Kategoriarkiv: Nyheter

Ericsson överens med Apple – tecknar globalt patentavtal

Inklusive effekter av förlikningen och inklusive pågående IPR-affärer med övriga licenstagare uppskattar Ericsson att intäkterna från IPR-licenser för fjärde kvartalet 2022 blir 5,5-6 miljarder kronor.

Det fleråriga avtalet inkluderar en global korslicens för patenterade standardessentiella cellulära teknologier och vissa andra patenträttigheter, skriver Ericsson. Dessutom har bolagen kommit överens om att stärka sitt teknik- och affärssamarbete inom utveckling av teknik, interoperabilitet och standarder.

Förlikningen avslutar enligt Ericsson de stämningsansökningar som lämnats in av båda företagen i flera länder, bland annat i United States District Court of the Eastern District of Texas, samt de ärenden som lämnats in till United States International Trade Commission.

Ericsson-aktien steg när nyheten publicerades. Från att tidigare ha varit ned drygt en halv procent för dagen hade aktien klockan 14.40 stigit 3 procent.

USA: Producentpriserna steg mer än väntat i november

Jämfört med samma månad föregående år steg PPI med 7,4 procent.

Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha stigit 0,2 procent under månaden och ökat 7,2 procent mot samma månad föregående år, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Kärn-PPI, exklusive livsmedel och energi, steg med 0,4 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg kärn-PPI med 6,2 procent. Väntat var här en uppgång med 0,2 procent från månaden före samt 5,9 procent högre priser från samma månad föregående år.

I oktober ökade producentpriserna med 8,0 procent jämfört med samma månad föregående år, medan kärn-PPI steg 6,7 procent.

Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Lista: Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


1.  Mips                 14,2% (13,8)
2. Electrolux 13,4% (13,9)
3. SBB 11,6% (12,7)
4. Scandic Hotels 10,5% (10,7)
5. Elekta 10,1% (10,2)
6. Avanza 9,9% (9,8)
7. JM 8,7% (8,4)
8. Sinch 8,5% (8,2)
9. Thule 8,3% (10,4)
10. Intrum 8,2% (7,3)
11. Dometic 7,9% (7,6)
12. SKF 7,6% (7,4)
13. Truecaller 7,0% (6,8)
14. Boozt 6,9% (6,9)
15. Husqvarna 6,5% (6,3)

Turbulent år på bostadsmarknaden: ”Ovanligt hög hastighet” på prisfallet

Prisrallyt under pandemin följdes 2022 av en chockartad vändning på bostadsmarknaden. Från toppnivåerna i början av året har priserna på bostadsrätter och villor nu fallit 12 respektive 13 procent.

Det främsta skälet till det är den höga inflationstakten som tvingat Riksbanken till kraftiga räntehöjningar. Osäkerheten har byggs på av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, vilket orsakat en energikris i Europa med skyhöga elpriser i Sverige som följd, framför allt i landets södra delar.

Krigsutbrottet och den efterföljande inflationsuppgången fick tydliga effekter på bostadsmarknaden under våren. Dessförinnan hade marknaden – likt fjolåret – präglats av hög efterfrågan och fortsatt stigande priser, enligt Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

– I maj började priserna gå ned. Räntan var då 0,25 procent, men prognoserna talade för att den skulle bli väsentligt högre så man agerade på den framtida utvecklingen, säger han till Privata Affärer i samband med att bolaget presenterade sin årskrönika om utvecklingen på bostadsmarknaden.

På pressträffen deltog även Svensk Mäklarstatistik. Analyschefen Per-Arne Sandegren poängterar det varit en “ovanligt hög hastighet” på årets prisfall.

– Vinkeln på nedgången har varit kraftigare än tidigare, säger han.

Den nuvarande prisnedgången har pågått i sju månader på villamarknaden och något längre, åtta månader, när det gäller bostadsrätter, enligt Svensk Mäklarstatistik.

Hur länge har tidigare nedgångsfaser hållit i sig?
– Den senaste tydliga nedgången vi hade var under andra halvåret 2017 som låg på sex månader. Går man tillbaka till finanskrisen och eurokrisen, det vill säga 2008 och 2019 respektive 2012, var nedgången ungefär lika lång som den nuvarande har varit.

