Alla inlägg av Aros Bostad

Stark marknad bäddar för tillväxt

Bostadsutvecklare som Aros Bostad befinner sig nu i ett mycket starkt marknadsläge tack vare ett strukturellt underskott av bostäder, en hög efterfrågan på nyproducerade bostäder och låga räntor.

– Vi ser en coronaeffekt där hemmets betydelse har ökat. Kunderna vill ha mer yta för pengarna och väljer områden längre från city om det innebär en större bostad, säger Magnus Andersson, vd på Aros Bostad.

– Det har skett en markant ökning av husköp. När människor kan arbeta hemifrån värdesätter de annat än närhet till jobbet vilket har skapat en större geografisk marknad. Det är ett mönster som kommer att finnas kvar över tid, tillägger Louise Saxholm, marknadschef på Aros Bostad.

Storsatsar för att möta nya målgrupper

Tidigare har Aros Bostad satsat på förvärv av byggrätter avseende lägenheter i Stockholms innerstad. Men på senare tid har de valt att bredda affärsplanen för att växa och möta nya målgrupper.

– Vi satsar på att utöka inom småhus och flerbostadshus med stommar i trä som monteras på arbetsplatsen. Då kan vi korta byggtiderna, sänka kostnaderna och erbjuda bostäder som fler kunder har råd med, säger Magnus Andersson.

– Kring utformningen har vi ett helhetsperspektiv. Vi tänker på hur livet kommer att se ut när man bor här, hur fastigheten landar i sin omgivning och hur den kommer stå sig över tid, säger Louise Saxholm.

Så här lyckas Aros Bostad säkerställa trygga investeringar

Smart material för sunda bostäder

Stommar i trä rimmar väl med Aros Bostads hållbarhetsstrategi, där ett av målen är att sänka verksamhetens koldioxidutsläpp med 25 procent till 2025.

– Vi arbetar alltid för en hållbar helhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Funktioner, planlösningar och material ska göra det enkelt att leva och må bra. Man ska också känna sig trygg i sitt bostadsköp, berättar Louise Saxholm.

– För att visa att vi bygger sunda bostäder med omtanke om både människor och miljö har vi påbörjat certifiering enligt Svanen, fortsätter Magnus Andersson.

Stor förmåga att öka produktion

Byggrättsportföljen med 4 600 byggrätter i Storstockholm och Uppsala ger Aros Bostad goda möjligheter att öka produktionskapaciteten framöver. Verksamheten finansieras både genom fondkapital samt genom eget kapital, vilket innebär att företaget har en stark finansiell genomförandeförmåga. Just nu utreds möjligheterna för en börsnotering för att på sikt kunna öka andelen projekt i egen regi, och därmed öka resultatet i moderbolaget.

– Planen är att dra nytta av vår stabila plattform och det starka marknadsläget för att växa på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Magnus Andersson. 

Om Aros Bostad

Aros Bostad har utvecklat bostäder sedan 2006 och verkar framför allt i Storstockholm och Uppsala. Affärsidén är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid.

Läs mer på www.arosbostad.se

Av: Aros Bostad

Detta är en annons från Aros Bostad och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.