Kategoriarkiv: Nyheter

Analysen: SBB uppfyller inte räntetäckningskrav för obligationslån

Enligt basprospektet för SBB:s euroobligationer ska resultatraden ”resultat före finansiella poster” divideras med räntenettot. På rullande tolv månader uppgår SBB:s kvot till 1,1 vid utgången av mars, vilket är lägre än kovenantens krav på 1,5.

SBB:s ir-chef Helena Lindahl tillbakavisar dock att bolaget enligt analysen inte klarar räntetäckningskravet i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

”Den analys som Danske Bank har skickat ut säger inte alls att vi inte klarar räntetäckningskravet där vi står i dag. Det står klart och tydligt”, säger hon.

På torsdagseftermiddagen har raset tilltagit för B och D-aktien i SBB. Vid 16.10-tiden föll B-aktien drygt 27 procent och D-aktien nära 25 procent.

Di skriver att Danske Banks seniora kreditanalytiker Louis Landeman och Marcus Gustavsson uppmärksammat det potentiella kovenantsbrottet i en marknadskommentar på onsdagsmorgonen, och ser det som en förklaring till att SBB under måndagen meddelade förändringar i sin resultaträkning.

”Enligt prospektet har fastighetsbolaget 90 dagar på sig att rätta upp ett kovenantbrott efter att långivarna påpekat det. Om det inte är löst inom den perioden har obligationsägarna rätt att begära omedelbar återbetalning”, skriver DI, som pekar på att detta öppnar för risken att blankande hedgefonder kan komma att köpa obligationer med rabatt och försöka pressa bolaget mot en konkurs.

Nordea: Dystra prognostrenden kan vara på väg att vända

Sedan mitten av 2021 har vinstförväntningarna på börsbolagen globalt varit i en fallande trend. För närvarande pekar analytikernas prognoser mot en oförändrad vinstnivå under 2023, konstaterar Nordea i sin nya marknadsrapport.

Världsekonomin har samtidigt tacklat centralbankernas räntehöjningar och vårens bankturbulens, som många trodde skulle hårt mot tillväxten, oväntat starkt. Enligt storbankens experter är det ett tecken på att den dystra prognostrenden för bolagsvinsterna kan vara på väg att vända.

– Rapportperioden för första kvartalet var bättre än väntat, men analytikerna reviderade ändå ned sina vinstprognoser med en bottennivå under andra kvartalet. Men vi tror att den här positiva makroutvecklingen, om den håller i sig, kommer att få genomslag i vinstprognoserna, säger Nordeas chefsstrateg Johan Larsson till Privata Affärer.

Han betonar dock att det finns grus i maskineriet och att den positiva utvecklingen för ekonomin snarare syftar på att den inte varit ”lika dålig” som tidigare befarats.

Men om vinstförväntningarna nu slagit i botten talar det för att börsen gjorde det under förra hösten efter de branta kursfallen i september och oktober, enligt storbanken.

– Aktiemarknaden är framåtblickande och det är inte ovanligt att börsen vänder upp sex till nio månader innan vinstestimaten bottnar. Hittills har också börsen fått rätt eftersom utvecklingen för både ekonomin och bolagen överraskat positivt, säger Johan Larsson.

Däremot är Nordea inte redo att växla upp aktieexponeringen riktigt än. I rapporten rekommenderar banken fortsatt en neutral allokering mellan aktier och obligationer.

– När börsen gått upp samtidigt som vinstförväntningarna sjunkit har värderingen blivit högre. Givet de räntenivåer vi har nu är förutsättningarna för obligationsmarknaden i sin tur bättre än på länge. Sett till den riskjusterade avkastningen ser vi då bäst möjligheter i obligationer, säger Johan Larsson.

När det gäller fördelningen av portföljen rekommenderar Nordea att övervikta tillväxtmarknader både i aktie- och obligationsbenet. På aktiesidan sker den satsningen på bekostad av USA. I räntedelen finansieras positionen med en lägre andel statsobligationer.

– Tillväxtmarknaderna har gått svagt på grund av de höga räntorna i USA, vilket stärkt dollarn, och Kinas pandemihantering. Nu överger Kina sina hårda restriktioner för att bli mer tillväxtfokuserade, något som gynnar kringliggande länder. Dessutom ser vi potential i Indien och för halvledarindustrin, vilket är bra för Sydkorea och Taiwan, säger Johan Larsson, och fortsätter:

– I USA har ett fåtal teknikbolag drivit uppgången. Ett likaviktat S&P 500 ligger faktiskt på minus i år, och vid sådana tillfällen brukar det bli bakslag. Sedan är det ingen hemlighet att den amerikanska ekonomin går mot en inbromsning, inte minst på grund av oron i banksektorn som väntas strama åt kreditgivningen.

