Alla inlägg av BNP Paribas Asset Management

Plaståtervinning – en bransch med enorm potential

Produktionen av plast står idag för cirka 2 procent av de globala koldioxidutsläppen – och leder dessutom till 250 miljoner ton plastavfall varje år. Många har sett Netflix-dokumentären A Plastic Ocean, som belyser plastens förödande effekter på världshaven, och idag har politiker, företag och konsumenter ökat sina ansträngningar för att etablera en mer cirkulär plastekonomi. Men det finns mycket kvar att göra – i dagsläget återvinns eller återanvänds bara 16 procent av all plast.

”På grund av de enorma problem som plastavfallet orsakar för miljön finns det ett akut behov av att öka återvinningsmöjligheterna. Enligt vissa rapporter kommer 60 procent av all plast att återvinnas år 2050, vilket innebär en enorm potentiell tillväxtmöjlighet för företag som är involverade i leveranskedjan”, skriver Ulrik Fugmann och Edward Lees, från BNP Paribas Asset Management, i ett aktuellt blogginlägg.

Finns ingen universallösning

Det breda utbudet av plasttyper innebär att det tyvärr inte finns någon universallösning när det gäller återvinning av plast. Shoppingpåsar av plast är till exempel vanligtvis tillverkade av polyeten med låg densitet, medan kameralinsen i din mobiltelefon sannolikt är tillverkad av polykarbonat – en helt annan sorts plast. 

Plast används dessutom i en mängd olika produkter – allt från hus och fordon till elektronik och förpackningar – och i dagsläget är det svårt att föreställa sig hur vi skulle kunna leva utan den. Tyvärr hamnar dock en stor del av platsen på platser där den absolut inte hör hemma, som i haven, dit den transporteras via världens floder. Enbart ”The Great Pacific Garbage Patch”, den största ansamlingen av havsplast i världen, täcker ett område tre gånger så stort som Frankrike – och innehåller uppskattningsvis 80 000 ton plast.

Finns kvar i hundratals år

”En stor del av plasten i haven är giftig för havslevande djur som havssköldpaddor och har visat sig kväva sjöfåglar och till och med valar. Det här är också dåliga nyheter för oss människor. Många plastföremål bryts aldrig ner helt – de blir bara mindre och mindre, så de äts av djur som i sin tur hamnar på människornas tallrikar. Hälsoeffekterna av att äta plast är ännu oklara. Eftersom de är så svåra att bryta ner kommer många plastföremål dessutom att ligga kvar i havet i hundratals år”, skriver skriver Ulrik Fugmann och Edward Lees.

BNP Paribas Asset Managements miljöstrategigrupp använder sin djupa kunskap och förståelse för plaståtervinning för att identifiera företag med banbrytande teknik som kan komma att förändra världens syn på plast och därmed ge bolagets investerare en stark avkastningspotential.

Läs mer om problemet med plast och potentialen för återvinning i Ulrik Fugmann och Edward Lees blogginlägg Plastic waste: Is recycling the answer?

Av: BNP Paribas Asset Management

Detta är en annons från BNP Paribas Asset Management och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Vår tids stora utmaning: Investeringar som kan rädda ekosystemet

I debatten om klimatförändringar och framtidens miljöutmaningar har det varit stort fokus på hur vi ska hantera koldioxidutsläpp, men det står mycket mer än så på spel, menar Amanda Ashmore, Marketing Manager på BNP Paribas Asset Management.

– Hela vårt naturkapital, alltså alla de oumbärliga resurser ekosystemet erbjuder oss människor, är hotat. De flesta förstår att naturen behövs för att vi ska få tillgång till mat, kläder, medicin och byggmaterial – men jag tror att många underskattar naturrelaterade industriers betydelse för vårt globala BNP, säger Amanda Ashmore.

50 procent av världens BNP

Hon berättar att industrier som är direkt kopplade till naturkapitalet står för hela 50 procent av världens BNP, vilket motsvarar 425 biljoner kronor. Med andra ord är den globala ekonomin i allra högsta grad beroende av ett fungerande ekosystem.

– Klimatförändringar och dess relaterade effekter, som till exempel försurning, extrema väder och stigande havsnivåer, utgör tillsammans vår globala ekonomis största utmaning. Men det finns även andra miljöproblem, oberoende av klimatförändringarna – som markerosion från ohållbara jordbruk, förorening av vattendrag och avskogning, för att nämna några få av många. Det här är problem som belastar såväl lokala ekonomier som globala leveranskedjor.

Flera studier har räknat på den årliga kostnaden för passivitet, med uppskattningar från 100 miljarder dollar (Världsbanken) till 330 miljarder dollar (Aon PLC). Samtidigt har McKinsey nyligen publicerat forskning som uppskattar den totala kostnaden för att säkra ekosystemet till 250 biljoner dollar fram till 2050. 

Näringslivets viktiga roll

För BNP Paribas Asset Management är investeringar i ekosystemåterställning en del av en rad miljöstrategier för bland annat energiomställning, energiteknik, elektrifiering och infrastruktur.

– Vi är övertygade om att våra miljöstrategier kan bidra till en hållbar utveckling, genom att överföra kapital till den här tillväxtmarknaden, som i flera decennier kommer att kräva investeringar på biljontals dollar – för att återställa, skydda och bevara jordens resurser. För investerare kommer det att vara lönsamt att vara en del av lösningen, konstaterar Amanda Ashmore.

Hon betonar just näringslivets viktiga roll i utvecklingen.

– Det är inte bara forskare, aktivister och politiska ledare som kan göra skillnad. Som kapitalförvaltare kan vi påverka enormt mycket genom att finansiera företag som tillhandahåller lösningarna på miljöutmaningarna, och samtidigt underhålla kapital från de företag som inte gör det.

Men det är inte alltid så lätt att identifiera de företag som verkligen är en del av lösningen, och skilja faktisk påverkan från så kallad ”greenwashing”. 

– ESG-ramverket kan ibland misstas som en indikation för att ett företag verkligen bidrar med något gott. Istället för att sålla bland företagsrapporter eller dekonstruera ESG-metoder rekommenderar vi alla investerare ett pragmatiskt förhållningssätt: ta en titt på vad företaget faktiskt gör och ställ dig själv frågan ”tillhandahåller det här företaget en verklig lösning?”. Om svaret är ja kan du överväga att investera i bolaget.

Checklista: Så väljer du kapitalförvaltare 

1. Se till att förvaltaren har höga avkastningsmål. Sektorn för miljölösningar befinner sig i en exponentiell tillväxtfas och kommer sannolikt att vara det under de närmaste decennierna. Om förvaltaren siktar på medioker avkastning, eller avkastning i linje med den allmänna marknaden – var misstänksam och ställ dig frågan ifall de verkligen investerar grönt.

2. Portföljdiversifiering. Detta bör vara ett naturligt inslag i alla miljöfonder eftersom klimatförändringar är ett problem vars lösningar är globala, för alla sektorer.

3. Ett mångsidigt och tekniskt team. Miljöfrågor innefattar mängder av olika dimensioner, som kräver djupgående teknisk analys inom en rad olika sektorer. 

4. Aktiv förvaltning. För att skydda investeringar och säkra tillväxt krävs ett praktiskt tillvägagångssätt, med aktiva förvaltare som är utrustade med kvantitativa verktyg och ett agilt team som snabbt kan identifiera och reagera på förändringar.

Av: BNP Paribas Asset Management

Detta är en annons från BNP Paribas Asset Management och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.