Efter det skarpa prisfallet har marknaden till viss del stabiliserats under hösten, åtminstone på bostadsrättssidan, säger Erik Holmberg på Hemnet. Försäljningsvolymerna har kommit ned ordentligt och marknaden har blivit trögare med längre säljtider.

En stor avvaktan genomsyrar nu hela bostadsmarknaden, enligt bolagets marknadsanalytiker.

– Det finns en stor osäkerhet kring hur hög räntan kommer att bli. Sedan har vi de politiska delarna som också har påverkat och skapat orosmoln, säger Erik Holmberg och nämner bland annat amorteringskravets vara eller icke vara och utbetalningen av elprisstödet.

Samtidigt visar olika undersökningar som Hemnet gjort att många vill flytta och planerar att köpa en bostad.

– Om man ska vara lite optimistisk inför kommande månader så kan man tänka sig att många av de sakerna klarnar litegrann, säger Erik Holmberg och syftar på osäkerheten kopplat till de politiska stödåtgärderna, inflationen och ränteutvecklingen. Han fortsätter sedan:

– Då kanske man vågar agera igen eftersom vår bild är att hushållen klarar de nuvarande räntenivåerna.

Bostadsköparnas prisförväntningar studsade också upp något i december efter en rekordlåg notering månaden innan. Nu räknar 15 procent av Hemnets besökare som planerar ett bostadsköp med stigande priser det kommande halvåret medan 64 procent tror på fortsatta nedgångar. I november uppgick motsvarande siffror till 11 respektive 68 procent.

Carnegies nya förstahandsval i banksektorn

”Banksektorn är en av få sektorer på börsen som tagit emot senaste månadernas räntehöjningar med öppna armar. När vi nu lämnar ett årtionde av nollräntor så finns det många finansiella förlorare. Till den skaran sällar sig dock inte den svenska banksektorn. När Riksbanken lämnade nollräntan i maj så började den positiva marginaltrenden för bankerna ta fart på riktigt”, skriver Carnegie Private Banking under vinjetten ”veckans aktiecase”

På Swedbanks kapitalmarknadsdag som hölls häromdagen presenterades planen för de kommande tre åren. Där berättade banken bland annat hur man ska nå sitt nya finansiella mål om att skapa en avkastning på eget kapital om 15 procent senast 2025.

Carnegie bedömer att det finns god förutsättning för Swedbank att nå målen och ser ett antal faktorer som talar för en god aktiekursutveckling under den perioden.

”Det första är stödet från ytterligare räntehöjningar som stärker räntenettot. Det andra är att banken nu flyttar fokus tillbaka till affärsverksamheten efter flera år av internt fokus på penningtvätt och regelefterlevnad. Vi tror även detta innefattar ett slut på osäkerheten kring ett bötesbelopp från amerikanska myndigheter för de penningtvättsutredningar som pågår”, skriver Carnegie.

Dessutom spår Carnegie stora aktieutdelningar fram till och med 2025.

”Med de nya finansiella målen bedömer vi att den totala utdelningskapaciteten når över 40 procent fram till 2025. Storbanken är vårt nya förstahandsval inom banksektorn”, skriver Carnegie och rekommenderar köp med riktkurs 225 kr vilket motsvarar en uppsida på cirka 30 procent.

Vice riksbankschefen: Vore väldigt bra om kärninflationen avtar

Han sade att de inför nästa penningpolitiska möte i februari åter får göra en samlad bedömning utifrån inflationsprognosen de då lägger. Men han upprepar samtidigt huvudregeln.

”Vi ska försöka så länge det går att hålla regeln intakt att inflationen ska var ungefär på målet vid årsskiftet 2023/2024, jag kommer helt enkelt att rösta för en sådan penningpolitik som åstadkommer detta”, sade han.

Även om det skulle bli korta löneavtal nu så är det jätteviktigt att man kan se att det i en inte alltför avlägsen framtid finns utsikter för reala löneökningar igen, utifrån en idé om att inflationsmålet sätter grunden för lönebildningen.

”Vi får inte ha en situation där vi återgår till inflationsmålet om många många år, det kommer inte att bli bra för lönebildningen”, sade han.

Energipriserna kan fortsatt stöka till det och givet att övervältringen till konsumenterna har varit ganska stor i år kan det bli störningar, där får man vara observant.

