Alla inlägg av Cortus Energy

Cortus genomför företrädesemission – utvecklar teknik för nya gröna affärer

Cortus Energys affärsverksamhet grundar sig i att ersätta fossila bränslen och kemikalier med förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt i industriell skala. För att göra detta har de byggt och utvecklat en anläggning i Höganäs som färdigställdes i slutet på 2019. Nu fortsätter företaget att storsatsa och genomför en företrädesemission.

– Med intäkterna från företrädesemissionen kommer vi kunna fortsätta utföra demonstrationer på anläggningen i Höganäs. Dessutom är kapitalet till för att lyfta utförandet till en kommersiellt gångbar anläggning där vi drar lärdomar från den befintliga, säger Rolf Ljunggren, grundare och vice vd på Cortus Energy.

Läs mer om Cortus Energys företrädesemission här

Kraftig minskning av koldioxidutsläpp

Höganäs-anläggningen är Cortus Energys första kommersiella installation och den har en effekt på sex megawatt. Därifrån levereras idag tre produkter: syngas som ersättning av naturgas, biokol som ersättning av metallurgiskt kol och grön vätgas som ersättning för naturgasbaserad. Den förnybara syngasen som produceras används till exempel i metallpulvertillverkning vid Höganäs AB. Genom Cortus Energys WoodRoll-teknik kan de minska koldioxidutsläppen med ungefär tiotusen ton per år.

– Vi har världens effektivaste konvertering av biomassa till vätgas, vilket vi är oerhört stolta över. Överlag är det sällsynt att industriföretag har någon verksamhet som liknar förgasning av biomassa, vilket gör att vi kan kliva in med fördel som en extern part som specialister, säger Rolf Ljunggren.

Läs mer om Cortus Energys miljövänliga lösning här

Riskhanteringsarbete

I satsningen ingår också att Cortus Energy kommer att arbeta med olika lösningar för både nuvarande och potentiella kunder. Rolf Ljunggren berättar att de som ett litet företag, med en relativt oprövad teknik, behöver arbeta aktivt med att säkerställa lösningar för sina kunder och riskhantering.

– I och med att vi arbetar i industriell skala är det flera steg av verifiering och testning som måste genomföras. Det handlar om att eliminera risker så långt det är möjligt och vi satsar på att lyfta vår anläggningsteknik för kommande ordrar till nästa nivå.

Spännande projekt i pipen

Cortus har sedan länge haft lyckade samarbeten med stålindustrin. Ett av företagets utstickande projekt, Probiostål, har de drivit tillsammans med Jernkontoret sedan 2013. Och, även framåt ser det ljust ut för det gröna energitekniska företaget som har flera spännande projekt i pipeline. Exempelvis planeras samarbeten med både franska och irländska företag samt ett utvecklingsprojekt där man producerar bioråolja.

– Intresset för vår industri sträcker sig utanför Sveriges gränser. Vi planerar för att starta förprojektering under hösten och komma igång med leveranser av nästa anläggning i början av nästa år. Vi har mycket spännande i görningen, säger Rolf Ljunggren.

Av: Cortus Energy

Detta är en annons från Cortus Energy och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer