Alla inlägg av BlackRock

Dekarboniseringen av den globala ekonomin

I och med övergången till en netto noll-värld kommer i princip alla företag och branscher att behöva genomgå en förvandlingsprocess. En process som innebär såväl utmaningar som möjligheter.

”Framtida unicorns kommer inte att vara sökmotorer eller sociala medieföretag, de kommer att vara hållbara innovatörer med skalbara lösningar – startups som hjälper världen att minska koldioxidutsläppen och göra energiomställningen överkomlig för alla konsumenter”, menar Larry Fink.

Han poängterar att det inte bara är nystartade företag som ska leda förändringen och skapa nya industrier. Ett bra exempel är de senaste årens teknikrevolution inom fordonsindustrin, där vi fått se innovatörer förvandla hela branschen i övergången från bensin till el.

Bara början

”Bilindustrin är dock bara början – varje sektor kommer att förvandlas av ny, hållbar teknik. Ingenjörer och vetenskapsmän arbetar dygnet runt på hur man kan dekarbonisera cement, stål och plast; sjöfart, lastbilstransport och flyg; jordbruk, energi och byggande. Jag tror att dekarboniseringen av den globala ekonomin kommer att skapa den största investeringsmöjligheten i vår livstid”, skriver Larry Fink.

Samtidigt är det A och O att såväl stater som företag säkerställer att människor har tillgång till pålitlig och prisvärd energi under övergången till netto noll. Exempelvis har kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland åskådliggjort sårbarheten på Europas energimarknad och fått många länder att omvärdera sin energiförsörjning.

En enorm potential

”Det är en transitionsprocess, där man inte kan gå från 0 till 100 över en dag. I en övergångsperiod kommer det att behövas vissa fossila bränslen, inte minst i utvecklingsländer. Men då gäller det att göra det på rätt sätt och att investera i de lösningar som driver på utvecklingen”, säger Elisabeth Sterner, Nordenchef på BlackRock.

Omställningen kommer att behöva ske i såväl industrialiserade länder som i utvecklingsländer.

”Det finns en enorm förbättringspotential inom områden som till exempel infrastruktur, energiförsörjning och materialåtervinning, men det är viktigt att omställningen sker i en kontrollerad och hanterbar takt som inte påverkar samhällen och levnadsförhållanden på ett negativt sätt”, avslutar Elisabeth Sterner.

Risktext

Kapital utsatt för risk. Värdet på och intäkter från investeringarna kan öka och minska och kan inte garanteras. Investeraren kanske inte får tillbaka det belopp som investerats från början.

Information om tillsyn. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): detta utfärdas av BlackRock (Netherlands) B.V., auktoriserat och under tillsyn av Nederländernas myndighet för finansiella marknader. Sätesadress: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. Tel.: 020-549 5200. Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer: 17068311. För att skydda dig spelas telefonsamtal vanligen in.

Analyser i detta dokument har tagits fram och utförts av BlackRock för eget syfte. Resultaten av sådana analyser görs endast tillgängliga tillfälligtvis. Innehållet i detta dokument utgör ingen köprekommendation eller investeringserbjudande. De synpunkter som uttrycks utgör inte något investeringsråd eller något annat råd och är föremål för förändringar. De återspeglar inte nödvändigtvis bedömningarna hos ett företag inom BlackRock-koncernen eller någon del därav. Inga garantier kan lämnas om huruvida innehållet i detta dokument stämmer. Detta dokument är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till någon att investera i BlackRocks fonder och har inte utarbetats i samband med något sådant erbjudande.

© 2022 BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY är varumärken som tillhör BlackRock, Inc. Eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. 2096496

Av: BlackRock

Detta är en annons från BlackRock och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Nytt ramverk ska hjälpa investerare hitta rätt i omställningen

Frågan är inte längre om det kommer att ske en omställning mot nettonollutsläpp av klimatgaser – utan snarare hur omställningen kommer att gå till. För BlackRock handlar det inte bara om att ta ansvar som förvaltare av investerarnas kapital, utan dessutom att vara en aktiv part i omställningsarbetet.