”Men det blir viktigt att se utvecklingen i den mer underliggande inflationen”, sade han.

Han sade att han just nu ser ljust på andra aktörers agerande för att bistå i arbetet med att få ned inflationen.

Den senaste räntebanan fattades utifrån antagandet om löneökningar på 3,5-4 procent och signalerna från parterna har hittills inte visat på ökad risk för löne-prisspiral.

Inflationsförväntningarna har varit stabila och kanske till och med något sjunkande. Samtidigt finns det ett positivt element i att företagens prissättning i stort följt de ökade kostnaderna, enligt KI:s undersökning.

Normalt brukar det vara en partiell övervältring, men om kostnaderna nu förts över fullt ut så har vi inte så mycket mer att vänta från ”övervältringseffekter”. Det borde skapa goda förutsättningar för sjunkande inflation när efterfrågetrycket minskar. Prissättningsbeteendet väntas därmed återgå till något mer normalt, vilket är viktigt.

”När efterfrågan minskar kommer det inte gå att höja priserna på det här sättet. Det är en av de mest centrala kanalerna när vi försöker sakta in inflationen att den situationen ska infinna sig. Där är jag optimistisk men riskfritt är det inte”, sade han.

Ju längre priser stiger mycket finns också risken för att lönerna kommer upp, eftersom köpkraften minskar. Risken för en löne-prisspiral är inte borta.

Han konstaterade att Riksbanken har höjt räntan i relativt stora steg ett antal gånger. När de nu kommer upp till en högre räntenivå, utan att exakt veta var den ligger, så kommer man in i ett skeende där det handlar om att låta den högre räntenivån verka genom systemet och sätta sina avtryck.

”Jag känner och hoppas att vi är nära den punkten och inte ska behöva höja räntan alltför mycket ytterligare. Det är möjligt med gynnsamma inflationsdata att det räcker med 2,5 där vi är nu, det kan man inte utesluta. Det är också möjligt att vår plan blir det vi gör eller att vi behöver göra lite mer, det är jättesvårt att säga”, sade han.

Men i alla scenarier är det ungefär samma tänk: att de kommer upp i en nivå där räntan får verka och att de inte behöver göra ytterligare ”jättestora höjningar”.

Räntebanan är satt utifrån antagandet om stöd från finanspolitiken, avtalsparternas agerande och företagens prissättningsbeteende.

”Om vi får ett motstånd från dessa parter, så måste vi nog göra mer”, sade han.

Vad gäller hushållen och ändrade kalkyler för vilken ränta ska kunna hantera (KALP) sade han att de där fortsatt ligger mycket högre än vad Riksbanken har i sin egen räntebana.

”Så man skulle bli förvånad om det skulle bli ett jättestort problem på makronivå av den penningpolitik som bedrivs nu. Därmed inte sagt att inte enskilda hushåll kommer få det tufft”, sade han.

Om Riksbanken behöver göra ännu mer för att klara inflationsmålet så blir så klart den situationen ännu värre. Det är en sak de behöver följa gradvis.

”Skulle makroekonomin kollapsa så skulle det så klart få återverkningar på inflationen, som kommer att kollapsa också. Det är inte intentionen med penningpolitiken, vi vill få ned inflationen under ordnade former”, sade han.

Vice riksbankschefen: Vore väldigt bra om kärninflationen avtar

Han sade att de inför nästa penningpolitiska möte i februari åter får göra en samlad bedömning utifrån inflationsprognosen de då lägger. Men han upprepar samtidigt huvudregeln.

”Vi ska försöka så länge det går att hålla regeln intakt att inflationen ska var ungefär på målet vid årsskiftet 2023/2024, jag kommer helt enkelt att rösta för en sådan penningpolitik som åstadkommer detta”, sade han.

Även om det skulle bli korta löneavtal nu så är det jätteviktigt att man kan se att det i en inte alltför avlägsen framtid finns utsikter för reala löneökningar igen, utifrån en idé om att inflationsmålet sätter grunden för lönebildningen.

”Vi får inte ha en situation där vi återgår till inflationsmålet om många många år, det kommer inte att bli bra för lönebildningen”, sade han.

