Kategoriarkiv: Nyheter

Chefsstrategen: Räkna med fortsatt volatilitet

Banken konstaterar att aktiemarknaden studsade tillbaka i juli samtidigt som långa räntor föll tillbaka efter att de ekonomiska utsikterna blivit mer osäkra.

”Men trots en ökad osäkerhet och en hel del motvind så fortsätter vinstestimaten att hålla emot förvånansvärt väl, även om de fallit tillbaka något under sommaren. Utvecklingen i stort, tillsammans med en värdering under eller i linje med snittet för de senaste decennierna, fortsätter att ge stöd”, skriver Nordeas chefsstrateg Johan H. Larsson.

Samtidigt kan vi inte förvänta oss att värderingarna återvänder till de nivåer vi såg i fjol. Dessutom får vi räkna med mer turbulens, menar Larsson.

”Under förutsättning att de ekonomiska utsikterna inte försämras ytterligare, och med hänsyn till utvecklingen i obligationsmarknaden, ser de framåtblickande och långsiktiga avkastningsförutsättningarna i alla fall mer attraktiva ut. Men likviditeten i marknaden är fortsatt låg och man bör räkna med att den höga volatiliteten kommer hålla i sig framöver”, skriver Larsson.

Han påpekar också att uppgången i aktiemarknaden har inte fått stöd från makroutvecklingen och därför behåller banken en neutral allokering mellan aktier och obligationer.

När det gäller regioner rekommenderar Nordea övervikt i nordamerikanska aktier på bekostnad av Europa.

”USA har fortsatt de bästa vinst- och makroutsikterna. Hushållens ekonomiska situation och högre reallöneökningar ger bättre konsumtionsförutsättningar i USA. I Europa är osäkerheten större”, skriver Larsson.

På sektornivå nedgraderar Nordea IT-sektorn från övervikt till neutral samtidigt som dagligvaror lyfts från undervikt till neutral.

”Vi behåller samtidigt hälsovårdssektorn som en övervikt och underviktar sällanköp”, skriver Johan H. Larsson.

Här är de senaste insideraffärerna

Christer Fåhraeus har sålt 300.000 aktier i Cellavision, ett bolag han är styrelseledamot och storägare i. Transaktionen gjordes till priset 353 kronor per aktie, motsvarande totalt cirka 106 miljoner kronor. Christer Fåhraeus bolag Fårö Capital sålde i slutet av juli 10.000 aktier i Cellavision. Efter ovan nämnda transaktioner äger Christer Fåhraeus nära 1,1 miljon aktier i Cellavision privat och tillsammans med bolag kontrollerar han drygt 1,9 miljoner aktier, motsvarande 8,1 procent, vilket gör honom till tredje största ägare i Cellavision, enligt ägardatabasen Holdings.

Christian Johansson Gebauer, som är affärsområdeschef för Construction & Services på Ratos, har sålt 42.300 B-aktier i Ratos. Försäljningen uppgick till totalt knappt 2,1 miljoner kronor. Försäljningen gjordes till kursen 48:98 kr på måndagen. Christian Johansson Gebauer ägde den 2 augusti knappt 2,9 miljoner B-aktier i Ratos, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Hilde Vatne, vd för JM Norge, köpte på måndagen 2.500 aktier i bostadsutvecklaren till snittkurs om 181 kronor. Det svarar för en investering om 452.500 kronor. Hilde Vatne ägde den 9 juni 100 aktier i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings.

K2A:s styrelseledamot Claes-Henrik Julander har, via bolaget Svipdag, köpt 31.342 aktier i bolaget för totalt 0,6 miljoner kronor. Affären gjordes på fredagen till kursen 19:22 kronor per aktie. Per den 28 juni ägde Claes-Henrik Julander knappt 7,4 miljoner aktier i K2A, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Alimaks vd Ole Jødahl har köpt 15.000 aktier i bygghissbolaget för 94:60 kronor styck, motsvarande ett totalbelopp om cirka 1,4 miljoner kronor. Innan transaktionen hade Ole Jødahl 21.170 aktier i Alimak, enligt bolagets hemsida.

CS: Osannolikt med räntesänkningar redan nästa år

De konstaterar att inflationen i USA sannolikt har toppat, vilket gör att Federal Reserve inte behöver vara fullt så aggressiva med räntehöjningar. Men inflationen väntas ändå hålla sig kvar på höga nivåer.

