Alla inlägg av annie.lindstrom@bbm.bonnier.se

Här är psykologens enkla råd till chefen

Under hösten är vi många som ska ändra våra invanda rutiner med hemarbete till nya med kontorsarbete. För en del innebär skiftet och den nya vardagen ökad oro och stress. I en nyligen publicerad undersökning gjord av Novus på uppdrag av Sodexo svarade till exempel nästan en tredjedel att ökad stress i vardagen är det mest negativa med att börja jobba från kontoret igen.

– Vi har haft olika upplevelser under pandemin och har olika sätt att hantera återgången på. Som chef är det viktigt att vara uppmärksam och agera på signaler på att en medarbetare inte mår bra. Ju tidigare de går att upptäcka, desto bättre är möjligheterna att göra något för att förebygga en sjukskrivning eller att förkorta en eventuell sjukskrivning, säger Marie Swelén, chefspsykolog på försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring AB.

I ett tidigt skede kan det vara svårt att upptäcka de här signalerna. En förutsättning för att lyckas fånga upp dessa är dessutom att chefen och medarbetaren redan har en bra och förtroendefull relation och träffas regelbundet för att prata och stämma av läget med varandra.

– Var uppmärksam på om du tycker att något har förändrats i medarbetarens beteende. Medarbetaren kanske inte är med på möten längre eller inte har kommit tillbaka till kontoret igen. Våga fråga hur medarbetaren mår och visa att du bryr dig. Det är omtanke som kan göra skillnad, säger Marie Swelén.

Det är arbetsgivarens ansvar att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och att erbjuda den hjälp som kan behövas för att en medarbetare ska kunna fortsätta arbeta. Men för många företag, framförallt de som inte har det stora företagets resurser, kan det vara en utmaning att ha både tid och kunskap.

Försäkringsbolaget Euro Accident erbjuder därför en försäkring, Sjukförsäkring PlanSjuk, som bland annat innehåller hälso- och rehabiliteringsstöd som kan bidra till att arbetsgivare och chefer kan uppfylla sitt ansvar för rehabilitering på arbetsplatsen enligt de lagar och föreskrifter som finns.

Så här skaffar du försäkringen

Euro Accident kan också visa goda resultat: åtta av tio försäkrade som får hjälp kan helt och hållet undvika en lång sjukskrivning.

– Våra hälso- och rehabprocessledare är med under hela processen. De chefer och medarbetare vi möter dagligen uppskattar att det finns en försäkring som kan erbjuda den expertkompetens och de individuellt anpassade åtgärderna som kan behövas för att en medarbetare ska kunna arbeta och må bra, säger Marie Swelén.

Se filmen om hur försäkringen funkar

Fem enkla råd till chefen

  • Stäm av läget regelbundet med dina medarbetare
  • Var uppmärksam på beteendeförändringar
  • Våga fråga hur medarbetaren mår
  • Agera vid tidiga signaler på att en medarbetare inte mår bra
  • Ta hjälp hälso- och rehabiliteringsstöd i försäkring

Få mer fakta om försäkringen

Av: Euro Accident

Detta är en annons från Euro Accident och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fortsatt världsledande med nyemission

Globala Miris utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner världen över.

Uppsalaföretagets mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla lösningar för individuell nutrition baserad på bröstmjölk.

Hela 98 procent av den svenska neonatalvården är täckt – och i dag är antalet installerade analysinstrument på den viktiga USA-marknaden uppe i ett 50-tal av de totalt 400 sålda exemplaren.

Under PAS (Pediatric Academic Societies) – ett av de största mötena för neonatalvårdpersonal i USA – presenterade nyligen Miris kund på Brenner Children´s Hospital sitt resultat på de primära studierna av implementeringen av deras individuella berikningsprogram.

– De visar i sina första resultat en tillväxtökning med nära 30 procent (från 17 gram/kilo/dag till 22 gram/kilo/dag) efter implementeringen av bröstmjölksanalys. Att våra kunder är med och sprider kunskap om nyttan med individualiserad berikning är den bästa marknadsföring vi kan ha, framhåller VD:n Camilla Myhre Sandberg.

Takten på expansionen drogs i fjol ned av pandemin. Men årets första kvartal är det bästa någonsin – med en ökad orderingång och nettoomsättning på hela fyra miljoner kronor (en ökning på 135 procent mot samma period 2020).

Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA) har intagit fem procent av sjukhusen i USA – med flest neonatalenheter i världen (700) – och för tillfället genomförs ett tiotal olika kliniska studier på instrumentet där.

Men både produkten och företagets affärsstrategi behöver utvecklas – för att behålla sin starka ställning även när förväntade konkurrenter dyker upp på marknaden. Därför har en lyckad övertecknad nyemission på 33,4 miljoner kronor nyligen genomförts.

– Instrumentet vi tillhandahåller i dag togs fram för 20 år sedan och utvecklades från början för komjölksanalys. Tack vare vår upparbetade marknadsexpertis kan vi nu säkerställa att produktutvecklingen inkluderar både kundernas behov och säkerställer en bättre affärsmodell för oss.

– Utvecklingen av nytt instrument ger oss möjlighet att introducera en intäktsmodell där man tar betalt per analys. Då ökar den tidigare försäljningspotentialen globalt från beräknat fyra till uppåt elva miljarder kronor på en femårsperiod, säger Camilla Myhre Sandberg.

FAKTA: Miris Holding AB

*Uppsalabaserade Miris har utvecklat ett verktyg för att mäta näringsinnehållet i bröstmjölk i vården av prematura barn. Målet med analysen är att ge användaren möjlighet att individuellt berika mjölken med den näring som behövs.

* Produkten är marknadsgodkänd på flertalet marknader med cirka 400 instrument installerade runtom i Europa, USA och Asien. Kunderna finns inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn, på mjölkbanker för att analysera donerad mjölk, samt inom forskning.

Av: Miris Holding AB

Detta är en annons från Miris Holding AB och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.