– Klimatomställningen är en makrotrend som har en fundamental påverkan på ekonomin. Den kommer att ställa stora krav på kapitalmarknaden i form av till exempel nya regelverk, vilket kommer att påverka alla bolag. De bolag som har en tydlig omställningsplan och tidigt ställer om sin affärsmodell kommer att värderas högre framöver. De som däremot förblir koldioxidtunga och inte har någon robust plan för omställning kommer att värderas lägre och eventuellt slås ut då de riskerar att trängas undan av ny teknik eller agila startups, eller bli utkonkurrerade av företag som mer framgångsrikt minskar utsläppen, säger Elisabeth Sterner, Nordenchef på BlackRock.

Arbetar med flera modeller

Hon berättar att BlackRock arbetar med olika modeller för att identifiera riskerna och integrera dessa i bolagets investeringsstrategier.

– Vi har till exempel vidareutvecklat vår portföljförvaltning- och riskplattform Aladdin, för att bättre mäta och analysera klimatrisker, både fysiska risker och transitionsrisker. För att stötta våra kunder och ge dem en bättre förståelse för klimatomställningen har vi också tagit fram ett nytt ramverk, uppdelat i delarna ”navigate”, ”drive” och ”invent”.

Medan ”navigate” främst handlar om att förstå vilka ekonomiska risker omställningen innebär, så handlar ”drive” och ”invent” snarare om att identifiera möjligheter och bli en aktiv del genom att bistå med kapital för att nya och framtida teknologiska lösningar ska bli kommersiellt gångbara.

– Det handlar dels om investeringar i exempelvis förnyelsebar energi, cirkulär ekonomi och teknik som ökar tillgången till rent vatten. Det kommer att behöva utvecklas ny teknik för att minska utsläppen. Det händer redan mycket, och det är extra roligt att mycket innovation sker i Sverige, som till exempel utvecklingen av grön cement, grönt stål och olika typer av energilagringstekniker, säger Elisabeth Sterner.

Ingen optimal strategi

Att enbart sälja av koldioxidtunga innehav för att snabbt reducera portföljens koldioxidavtryck är dock ingen optimal strategi, varken för avkastningen eller möjligheten att vara med och driva på utvecklingen.

– Företag inom en rad koldioxidintensiva sektorer ställer nu om sina verksamheter och deras agerande är kritiska för att minska utsläppen. Vi tror att de företag som leder omställningen utgör en viktig investeringsmöjlighet för våra kunder och att driva kapital mot dessa industrier och företag som verkligen ställer om kommer att vara avgörande för att nå en värld med nettonoll-utsläpp, säger Elisabeth Sterner.

– Om man vill titta mer specifikt på någon region kommer mycket av den här omställningen att behöva ske i utvecklingsländer där en stor del av världens utsläpp sker. Här finns en enorm potential inom områden som till exempel infrastruktur, energiförsörjning och materialåtervinning men det är viktigt att omställningen sker i en hanterbar takt som inte påverkar samhällen och levnadsförhållanden på ett negativt sätt. 

Läs mer i BlackRocks årliga kundbrev: How to invest in the net zero transition. 

Läs mer och lyssna på BlackRocks podcast, The Bid.

Kapital utsatt för risk. Värdet på och intäkter från investeringarna kan öka och minska och kan inte garanteras. Investeraren kanske inte får tillbaka det belopp som investerats från början.

Information om tillsyn

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): detta utfärdas av BlackRock (Netherlands) B.V., auktoriserat och under tillsyn av Nederländernas myndighet för finansiella marknader. Sätesadress: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. Tel.: 020-549 5200. Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer: 17068311. För att skydda dig spelas telefonsamtal vanligen in.

Analyser i detta dokument har tagits fram och utförts av BlackRock för eget syfte. Resultaten av sådana analyser görs endast tillgängliga tillfälligtvis. Innehållet i detta dokument utgör ingen köprekommendation eller investeringserbjudande. De synpunkter som uttrycks utgör inte något investeringsråd eller något annat råd och är föremål för förändringar. De återspeglar inte nödvändigtvis bedömningarna hos ett företag inom BlackRock-koncernen eller någon del därav. Inga garantier kan lämnas om huruvida innehållet i detta dokument stämmer.

Detta dokument är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till någon att investera i BlackRocks fonder och har inte utarbetats i samband med något sådant erbjudande.

© 2022 BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY är varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. 2052731

Av: BlackRock

Detta är en annons från BlackRock och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.