Energipriserna kan fortsatt stöka till det och givet att övervältringen till konsumenterna har varit ganska stor i år kan det bli störningar, där får man vara observant.

”Men det blir viktigt att se utvecklingen i den mer underliggande inflationen”, sade han.

Han sade att han just nu ser ljust på andra aktörers agerande för att bistå i arbetet med att få ned inflationen.

Den senaste räntebanan fattades utifrån antagandet om löneökningar på 3,5-4 procent och signalerna från parterna har hittills inte visat på ökad risk för löne-prisspiral.

Inflationsförväntningarna har varit stabila och kanske till och med något sjunkande. Samtidigt finns det ett positivt element i att företagens prissättning i stort följt de ökade kostnaderna, enligt KI:s undersökning.

Normalt brukar det vara en partiell övervältring, men om kostnaderna nu förts över fullt ut så har vi inte så mycket mer att vänta från ”övervältringseffekter”. Det borde skapa goda förutsättningar för sjunkande inflation när efterfrågetrycket minskar. Prissättningsbeteendet väntas därmed återgå till något mer normalt, vilket är viktigt.

”När efterfrågan minskar kommer det inte gå att höja priserna på det här sättet. Det är en av de mest centrala kanalerna när vi försöker sakta in inflationen att den situationen ska infinna sig. Där är jag optimistisk men riskfritt är det inte”, sade han.

Ju längre priser stiger mycket finns också risken för att lönerna kommer upp, eftersom köpkraften minskar. Risken för en löne-prisspiral är inte borta.

Han konstaterade att Riksbanken har höjt räntan i relativt stora steg ett antal gånger. När de nu kommer upp till en högre räntenivå, utan att exakt veta var den ligger, så kommer man in i ett skeende där det handlar om att låta den högre räntenivån verka genom systemet och sätta sina avtryck.

”Jag känner och hoppas att vi är nära den punkten och inte ska behöva höja räntan alltför mycket ytterligare. Det är möjligt med gynnsamma inflationsdata att det räcker med 2,5 där vi är nu, det kan man inte utesluta. Det är också möjligt att vår plan blir det vi gör eller att vi behöver göra lite mer, det är jättesvårt att säga”, sade han.

Men i alla scenarier är det ungefär samma tänk: att de kommer upp i en nivå där räntan får verka och att de inte behöver göra ytterligare ”jättestora höjningar”.

Räntebanan är satt utifrån antagandet om stöd från finanspolitiken, avtalsparternas agerande och företagens prissättningsbeteende.

”Om vi får ett motstånd från dessa parter, så måste vi nog göra mer”, sade han.

Vad gäller hushållen och ändrade kalkyler för vilken ränta ska kunna hantera (KALP) sade han att de där fortsatt ligger mycket högre än vad Riksbanken har i sin egen räntebana.

”Så man skulle bli förvånad om det skulle bli ett jättestort problem på makronivå av den penningpolitik som bedrivs nu. Därmed inte sagt att inte enskilda hushåll kommer få det tufft”, sade han.

Om Riksbanken behöver göra ännu mer för att klara inflationsmålet så blir så klart den situationen ännu värre. Det är en sak de behöver följa gradvis.

”Skulle makroekonomin kollapsa så skulle det så klart få återverkningar på inflationen, som kommer att kollapsa också. Det är inte intentionen med penningpolitiken, vi vill få ned inflationen under ordnade former”, sade han.

Hernhag: Tio aktier för en tillväxtportfölj

Robban: Hej! Kan du ge tips på 10 aktier (5 svenska och 5 nordamerikanska) för en tillväxtportfölj 2023? Tack och ha en fin helg!
Marcus: Hej! Beijer Ref, Evolution, Fortnox, Hexagon, Lime, Vitec och Vitrolife är sju stycken svenska tillväxtaktier att hålla koll på. Det är lovande bolag. I USA känner jag mest till stora bolag som ännu växer bra, som Abbvie, Apple och Broadcom.

Johanna : Hej! Vilka 5 aktier anser du har gått ner oförtjänt mycket i år? Trevlig helg.
Marcus: Hej! Fem intressanta kursförlorare som kan vända upp igen är Enea, VNV Global, Swedencare, Addlife och Sinch. Riskerna är inte direkt låga, vilket kompenseras av att bolagen som jag bedömer det har en bra kärna att bygga verksamhet utifrån.

