz Global Investors (AllianzGI)

Allianz Global Investors (AllianzGI) sysselsätter i dag mer än 2 700 personer på 25 platser – samt förvaltar över 546 miljarder euro (den 30 september 2020). AllianzGI har en etablerad expertis inom aktier, räntebärande investeringar, multitillgångar och alternativa investeringar med kunder runtom i världen.

Läs mer om fonden Allianz Global Artificial Intelligence här. 

Av: Allianz GI

Detta är en annons från Allianz GI och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer

”Husdjurs­marknaden är ingen tillfällig boom”

Den globala marknaden för husdjursrelaterade produkter och tjänster är ett snabbt växande marknadssegment där USA har största andelen. Med en tillväxttakt på 5,3 procent överträffar husdjursmarknaden den amerikanska ekonomin.

Utvecklingen är liknande i Europa – och nu även i Asien.

– Att husdjurssektorerna växer snabbare än den bredare ekonomin globalt beror framför allt på två faktorer. Dels att allt fler människor skaffar husdjur, ännu fler under pandemin – och att de är villiga att spendera mer pengar på dem än tidigare, berättar Andreas Fruschki, tematisk chef på Allianz Global Investors (GI).

Spenderar mer

Han menar att ägarna i allt större takt behandlar sina exempelvis hundar och katter som familjemedlemmar – där de ofta får mysa i soffan eller sängen med sina hussar och mattar.

– Husdjursägarna är villiga att betala för bättre mat, veterinärsbesök och medicin, fler försäkringsbolag växer fort. Hela utbudet på marknaden har blivit enormt stort när det gäller allt från leksaker till kläder, pälsvård och massage åt djuren för att säkerställa deras välbefinnande.

Allianz Pet and Animal Wellbeing Fund har haft en starkt uppstigande trend sedan lanseringen den 22 januari 2019. Den investerar i globala aktiemarknader inom ett brett spektrum av sektorer – som tillverkare av djurmat, djurförsäkringsbolag, läkemedel, bioteknik, hälso-/sjukvård med inriktning på små och medelstora företag.

Läs mer om The Pet Economy här!

Ingen fluga

– Allianz har en stor erfarenhet av att driva temafonder och denna är i stort sett lågkonjunktursskyddad, med tanke på att husdjuren blivit en del av familjen och oftast ges en hög vårdnivå oavsett tillstånd i ekonomin. En stor fördel är också att det är lätt att förstå var de investerade pengar går till. Därför är jag övertygad om att det inte är någon tillfällig boom – vilket även studier visar, framhåller Andreas Fruschki.

Den globala sällskapsdjursmarknaden var värd 132 miljarder amerikanska dollar 2016. År 2025 förväntas siffrorna nå 203 miljarder amerikanska dollar.

Fakta om AllianzGI 

*Moderbolaget Allianz SE grundades 1890 och är en av de ledande leverantörerna av finansiella tjänster världen över. De stöder över 82 miljoner kunder i 70 länder.

*Allianz Global Investors (GI) kom till 2012 och sysselsätter i dag mer än 2 700 personer på 25 platser – samt förvaltar över 546 miljarder euro (per den 30 september 2020).

*Med 754 investerare har AllianzGI en etablerad expertis inom aktier, räntebärande investeringar, multitillgångar och alternativa investeringar med kunder runtom i världen – allt från multinationella företag till pensionsfonder, välgörenhetsstiftelser och familjer.

Läs mer om AllianzGI här

Av: AllianzGI 

Detta är en annons från AllianzGI och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.