På sektorbasis anser Nordea att det är läge att öka den cykliska exponeringen i portföljen genom att undervikta defensiva dagligvarubolag och övervikta sällanköpsvaror.

– Sällanköpssektorn överraskade positivt under rapportperioden, men har inte fått betalt för det på marknaden – värderingarna ligger fortfarande under det historiska snittet. I andra änden har vi dagligvarubolagen, en sektor som alla vill gömma sig i just nu och som till följd av det ser historiskt dyr ut, säger Johan Larsson.

Mindre prisnedgång på bostadsrätter i Stockholm under maj

Omsättningen är i linje med tidigare majmånader sett till 2015-2019, det vill säga exkluderat pandemiåren där omsättningen nådde rekordhöga nivåer. Omsättningen fortsätter därmed att hålla uppe betydligt bättre i Stockholms kommun jämfört med hur det i snitt ser ut i riket som helhet.

Danske Bank konstaterar att även andra delar av ekonomin överraskat på uppsidan, framför allt arbetsmarknaden som visat motståndskraft. Det som talar i motsatt riktning är ytterligare höjningar som väntas från Riksbanken, vilket gör att framför allt den rörliga bolåneräntan kommer att stiga ytterligare framöver, från redan höga nivåer.

Sett till snitträntan på den totala bolånestocken, som inkluderar även bundna bolån, så steg denna över 3 procent vid senaste mätningen för första gången sedan 2013.

Hittills är bostadspriserna ned omkring 12 procent. Danske Banks bedömer att den tidigare prognosen om ett prisfall på 25 procent, säsongsrensat, från toppen våren 2022 till botten troligen är alldeles för pessimistisk.

Många risker finns givetvis kvar, men på det stora hela närmar vi oss slutet på räntehöjningscykeln och många delar av ekonomin har klarat sig bättre än väntat.

”Efter i princip oförändrade priser på Stockholms bostadsrätter i maj och en svagt uppåtgående trend sedan årsskiftet så drar vi nu slutsatsen att priserna bottnat ur. Vi justerar upp vår bedömning att det samlade prisfallet begränsas till 15 procent, vilket fortfarande speglar en viss ytterligare nedsidesrisk av Riksbankens kommande höjningar”, säger Danske Banks chefekonom Michael Grahn i en kommentar.

Danske Banks boprisindikator baseras på data från bostadssajten Hemnet.

ECB-toppen: Går åt rätt håll – men inflationen är inte besegrad

”Jag tror att vi är på rätt väg och vi måste titta mycket noga på utvecklingen av kärninflationen”, säger han. 

I går, tisdag, kom spansk inflation in lägre än väntat och i morse gjorde fransk inflation detsamma. Tyska delstatssiffror pekar också mot en lägre inflationstakt än analytiker räknat med.

Däremot ökade Italiens inflationstakt något mer än väntat i maj. De Guindos säger också att marknaderna absorberar den kvantitativa åtstramningen (QT) på ett jämnt och positivt sätt.

Tidigare på onsdagsmorgonen kommenterade även den franske ECB-rådsledamoten Francois Villeroy de Galhau det franska inflationsutfallet. Han säger att det är rätt troligt att Frankrike kan ha passerat toppen för inflationen.

Han kallar sammansättningen av pristillväxten uppmuntrande och säger att ”en del av detta utan tvekan kan hänföras till de första effekterna av penningpolitisk transmission”.

Storbanken har ny småbolagsfavorit

Handelsbanken så kallade Småbolagslista rymmer storbankens favoritaktier bland de mindre och medelstora svenska bolagen. 

I onsdagens uppdatering gör storbanken en förändring.  Medicinteknikbolaget Tobii Dynavox, vilket knoppades av från Tobii vintern 2021 och rusat drygt 18 procent sedan årsskiftet, utgår och ersätts av teknikhandelsbolaget Bergman & Beving.

Den sistnämnda aktien har också fått en smakstart på börsåret 2023 med en uppgång på över 40 procent. 