Kenta: Hej Marcus! Vilka branscher och aktier tror du på under 2023?
Marcus: Hej! Inför 2023 tror jag på investmentbolag för alla som vill få riskspridning. Läkemedel och dagligvaror för den placerare som söker trygghet. IT-bolag till överkomlig värdering för den som söker lite högre risk/potential. Rent aktiemässigt handlar det om aktier som kasinoleverantören Evolution, som är riktigt lovande så länge de presterar som de gjort de senaste kvartalen och åren. Bland teknikbolagen är även HMS Networks intressanta då kursen fallit tillbaka i detta långsiktigt lovande kvalitetsbolag.

Aktietanten: Hej Marcus. Tack för din finfina chatt. Readly International AB – Uppköp från Tidnings AB Marieberg?? Hjälp! Har 300 aktier som minskat med 80,42%. Hur skulle du hantera erbjudandet och aktien?
Marcus: Hej! Jag skulle inte kasta mig över budet utan fundera på bolagets långsiktiga förutsättningar. Troligen krävs det höjt bud för att det ska gå igenom.

S: Hej! Vilken fastighetsaktie skulle du byta Castellum mot i en utdelningsportfölj? Är Cibus en kandidat?
Marcus: Hej! Ja, det tycker jag. Cibus har en mer nischad portfölj där avkastningskraven är högre. De har också lägre slagsida mot obligationer.

Andreas: Vad är din åsikt om bankaktierna? Värda att gå in i? Vilka hade du valt om du skulle välja?
Marcus: Storbankerna är hyggliga kassakor även om tillväxten långsiktigt är riktigt trög. Direktavkastningarna är lockande och de gynnas av de lite högre räntorna. Min favoritbank långsiktigt är Avanza, som lär sänka utdelningen i vår men som över flera år tar marknadsandelar och växer.

PR: Hej, var hittar man Intrums obligation. Vilka belopp gäller?
Marcus: Hej! Intrums nya obligation ska listas i Luxemburg. Går kanske att handla via en Private Banking-avdelning, gissningvis handlar det om miljonbelopp i minsta post.

StaffanB: Hej, vad innebär utdelningen av Amasten för de som har blankat SBB?
Marcus: Hej! Det innebär att om jag förstått det rätt att det blir svårare att köpa tillbaka och täcka blankningspostionen under perioden där Amasten är utdelat men ännu inte handlas. I övrigt ska det inte ändra så mycket.

Steffe: Hej, Jag missade att svara på uppköpserbjudandet i somras gällande Hövding, och nu är aktierna låsta i ett traditionellt konto. Vad bör jag göra?
Marcus: Hej! Hövding är avnoterade så antingen inväntar du tvångsinlösen eller så kontaktar du bolaget och kollar om du kan tacka ja nu och få budkursen lite snabbare.

Kristoffer: Hej! Är du orolig för att utdelningen försvinner helt eller minskas i Intrum? Bibehållen på samma nivå skulle kännas som en vinst i sig efter det här raset.
Marcus: Hej! Jag är orolig för att den ska sänkas. Jag tror inte på att de ska dra in utdelningen helt. Utdelningsandelen räknat på vinsten eller kassaflödet justerad för engångsposter är relativt låg. Även med en måttlig sänkning är Intrum en aktie med hög direktavkastning.

Amel: Hej, Jag har fått erbjudande om uppköp av Readly, som har varit riktigt usel investering. Vad händer om jag tackar nej? Tycker budet är dåligt. Tack för bra chat/A-M
Marcus: Hej! Är budet för dåligt ska du tacka nej. Antingen faller budet och med det kursen en bit och allt blir som vanligt, eller så går budet igenom och du tvingas du sälja ändå om budgivaren har över 90 procent av aktierna.

Anne: Hej! H&M är nere på historiskt låga nivåer – tycker du den är köpvärd eller ska man avvakta lite?
Marcus: Hej! H&M må se billiga ut, men deras bransch är svår. Jag skulle hålla mig undan sällanköpsvaror.