”Att verkligen få inflationen till målet kommer att bli svårt. Inflationen ligger kvar över 3 procent hela 2023, enligt vår prognos. En stram arbetsmarknad och bostadsmarknad bör hålla uppe tjänsteinflationen de närmaste åren”, skriver de.

Detta gör att räntesänkningar redan 2023 är osannolika, snarare ser Credit Suisse uppåtrisker mot sin prognos att räntehöjningarna avslutas med en 25-punktershöjning i början av 2023.

”Möjligheten att vi har gått över till en strukturellt högre och mer volatil inflationsregim pekar också på ytterligare uppsida för styrräntorna 2023. Skulle inflationen lägga sig runt 3-4 procent skulle räntebanan sannolikt justeras högre och längre ut: fler höjningar 2023 mot en högre slutränta”, skriver de.

 

Snitträntorna fortsatte uppåt i juli

Genomsnittsräntan på tremånaders bolån steg med 0,35 procentenheter under juli 2022 till 2,08 procent. Länsförsäkringar hade lägst snittränta (1,88 procent) medan Nordea hamnade på jumboplatsen med 2,51 procent. Därmed skiljer det hela 0,63 procentenheter mellan den bank som har lägst snittränta och den som har högst.

Genomsnittsräntan för 3-års bundet steg med 0,28 procentenheter till 3,60 procent. Lägst genomsnittsränta hade Hypoteket med 3,33 procent medan SBAB hade 3,75 procent.

För femårslån landade snitträntan på 3,73 procent. Här var det Ikano Bank som hade högst ränta (3,89 procent) medan Handelsbanken hade lägst (3,6 procent).

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se

Annons:
Jämför bolån och snitträntor på bolån genom oss och Compricer och hitta den lägsta aktuella boräntan!

Analyshuset: Dags att sälja Vestas

Fearnley ser att utsikterna, på kort sikt, är svaga för vindkraftsbolaget.

I förra veckan har branschkollegor till Vestas skvallrat om fortsatt volatil marknadsdynamik där inflation och förseningar lyfts upp som exemplen, kombinerat med låg ensiffrig marknadstillväxt fram till 2024.

”Vår nuvarande syn är att motvindarna kommer hålla i sig längre än initialt förväntat (för Vestas red.anm.) innan de så småningom förs vidare till kunderna”, resonerar Fearnley.

Bland annat räknar analyshuset numera med lägre rörelsemarginaler för 2023 för vindkraftsbolaget, en estimatrevidering från tidigare 6,4 till nuvarande 3,4 procent.

På onsdag väntas Vestas släppa rapport för årets andra kvartal och investerares fokus, enligt Fearnley, kommer troligen ligga på genomsnittliga försäljningspriser, orderingång och kommentarer kring utsikterna för 2022 och framåt.

I vindkraftsbolagets rapport för det första kvartalet i år skruvades prognoserna för helåret ned, och omsättningen väntas bli mellan 14,5-16,0 miljarder euro från tidigare bedömning om 15,0-16,5 miljarder. Prognosen för den justerade rörelsemarginalen drogs ned till -5 och 0 procent, att jämföra med tidigare prognos om 0 till 4 procent.

Aktien har backat 3,7 procent på måndagen till 187:20 danska kronor.

Oxford Economics: Inflationstrycket avtar

”Även i en miljö med sjunkande inflation finns det många risker mot en mjuklandning för den globala ekonomin”, skriver de.

De konstaterar att kärninflationen i såväl USA som Storbritannien nu sjunker, och att det verkar som om euroområdet och Japan kan följa efter senare i år. Råvaru- och energipriser, som legat bakom mycket av inflationsuppgången, är nu överlag på väg ned igen.

”Med den globala ekonomin på väg mot antingen en mjuklandning eller en recession bör energipriserna hållas i schack. Den europeiska energikrisen kan förlänga en nedgång i konsumentpriserna, men det verkar troligt att dagarna med hög inflation snart är bakom oss”, skriver Oxford Economics.

Visserligen är inflationen nu både hög och bred, men inflationsförväntningarna i utvecklade länder är ändå i allmänhet på väg ned och är alltjämt förankrade runt centralbankernas mål.