”Bergman & Beving har uppdaterat sin M&A-strategi till att fokusera på mindre och lönsamma produktbolag och har även fortsatt att genomföra interna förbättringar avseende marginaler och effektivare användning av kapitalet”, motiverar Handelsbanken förändringen. Begreppet M&A syftar på bolagsförvärv och sammanslagningar.

För närvarande handlas Bergman & Beving till en ev/ebita-multipel på 13, baserat på vinstprognosen för 2023, vilket enligt Handelsbanken är lågt baserat på motsvarande genomsnitt för liknande bolag som ligger på 20. Nycketalet visar det skuldjusterade bolagsvärdet, ev, i relation till rörelseresultatet, ebita.

”De senaste förvärven ser lovande ut, med rörelsemarginaler som är dubbelt så höga som för koncernen i övrigt. Bolagsledningen har stor erfarenhet och vi förväntar oss flera förvärv av högkvalitativa bolag till låga värderingsmultiplar”, fortsätter Handelsbanken. 

Beslutet att plocka ut Tobii Dynavox från listan kommer efter att storbanken sänkt rekommendationerna för aktien under våren.

”Vi har fortsatt en positiv syn på bolaget och trenden i verksamheten ser lovande ut för de kommande kvartalen, men värderingen är något hög för närvarande”, skriver Handelsbanken. 

Småbolagslistan innehåller nu – förutom Bergman & Beving – även Elekta, Embracer, Inwido, Nederman, Lindab och Tietoevry.

Fortsatta förluster för Azelio

De totala intäkterna sjönk till 10,4 miljoner kronor (27,8). Nettoomsättningen minskade till 0,2 miljoner kronor (0,3). Samtidigt utgjorde aktiverat arbete för egen räkning 9,6 miljoner kronor (27,2).

Resultatet efter skatt landade på -114 miljoner kronor (-130) . Vinsten per aktie blev -0,36 kronor (-1,12). Periodens kassaflöde var -95,7 miljoner kronor (-154).

”Bolaget är inne i en utmanande period och position men fortsätter det intensiva arbetet med att kommersialisera tekniken. Som vi kommunicerade i januari 2023, kommer vi inte lyckas möta det leveransmål för 2023 som sattes upp under 2022. Detta har lett till behovet att inleda en kapitalanskaffning i närtid”, skriver vd Jonas Wallmander.

First North-listade Azelio är en småspararfavorit med drygt 43 000 aktieägare, enligt Holdings.

Ny organisationstruktur och företrädesemission är enligt bolaget på gång

I början av maj meddelade Azelio en ny organisationsstruktur, kostnadsbesparingar på 100 miljoner kronor i årstakt och planer på en företrädesemission på 80 miljoner kronor.

”Fullt fokus i närtid är att slutföra förhandlingarna kring det strategiska samarbete som vi informerade om i början av maj. Azelio och den strategiska partnern har en gemensam ambition att nå en avsiktsförklaring under sommaren, och därefter ett slutgiltigt avtal under hösten. Avtalet väntas omfatta en signifikant kommersiell order med en bytande förskottsbetalning, samt ytterligare komponenter kring kommersiellt och industriellt samarbete”, uppger Azelio-chefen.

Tillskottet från den kommande företrädesemissionen, tillsammans med förskottsbetalningen som förväntas från den signifikanta order som väntas utgöra ett första steg i det strategiska samarbetet, förutses finansiera bolaget under 2023, är budskapet.

”Vi förutser att ytterligare finansiering kommer behövas i framtiden för att säkerställa bolagets framtida kapitalbehov. Med det strategiska samarbetet på plats, så är vår bedömning att rätt förutsättningar föreligger för att nå långsiktig framgång och lönsamhet”, skriver Jonas Wallmander.

 

Ökad förlust för Xbrane Biopharma

FoU-kostnaderna blev 57,9 miljoner kronor (35,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -56,7 miljoner kronor (45,5). Likvida medel vid periodens slut låg på 119 miljoner kronor (301).

Den 23 maj meddelade Xbrane om en riktad emission om 125 miljoner kronor.

”Xbranes första biosimilar Ximluci, lanserades under första kvartalet i Europa av vår partner Stada och ett viktigt ramavtal signerades med NHS England för att tillhandahålla produkten till patienter i Storbritannien”, skriver Martin Åmark i vd-ordet av rapporten.

”Efter säkrad finansiering ser vi fram emot att kunna nå vårt mål om att bli kassaflödespositiva under 2024”.