Bodil: Hej Marcus! Tack för din chatt som jag med spänning följer varje fredag! Mina frågor: Midsona gör nu en nyemission. Idag ligger aktien på 8,25 kr och vid emissionen ska man betala exakt lika mycket. Varför teckna då?? F ö undrar jag hur du ser på mina surdegar Arjo, BTS, Bure, Castellum, Creades, Kinnevik, Svolder, Sweco och VNV Global?
Marcus: Hej! Midsona kan vara ett av börsens sämsta bolag. Knappt någon intäktstillväxt per aktie sedan 2010 och vinsten per aktie står i bästa fall och stampar. Undvik aktien, eller undvik åtminstone att öka. Dina övriga surdegar är i mer eller mindre bra bolag så de kan du generellt sett behålla.

David: Hej! Med tanke på vad som händer i BICO, tror du att blankarna drar örnen åt sig i andra hårtblankade case? Typ SBB m.fl?
Marcus: Hej! Inte direkt, jag vet inte i vilken utsträckning som de hunnit täcka sina positioner. Alla började inte blanka samtidigt och alla är inte kvar. I någon aktie, tror jag.

Kalle: Hej Marcus! Tror du Sinch har vänt? Vilka nivåer tror du den hamnar runt ?
Marcus: Hej! Ja, det tror jag. Kursresan lär med det sagt bli svängig.

Daniel: Hej Marcus! Vad är dina tankar kring Intrum? Bra köpläge eller dags att slänga ut och köpa något bättre?
Marcus: Hej! Jag tycker kursen överreagerat på nedsidan. Aktien är nere på 2013 års nivåer och så illa kan det inte vara långsiktigt. Intäkterna per aktie pekar stadigt uppåt och får bolaget bara ordning på marginalerna igen borde det bli bra.

Matte: Hej! Tänkte köpa Apple och Microsoft. Är det dumt med tanke på den höga dollarkursen? Vad händer med värdet i min portfölj om kronan stärks mot dollarn?
Marcus: Hej! Har du inget i USA kan du börja köpa lite trots hög dollar. Om dollarn försvagas minskar värdet på dina aktier i kronor räknat. Å andra sidan brukar en svagare dollar göra att alla amerikanska exportbolag och globala bolag tjänar mer i andra länder omräknat till dollar. Ju starkare krona desto mer omräknat i dollar tjänar Microsoft och Apple här, för att ta Sverige som exempel. Det brukar gynna aktiekurserna. Valutaniåver är svåra att handla aktier utifrån.

Mats: Hej Marcus! Hur ser du på Ericsson aktien på 5 års sikt? Köpa eller avvakta ett tag till? Hälsning Mats
Marcus: Hej! Så länge Ericsson inte får upp sina intäkter och sin vinst per aktie sett över flera år, undviker vi med fördel bolaget.

bolund: Köpa obligationer? Vad och hur köper man då? Som är någorlunda säkert.
Marcus: Finns knappt något utbud av obligationer för oss vanliga privatpersoner. Via rätt bankkontakter går det att köpa, då ofta i miljonklassen och uppåt på posterna. Ett fåtal är listade och handlas dagligen även för småsparare, men jag håller inte koll på de.

Hernhag: Tio aktier för en tillväxtportfölj

Robban: Hej! Kan du ge tips på 10 aktier (5 svenska och 5 nordamerikanska) för en tillväxtportfölj 2023? Tack och ha en fin helg!
Marcus: Hej! Beijer Ref, Evolution, Fortnox, Hexagon, Lime, Vitec och Vitrolife är sju stycken svenska tillväxtaktier att hålla koll på. Det är lovande bolag. I USA känner jag mest till stora bolag som ännu växer bra, som Abbvie, Apple och Broadcom.

Johanna : Hej! Vilka 5 aktier anser du har gått ner oförtjänt mycket i år? Trevlig helg.
Marcus: Hej! Fem intressanta kursförlorare som kan vända upp igen är Enea, VNV Global, Swedencare, Addlife och Sinch. Riskerna är inte direkt låga, vilket kompenseras av att bolagen som jag bedömer det har en bra kärna att bygga verksamhet utifrån.

