Alla inlägg av Elicera

Elicera Therapeutics tar sin immunonkologiska teknik till börsen

Immunonkologi är ett stort och lovande område inom cancerbehandling. Cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics är ett av många bolag som verkar inom området där bolaget utvecklar immunonkologilösningar som i huvudsak baseras på två olika terapier: onkolytiska virus och CAR T-celler. Kort beskrivet är onkolytiska virus ett virus som specifikt replikerar sig i och dödar cancerceller, men som inte påverkar friska celler. CAR T-celler å sin sida är genmodifierade T-celler som tagits fram för att förstöra cancerceller.

Kan eliminera blodcancer

CAR T-cellsbehandling utsågs 2018 till ”Advance of the year” av ASCO, en av världens största cancerorganisationer, på grund av sin förmåga att bota en stor andel av tidigare mycket svårbehandlade patienter med olika typer av blodcancer. Idag har ännu har ingen CAR T-cell godkänts för behandling av någon solid tumör, vilket Elicera hoppas kunna ändra på genom sin teknologi. Elicera är det enda bolaget i Sverige, och ett av mycket få bolag i Europa, som utvecklar CAR T-celler.

– CAR T-celler har bevisad potential att helt eliminera blodcancer men stöter fortfarande på problem vid behandling av solida tumörer. På Elicera har vi utvecklat en unik teknologi som vi tror kan bemöta dessa problem, säger Jamal El-Mosleh, vd på Elicera Therapeutics.

I Eliceras utvecklingsportfölj hittar man för närvarande fyra projekt där två utvecklar onkolytiska virus och två är CAR T-cellsprojekt. Längst avancerade projekten är ELC-100, som just nu genomgår en klinisk fas I/II-studie vid behandling av neuroendokrina tumörer och ELC-301, en CAR T-cell för behandling av B-cellslymfom som planeras starta klinisk studie under 2022. 

– Elicera går nu in i en ny utvecklingsfas med ökat fokus på kliniska studier. Den förestående kapitalanskaffningen och den planerade marknadsnoteringen av aktien ger oss förutsättningar att effektivt avancera våra läkemedelskandidater mot patientstudier och bättre möjligheter att exponera vår verksamhet mot sjukvården, kapitalmarknaden och industrin, kommenterar Jamal El-Mosleh.

Genomför nyemission för att driva vidare utvecklingen

En unitemission på 52 miljoner kronor före emissionskostnader genomförs nu, där en övertilldelning på 10 miljoner kronor kan bli aktuell vid stort intresse. I samband med emissionen tas bolagets aktie upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

EMISSIONEN I SAMMANDRAG:

Unitemission: En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

Emissionsbelopp: 52 Mkr.

Pre money-värdering: 96 Mkr.

Teckningskurs: Teckningskursen är 8 kr per unit, det vill säga 8 kr per aktie. Teckningsoptionerna (TO1) erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 24 maj – 8 juni 2021.

Teckningsoption: Teckningskursen är 11,60 kr för en (1) ny aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under perioden 1 – 30 november 2022.

Teckningsåtaganden: 33 MSEK varav ca 9 MSEK från ledning, styrelse och större aktieägare. 

Teckning kan göras via Nordnet och Avanza, samt de banker/förvaltare som möjliggör för sina kunder att teckna i emissionen. OBS: Olika banker kan ha tidigare dag och tid som sista dag för anmälan om deltagande i emissionen.

Nordnet

Avanza 

Aktieinvest

Av: Elicera

Detta är en annons från Elicera och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.