Alla inlägg av ArScandinavia

Stor potential i världsunik AR-fond

De senaste två åren har Augmented Reality Fund levererat en avkastning på 48,7 procent respektive 41,2 procent. Den trenden förväntas hålla i sig i takt med att teknologin utvecklas.

– AR är visserligen en ung bransch, men den är samtidigt tillräckligt mogen för att vi ska kunna veta säkert att teknologin är här för att stanna. Många bolag är fortfarande i utvecklingsfasen vilket såklart innebär en risk. Men mitt aktieurval gör att vi får en bred exponering mot den växande AR-marknaden och en diversifiering som sänker riskerna, säger Magnus Nicklasson, ansvarig förvaltare.

Alla sektorer kommer påverkas av AR

Men vad är AR egentligen? På svenska kallas begreppet förstärkt verklighet och det sätter fingret på vad teknologin har som mål. AR innebär att den verkliga världen kompletteras med digital information som hologram, siffror eller anvisningar. Redan i dag används tekniken inom flera sektorer. Utbildning, industri, sjukvård och logistik är några exempel.

– I framtiden kommer alla typer av branscher kunna använda sig av AR och dra nytta av tekniken, potentialen är enorm. I dagsläget har teknologin inte riktigt slagit igenom på konsumentmarknaden, men det är en tidsfråga innan det sker. Två avgörande faktorer här är utvecklingen av 5G-nätet och lanseringen av AR-glasögon för den breda massan, säger Magnus Nicklasson.

Samlar både renodlade AR-bolag och tech-jättar

I dag utgörs cirka 30 procent av Augmented Reality Fund av renodlade AR-bolag som utvecklar hård- eller mjukvara för AR. Den största delen av fonden utgörs av bolag som tillverkar komponenter som möjliggör användningen av teknologin. Med i portföljen finns också en mindre del tech-jättar som lägger enorma resurser på utveckling av AR-teknik och står för en viktig stabilitet.

– AR som investeringstema är precis lagom stort för att hitta de spännande och nischade bolagen och samtidigt undvika att bli en allt för generell tech-fond. Planen framåt är att utöka delen med renodlade AR-bolag när fler sådana blir börsnoterade, berättar Magnus Nicklasson.

Experttipset: hitta tech-fickorna

Han lyfter att tech-aktier i allmänhet gått bra under coronapandemin, privata investerare har köpt in sig i häftiga bolag och drivit upp värderingarna. Men att satsa på sådana innehav är inte rätt väg att gå, menar Magnus Nicklasson.

– Det är smartare att försöka hitta tech-fickor, alltså bolag och områden som inte gemene man känner till. Där kommer vi in i bilden, då hela idén med Augmented Reality Fund är att hitta de lovande AR-bolagen som är gömda för den stora massan. Jag screenar marknaden för att samla de vassaste bolagen i min portfölj, säger han.

Läs mer och köp fonden här

Avanza       Nordnet    Fondmarknaden

www.arfonden.se

Om Augmented Reality Fund

Augmented Reality Fund startades 2018. Fonden består av cirka 25 innehav som på olika sätt har en relevant och stark koppling till AR.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Av: ArScandinavia

Detta är en annons från ArScandinavia och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.