Kenta: Hej Marcus! Vilka branscher och aktier tror du på under 2023?
Marcus: Hej! Inför 2023 tror jag på investmentbolag för alla som vill få riskspridning. Läkemedel och dagligvaror för den placerare som söker trygghet. IT-bolag till överkomlig värdering för den som söker lite högre risk/potential. Rent aktiemässigt handlar det om aktier som kasinoleverantören Evolution, som är riktigt lovande så länge de presterar som de gjort de senaste kvartalen och åren. Bland teknikbolagen är även HMS Networks intressanta då kursen fallit tillbaka i detta långsiktigt lovande kvalitetsbolag.

Aktietanten: Hej Marcus. Tack för din finfina chatt. Readly International AB – Uppköp från Tidnings AB Marieberg?? Hjälp! Har 300 aktier som minskat med 80,42%. Hur skulle du hantera erbjudandet och aktien?
Marcus: Hej! Jag skulle inte kasta mig över budet utan fundera på bolagets långsiktiga förutsättningar. Troligen krävs det höjt bud för att det ska gå igenom.

S: Hej! Vilken fastighetsaktie skulle du byta Castellum mot i en utdelningsportfölj? Är Cibus en kandidat?
Marcus: Hej! Ja, det tycker jag. Cibus har en mer nischad portfölj där avkastningskraven är högre. De har också lägre slagsida mot obligationer.

Andreas: Vad är din åsikt om bankaktierna? Värda att gå in i? Vilka hade du valt om du skulle välja?
Marcus: Storbankerna är hyggliga kassakor även om tillväxten långsiktigt är riktigt trög. Direktavkastningarna är lockande och de gynnas av de lite högre räntorna. Min favoritbank långsiktigt är Avanza, som lär sänka utdelningen i vår men som över flera år tar marknadsandelar och växer.

PR: Hej, var hittar man Intrums obligation. Vilka belopp gäller?
Marcus: Hej! Intrums nya obligation ska listas i Luxemburg. Går kanske att handla via en Private Banking-avdelning, gissningvis handlar det om miljonbelopp i minsta post.

StaffanB: Hej, vad innebär utdelningen av Amasten för de som har blankat SBB?
Marcus: Hej! Det innebär att om jag förstått det rätt att det blir svårare att köpa tillbaka och täcka blankningspostionen under perioden där Amasten är utdelat men ännu inte handlas. I övrigt ska det inte ändra så mycket.

Steffe: Hej, Jag missade att svara på uppköpserbjudandet i somras gällande Hövding, och nu är aktierna låsta i ett traditionellt konto. Vad bör jag göra?
Marcus: Hej! Hövding är avnoterade så antingen inväntar du tvångsinlösen eller så kontaktar du bolaget och kollar om du kan tacka ja nu och få budkursen lite snabbare.

Kristoffer: Hej! Är du orolig för att utdelningen försvinner helt eller minskas i Intrum? Bibehållen på samma nivå skulle kännas som en vinst i sig efter det här raset.
Marcus: Hej! Jag är orolig för att den ska sänkas. Jag tror inte på att de ska dra in utdelningen helt. Utdelningsandelen räknat på vinsten eller kassaflödet justerad för engångsposter är relativt låg. Även med en måttlig sänkning är Intrum en aktie med hög direktavkastning.

Amel: Hej, Jag har fått erbjudande om uppköp av Readly, som har varit riktigt usel investering. Vad händer om jag tackar nej? Tycker budet är dåligt. Tack för bra chat/A-M
Marcus: Hej! Är budet för dåligt ska du tacka nej. Antingen faller budet och med det kursen en bit och allt blir som vanligt, eller så går budet igenom och du tvingas du sälja ändå om budgivaren har över 90 procent av aktierna.

Anne: Hej! H&M är nere på historiskt låga nivåer – tycker du den är köpvärd eller ska man avvakta lite?
Marcus: Hej! H&M må se billiga ut, men deras bransch är svår. Jag skulle hålla mig undan sällanköpsvaror.

Bodil: Hej Marcus! Tack för din chatt som jag med spänning följer varje fredag! Mina frågor: Midsona gör nu en nyemission. Idag ligger aktien på 8,25 kr och vid emissionen ska man betala exakt lika mycket. Varför teckna då?? F ö undrar jag hur du ser på mina surdegar Arjo, BTS, Bure, Castellum, Creades, Kinnevik, Svolder, Sweco och VNV Global?
Marcus: Hej! Midsona kan vara ett av börsens sämsta bolag. Knappt någon intäktstillväxt per aktie sedan 2010 och vinsten per aktie står i bästa fall och stampar. Undvik aktien, eller undvik åtminstone att öka. Dina övriga surdegar är i mer eller mindre bra bolag så de kan du generellt sett behålla.

