Alla inlägg av Coeli Global

Coeli Global: Frågor vi fått i samband med Ukrainakrisen

Hur går det för fonden?

– Låt oss börja med att poängtera att vi i enlighet med vår investeringspolicy inte äger några aktier i Ryssland. Fonden har nästan 60 % exponering mot den amerikanska dollarn (USD) och då dollarn har stärkts så blir börsfallet mätt i svenska kronor (SEK) mindre för en global fond som vår, än till exempel jämfört med en ren Sverigefond, säger Andreas Brock, förvaltare av Coeli Global Select.

– Man skall inte heller underskatta att aktiemarknaden redan tryckt ner många aktiekurser under början av året då en hel del krigsoro redan fanns, konstaterar Henrik Milton, förvaltare av Coeli Global Select. Situationen i Ukraina är så osäker att det inte finns någon mening för oss att spekulera i vad som händer härnäst. Vi har som strategi att investera i bolag med starka balansräkningar (många av våra företag har ingen skuld att tala om) vilket gör att vår bedömning är att vi kommer klara oss relativt väl oavsett vad som kommer ske. 

Vilka aktier klarar sig bra / dåligt?

– Rent allmänt påverkas kortsiktigt alla aktier av en geopolitisk kris av den här storleken, oavsett land eller sektor. På längre sikt är det de olika företagens vinster som spelar roll och vi har svårt att se att till exempel HCA, som är vårt sjukhusföretag i USA, långsiktigt kommer påverkas av vad som händer i Ukraina. Om något kvartal eller två så förväntar vi oss att många aktiekurser återgår till sina fundamentala värden. Vi ser också att vissa valutor likt den amerikanska dollarn har stärkts, vilket var precis vad som hände efter omröstningen av Brexit, säger Henrik Milton.

Hur agerar ni i fonden?

– Vår strategi när det gäller stora marknadsrörelser nedåt är följande:

*    Om vi hinner förutspå rörelsen så agerar vi innan fallet.

*    Under fallet flyttar vi pengar till de aktier som vi bedömer kommer klara sig bäst.

*    När det börjar lugna ned sig och dammet lägger sig går vi in i de aktier som har stor uppsida och ökar upp vår andel ”special situations”.

– Vi förutspådde inte den här invasionen, men vår policy om att aldrig investera i Ryssland hjälper oss nu på marginalen, säger Andreas Brock. Några aktier faller mer än andra och i torsdags i förra veckan så halverade vi vårt innehav i Renault från 3,2% till 1,6%. Av våra 34 aktier i fonden så är Renault den enda som har någon signifikant andel av sin verksamhet i Ryssland och det kändes bra att minska den exponeringen. Kriser erbjuder också möjligheter när felprissättningar sker och det är rimligt att förvänta sig att vissa aktier likt småbolag kommer säljas av i stor grad framåt. Vi kommer därför förmodligen att öka upp vår vikt i vissa innehav och eventuellt genomföra ett par förändringar. Vi har en långsiktig investeringshorisont och positionerar oss alltid för att fonden skall gå så bra som möjligt över kommande år.

Följ oss gärna på coeli.se/global och anmäl er gärna till vårt nyhetsbrev på samma adress.

 Av: Coeli Global

Detta är en annons från Coeli Global och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.