Det kvarstår dock risker, särskilt kring energipriserna i Europa, där priset på naturgas är det tiodubbla mot i USA. Detta gör att inflationstoppen i Europa kommer senare än i USA, vilket får ECB att behöva höja mer, men den ser ändå ut att kunna komma i slutet av året.

Den optimistiska tolkningen av allt detta är, enligt Oxford Economics, att penningpolitiken fungerar för att tämja inflationen – dessutom snabbare än man brukar tänka sig.

”Med detta sagt återstår det dock att se om centralbankerna kan få till en mjuklandning, inte bara med inflationen utan även med tillväxten. Med tanke på den energikris som Europa står inför kan centralbankens arbete bli betydligt mer komplicerat”, skriver de.

Här är måndagens aktierekar

Kepler Cheuvreux sänker sin rekommendation för Storytel till behåll från köp. Riktkursen sänks till 75 från 99 kronor.

DNB Markets sänker riktkursen för Storytel till 122 kronor från 145 kronor efter fredagens kvartalsrapport. Rekommendationen köp upprepas.

Aktien handlades ned 6,9 procent till 62:24 kronor under den tidiga handeln på måndagen.

Deutsche Bank sänker riktkursen för Evolution till 1.005 kronor från 1.175 kronor. Rekommendationen behåll upprepas. Evolution stängde kring 960 kronor i fredags.

Budet på Cary Group ”inte oskäligt”

”Eftersom den oberoende budkommittén har stark tilltro på bolagets tillväxtmöjligheter, styrkan i den nuvarande strategin och värdet på den plattform som Cary Group har etablerat, anser den oberoende budkommittén att erbjudandet inte reflekterar det långsiktiga fundamentala värdet i bolaget”, skriver budkommittén.

Kommittén har inhämtat ett värderingsutlåtande från Handelsbanken, som anser att budet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

I slutet av juni lade CVC Fonder och Nordic Capital, genom det gemensamt ägda bolaget Teniralc BidCo, ett bud på Cary Group om 65 kronor per aktie.

Det motsvarade en budpremie om 60 procent jämfört med stängningskursen dagen före budet.

Den oberoende budkommittén noterar i sitt utlåtande att riktkurserna bland de analytiker som följer bolaget hade en median på 67 kronor och ett snitt på 72 kronor innan budet.

Samma dag som budet offentliggjordes rapporterade AMF, som enligt Holdings är näst största ägare i Cary Group med drygt 9,2 procent av aktierna, att de avser tacka nej till budet.

Budet är villkorat en acceptansgrad överstigande 90 procent.

Fed kan höja 75 punkter igen

Jobbrapporten visade på fler sysselsatta, lägre arbetslöshet och högre löneökningar än väntat i juli, det vill säga totalt sett en stramare arbetsmarknad.

”Jobbrapporten kommer troligen att öka Feds inriktning att frontladda räntehöjningarna tills räntenivån ligger över den neutrala med en klar marginal de kommande månaderna”, skrev TD Securities i en kommentar enligt Bloomberg News.

Den amerikanska tvååringen var som högst 20 punkter upp på cirka 3,25 procent, men har därefter sjunkit tillbaka något till 3,20 procent. Tioåringen handlas på 2,82 procent, drygt tio punkter upp från före jobbrapporten.

Enligt CME Fedwatch Tool prisar marknaden nu in en sannolikhet på 70 procent att Federal Reserve höjer med 75 punkter igen vid mötet i september. För en vecka sedan låg denna sannolikhet på cirka 30 procent.

Flera Fed-ledamöter var i helgen ute och öppnade för en tredje 75-punktershöjning i rad.

”Jag stöttade FOMC-beslutet i förra veckan att höja räntan med 75 punkter igen. Min uppfattning är att en lika stor höjning bör ligga på bordet tills vi ser att inflationen sjunker på ett konsistent, meningsfullt och uthålligt sätt”, sade Fed-guvernören Michelle Bowman.

Fed-chefen i San Francisco, Mary Daly, upprepade att de inte är klara än med att få ned inflationen.

”Vi behöver ha våra sinnen öppna. Vi har två mer inflationsrapporter och en till jobbrapport”, sade hon.

Fed-chefen Jerome Powell sade efter det senaste mötet i juli att flera stora höjningar kan vara aktuella, men att de kommer att vara databeroende. Investerare såg det som en signal om att de kan lugna ned sig, men flera Fed-ledamöter har på senare tid betonat beslutsamheten i att fortsätta höja.