David: Hej! Med tanke på vad som händer i BICO, tror du att blankarna drar örnen åt sig i andra hårtblankade case? Typ SBB m.fl?
Marcus: Hej! Inte direkt, jag vet inte i vilken utsträckning som de hunnit täcka sina positioner. Alla började inte blanka samtidigt och alla är inte kvar. I någon aktie, tror jag.

Kalle: Hej Marcus! Tror du Sinch har vänt? Vilka nivåer tror du den hamnar runt ?
Marcus: Hej! Ja, det tror jag. Kursresan lär med det sagt bli svängig.

Daniel: Hej Marcus! Vad är dina tankar kring Intrum? Bra köpläge eller dags att slänga ut och köpa något bättre?
Marcus: Hej! Jag tycker kursen överreagerat på nedsidan. Aktien är nere på 2013 års nivåer och så illa kan det inte vara långsiktigt. Intäkterna per aktie pekar stadigt uppåt och får bolaget bara ordning på marginalerna igen borde det bli bra.

Matte: Hej! Tänkte köpa Apple och Microsoft. Är det dumt med tanke på den höga dollarkursen? Vad händer med värdet i min portfölj om kronan stärks mot dollarn?
Marcus: Hej! Har du inget i USA kan du börja köpa lite trots hög dollar. Om dollarn försvagas minskar värdet på dina aktier i kronor räknat. Å andra sidan brukar en svagare dollar göra att alla amerikanska exportbolag och globala bolag tjänar mer i andra länder omräknat till dollar. Ju starkare krona desto mer omräknat i dollar tjänar Microsoft och Apple här, för att ta Sverige som exempel. Det brukar gynna aktiekurserna. Valutaniåver är svåra att handla aktier utifrån.

Mats: Hej Marcus! Hur ser du på Ericsson aktien på 5 års sikt? Köpa eller avvakta ett tag till? Hälsning Mats
Marcus: Hej! Så länge Ericsson inte får upp sina intäkter och sin vinst per aktie sett över flera år, undviker vi med fördel bolaget.

bolund: Köpa obligationer? Vad och hur köper man då? Som är någorlunda säkert.
Marcus: Finns knappt något utbud av obligationer för oss vanliga privatpersoner. Via rätt bankkontakter går det att köpa, då ofta i miljonklassen och uppåt på posterna. Ett fåtal är listade och handlas dagligen även för småsparare, men jag håller inte koll på de.

Handelsbankens nya småbolagsfavoriter

”Vi ser fortsatt goda möjligheter för stock picking, trots dystra konjunkturutsikter. Marknaden har studsat upp de senaste månaderna, samtidigt som vi har en försiktig inställning till börsen i det korta till medellånga perspektivet. Vi fortsätter därför att behålla småbolagslistans defensiva profil”, skriver Handelsbanken i en uppdatering.

Banken har nyligen sänkt rekommendationen för Arjo eftersom återhämtningen tycks dröja längre än väntat.

”Vi ersätter därför aktien med ett annat medicinteknikbolag, Elekta, som är mindre skuldsatt och där aktien är mer likvid. Vi noterar flera signaler om att marginalpressen borde lätta inom kort då Elekta exekverar på sin rekordstora orderbok och prishöjningar, nya produktlanseringar, mindre problem i leveranskedjorna och kostnadsbesparingsprogrammet ger stöd”, skriver Handelsbanken.

Camurus har haft en mycket stark kursutveckling och Handelsbanken väljer nu att ta hem vinsten och ersätta aktien med en mindre riskfylld sådan i form av Tietoevry.

”Enligt vår mening är Tiotoevry det bästa defensiva konsultbolaget, som kombinerar en låg värdering med en hög andel återkommande intäkter och potential för en uppdelning”, skriver Handelsbanken.

Handelsbankens lista med småbolagsfavoriter består nu av Elekta, Embracer, Husqvarna, Rejlers, Systemair och Tietoevry.